Kursus

Vejasfaltarbejde - Fejning og klæbning

Deltagerne kan udføre udlægning af klæbemidler på asfaltbærelag samt støvbindemidler på stabilt gruslag og kan til dette brug udarbejde en sprøjteplan med arbejdstryk, hastighed og dysestørrelse til brug ved vejasfaltarbejde samt udføre opgaver med rengøring -herunder fejning af underlag.

Fakta

Navn:
Vejasfaltarbejde - Fejning og klæbning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2208
Fagkode:
44422-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Mål

Deltagerne kan udføre udlægning af klæbemidler på asfaltbærelag samt støvbindemidler på stabilt gruslag og kan til dette brug udarbejde en sprøjteplan med arbejdstryk, hastighed og dysestørrelse til brug ved vejasfaltarbejde.Deltagerne kan udføre opgaver med rengøring - herunder fejning af underlag - ved vejasfaltarbejde.Deltagerne kan anvende arbejdstegninger og - beskrivelser som grundlag for opmåling af arealer til klæbning ved vejasfaltarbejde og beregning af klæbemængder til forskellige vejasfalttyper.Deltagerne kan udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder afmærke og indrette arbejdsstedet og foretage en hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet samt udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.Deltagerne kan udføre den for den daglige drift nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af traktor og sprøjteudstyr.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold