Kursus

Vejasfaltarbejde - Komprimering

Deltagerne kan, med forskellige tromletyper, udføre opgaver med komprimering af bære- og slidlag, således at krav til proktorværdier, jævnhed og tæthed er overholdt.

Fakta

Navn:
Vejasfaltarbejde - Komprimering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2208
Fagkode:
44424-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Mål

Deltagerne kan, med forskellige tromletyper, udføre opgaver med komprimering af bære- og slidlag, således at krav til proktorværdier, jævnhed og tæthed er overholdt.Deltagerne kan anvende arbejdstegninger og -beskrivelser som grundlag for planlægning af opgaver i komprimering af bære- og slidlag i asfalt, og herunder vælge korrekt tromletype og eventuelt ballastbehov.Deltagerne kan foretage korrekt blanding og dosering af slipmidler, samt kontrollere og vedligeholde forstøvningsanlægget og dyserne på vejtromlen.Deltagerne kan udføre kontrolmålinger af komprimeringen af det udlagte materiale ved hjælp af isotopmåleudstyr. Deltagerne kan udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder afmærke og indrette arbejdsstedet og foretage en hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet samt udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.Deltagerne kan udføre den for den daglige drift nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser