kursus i Beton- og montagebyggeri
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Beton- og montagebyggeri

På kurserne inden for beton- og montagebyggeri beskæftiger du dig med bygningens skelet: søjler, vægge, bjælker, plader mv.

Fakta

Navn:
Beton- og montagebyggeri
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2212

Du arbejder i beton, jernbeton og stål og lærer fx at støbe betonelementer på stedet. Du kan også lære at betjene løfte- og transportudstyr til at montere præfabrikerede elementer. Desuden kan kurserne omfatte kloakering, bore- og skæreopgaver og håndtering af jord med entreprenørmaskiner.

Kurserne henvender sig til bygnings- og anlægsstruktører og til ufaglærte bygningsarbejdere.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne inden for beton- og montagebyggeri omfatter:

  • Udførelse af forskallings-, armerings- og betonarbejde ved anlægs- og bygningskonstruktioner på stedet (in-situ)
  • Udførelse og montage af anlægs- og bygningskonstruktioner ved anvendelse af præfabrikerede bygningselementer (elementmontage)

Nogle uddannelser tilhører flere faglige områder. På området Bygge/Anlæg og Industri får du en fuldstændig liste over alle tilhørende uddannelser inden for området.

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler over hele landet.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Beton- og montagebyggeri er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner
Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstr.
Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Fuger - fugning ved vinduer og døre
Stillads - Evakuering og redning i højde
CAD - 2D på byggepladsen
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
IT i byggeprocessen - for udførende
CAD - 3D på byggepladsen
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Sjakbajsen som leder
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet
Sjakbajs - Service og kundepleje
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Arbejdsplatforme - Flytning
Arbejdsplatforme - Montage
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Bygningshåndværkerens takt og tone
Projektforståelse - bygge og anlæg
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Betjening af personlifte
Anhugning på byggepladsen
Normer for betonfremstilling
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Systemstilladser - opstilling mv.
Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Gennembrydning og opbygning af bærende murværk
Betjening af minidumpere og motorbører
Betjening af minigravere og minilæssere
Anvendelse af love og regler ved byfornyelse
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
CAD - Generering af facade, snit og detaljer
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Videndeling og læring for medarbejdere
Sprængteknik - udførelse af sprængninger
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Radonsikring i byggeriet
Porebeton - Montage af plader og blokke
Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Stillads - anvendelse og sikkerhed
Konflikthåndtering
Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Den personlige uddannelses- og jobplan
Nivellering
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Teleskoplæsser - Certifikat
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
IT på byggepladsen
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Projektforståelse - bygge og anlæg
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Beton - Industriel produktion
Standarder for betonfremstilling
Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger
Fremstilling af forspændt betonelementer
Tynde fiberarmerede betonelementer
Betonoverflader - udførelse af afslutninger
Finisharbejde på hærdet beton
Armering - placering af indstøbningsdele
Tagkonstruktioner- beregning af vinkler og længder
Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet
Lasernivellering
Nivellering

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information