Kursus

Boringer på land - Geotekniske metoder

Deltagerne kan udføre geotekniske feltforsøg samt intakt prøvetagning efter gældende forskrifter således, at risikoen for fejl minimeres.

Fakta

Navn:
Boringer på land - Geotekniske metoder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2633
Fagkode:
40489-

-

Målgruppe

Personer, der i deres job skal have A- eller B-bevis fra fra Brøndboreruddannelsen.

Mål

Deltagerne kan udføre vingeforsøg med hånd- og dybdevinge efter de gældende forskrifter og omregne de fundne værdier, således at de kan anvendes i efterfølgende funderingsberegninger. Ligeledes får deltagerne en sådan forståelse for de økonomiske konsekvenser af eventuelle fejl i udførelse af forsøg at de bestræber sig på at minimere fejl ved vingeforsøg.

Varighed

3,0

Eksamen

For opnåelse af certifikat skal deltagerne bestå en prøve, som er fastlagt af Prøveudvalget for brøndboreruddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.