Kursus

Vejasfaltarbejde - Arbejdsmiljø og ydre miljø

Deltagerne opnår kunnen i at udvise den nødvendige agtpågivenhed i forbindelse med risikoområder ved arbejdsprocesser og maskiner ved udførelse af vejasfaltarbejder og produktion af asfalt samt håndtering af de stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlægning af vejasfalt.

Fakta

Navn:
Vejasfaltarbejde - Arbejdsmiljø og ydre miljø
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2208
Fagkode:
49095-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Mål

Deltagerne kan i arbejdet med vejasfalt, - Udvise den nødvendige agtpågivenhed i forbindelse med risikoområder ved arbejdsprocesser og anvendelse af maskiner.- Anvende viden om korrekt håndtering af de stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlægning, ud fra kendskab til i arbejdsmiljølovgivningen, herunder arbejdstager og givers rettigheder og pligter.- Anvende brugsanvisninger og vejledninger samt finde andet relevant materiale om arbejdsmiljø og ydre miljø i forbindelse med arbejdets udførelse. - Anvende viden om korrekt håndtering af affald og forudsætninger for genbrug af bl.a. vejasfalt.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.