Kursus

Vejasfaltarbejde - Mask.udlæg. af bære- og slidlag

Deltagerne kan udføre udlægning af bære- og slidlag i asfalt med forskellige maskintyper og med anvendelse af forskellige former for automatik, herunder laserstyring, således at krav til lagtykkelse, komprimeringsgrad og jævnhed er opfyldt.

Fakta

Navn:
Vejasfaltarbejde - Mask.udlæg. af bære- og slidlag
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2208
Fagkode:
49096-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Mål

Deltagerne kan:- Udføre udlægning af bære- og slidlag i asfalt med forskellige maskintyper og med anvendelse af forskellige former for automatik, herunder laserstyring, - Udføre arbejdet så kravet til lagtykkelse, komprimeringsgrad og jævnhed opfyldes.- Udføre justerings- og indstillingsopgaver på forskellige vejasfaltudlæggere og deres automatik ud fra kendskab til principperne bag maskinernes automatik.- Lokalisere fejl og fejlmeldinger i maskinens hydrauliske og elektroniske systemer, herunder især maskinens automatik, og rapportere fejlen, så denne bliver rettet.- Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr af betydning for den daglige drift - Udføre den nødvendige oprydning og afrigning af arbejdsstedet efter arbejdets udførelse. - Udføre almindeligt forekommende opgaver med arbejdsplanlægning.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.