Kursus

Vejasfaltarbejde - Produktion af vejasfalt

Deltagerne kan udføre de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med produktion af vejasfalt, hvilket indebærer at de kan håndtere råvarer og færdigvarer i forbindelse med produktionen af vejasfalt.

Fakta

Navn:
Vejasfaltarbejde - Produktion af vejasfalt
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2208
Fagkode:
49098-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Mål

Deltagerne kan medvirke ved:- Udførelse de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med produktion af vejasfalt. - Håndtering af råvarer og færdigvarer i forbindelse med produktionen af vejasfalt.- Almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder ved styring af rå- og færdigvarer. - Udførelsen af de forskellige arbejdsfunktioner i forbindelse med vedligeholdelsen af fabriksanlæg og produktionsmaskiner. - Udførelsen af den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner, arbejdsudstyr og fabriksanlæg.Deltagerne kender opbygning og funktion af forskellige fabriksanlæg til produktion af vejasfalt og kan medvirke til at arbejdet udføres under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.