Kursus

Boringer på land - Prøvetagning ved jordforurening

Deltagerne kan vælge og i praksis anvende den optimale boreteknik i relation til de geologiske forhold og forureningens karakter således, at prøvetagningen giver et præcist billed af forureningens udstrækning. Endvidere kan deltagerne vælge og anvende relevant arbejdsmiljø- og miljømæssige forholdsregler, der passer til den givne forureningstype således, at forureningen ikke spredes yderligere ved borearbejdet. Endelig kan deltagerne håndtere den opgravede jord efter forskrifterne og indgå i en eventuel efterfølgende in-situ oprensning på kvalificeret måde. prøvetagning og

Fakta

Navn:
Boringer på land - Prøvetagning ved jordforurening
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2633
Fagkode:
40492-

-

Målgruppe

Personer, der har eller søger beskæftigelse, der er omfattet af bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land.

Mål

Deltagerne kan vælge og i praksis anvende den optimale bore- og prøvetagningsteknik i relation til de geologiske forhold og forureningens karakter, således at prøvetagningen giver et præcist billede af forureningens udstrækning. Endvidere kan deltagerne vælge og anvende relevante arbejdsmiljø- og miljømæssige forholdsregler, der passer til den givne forureningstype, således at forureningen ikke spredes yderligere ved borearbejdet. Endelig kan deltagerne håndtere den opgravede jord efter forskrifterne og indgå i en eventuel efterfølgende in-situ oprensning på kvalificeret måde.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsens afsluttes med en prøve, der skal bestås, hvis certifikat skal opnås. Uddannelsen indgår som den 2. af de i alt 5 uddannelser, som kan lede til h.h.v. A- eller B-bevis.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.