Kursus

Boringer på land - Miljøbor. og geoteknisk. metode

Kurset omhandler udførelse af miljøtekniske boringer og geotekniske feltforsøg. Der er bl.a. fokus på kvalitetssikring ved prøvetagning efter gældende forskrifter, der minimerer risikoen for fejl og unøjagtigheder.

Fakta

Navn:
Boringer på land - Miljøbor. og geoteknisk. metode
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2633
Fagkode:
48992-

-

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere der i deres job skal have A- eller B-bevis fra Brøndboreruddannelsen.

Mål

Deltagerne kan:- vælge og anvende optimale bore- og prøvetagningsteknik i relation til de geologiske og hydrologiske forhold og forureningskarakter, og opnå en præcis bestemmelse af en forureningsudstrækning.- vælge og anvende relevante arbejdsmiljø- og miljømæssige forholdsregler, således at den opborede jord håndteres korrekt og forureningen ikke spredes yderligere. - anvende forskrifterne, vurdere og vedligeholde udstyr til de almindeligst forekommende geotekniske metoder herunder udtage og håndtere intaktprøver og indgå kvalificeret i gennemførelse og vurdering af andre metoder. - tilrettelægge feltarbejdet således, at fejl og unøjagtigheder minimeres.- arbejde med kvalitetssikring af sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger.- anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.- anvende bæredygtig praksis i arbejdstilrettelæggelsen.

Varighed

5

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Professionshøjskolen VIA University College