Kursus

Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg.

Deltagerne kan udføre de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt, således at krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt samt i forbindelse med kontrol af komprimering og herunder analysekontrol af udtagne prøver.

Fakta

Navn:
Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2208
Fagkode:
49097-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Mål

Deltagerne kan: - udføre de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner ved maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt. - udføre arbejdet så krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt. - udføre justerings- og indstillingsopgaver på forskellige vejasfaltudlæggere. - lokalisere fejl og fejlmeldinger i asfaltudlæggernes hydrauliske og elektroniske systemer og iværksætte korrekt rettelse af dem.- udføre almindeligt forekommende nivelleringsopgaver, herunder opsætning af kørestreng.- udføre de forskellige arbejdsfunktioner ved bestilling og modtagelse af materialer, herunder materiale- og modtagekontrol.- anvende arbejdstegninger og ¿beskrivelser som grundlag for opmåling af arbejdsarealer og beregning af asfaltmængder. - udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning, herunder; o afmærke og indrette arbejdsstedet, o hensigtsmæssig håndtering af materiel og materialer på arbejdsstedet. - udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse.- udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr ud fra kendskab til principperne bag opbygningen og betjeningen af vejasfaltudlæggere.- udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø ud fra kendskab til relevante bestemmelser om arbejdsmiljø og sikkerhed inde for vejasfaltområdet.

Varighed

5,0

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.