Kursus

Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr

Deltagerne kan vedligeholde borerigge og transportmateriel samt øvrige hjælpemaskiner, foretage elementær fejlfinding på boremateriel, udvælge det bedst egnede udstyr til en given boring samt vedligeholde pumpeinstallationer i drift. Endelig kan deltagerne foretage tredimensionel lokalisering af boringer, ved hjælp af GPS, kortteknik og nivellering.

Fakta

Navn:
Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2633
Fagkode:
47068-

-

Målgruppe

Målgruppen er personer med mindst et års relevant erfaring med borearbejde fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed.

Mål

Deltagerne kan vedligeholde borerigge og transportmateriel samt øvrige hjælpemaskiner. Deltagerne kan foretage elementær fejlfinding på boremateriel ud fra leverandørens anvisninger og på baggrund af viden om hydrauliske systemer. Deltagerne kan ud fra viden om pumpeteknik, udvælge det bedst egnede udstyr til en given boring samt vedligeholde pumpeinstallationer i drift. Endelig kan deltagerne foretage tredimensionel lokalisering af boringer, ved hjælp af GPS, kortteknik og nivellering.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en prøve, der skal bestås for at udstede certifikat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Professionshøjskolen VIA University College