Kursus

Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlægning

Deltagerne kan udføre de almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt, så krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt og kan udføre kontrol af en udlagt vejasfaltbelægning (komprimeringskontrol).

Fakta

Navn:
Vejasfaltarbejde - Materialer og maskinudlægning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2208
Fagkode:
49093-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Mål

Deltagerne kan: - Udføre de almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med maskinudlægning af bære- og slidlag i asfalt. - Udføre arbejdet så krav til jævnhed, fald og andre kvalitetskrav er opfyldt. - udføres indstampninger og analysekontrol af udtagne prøver. - Foretage bestilling og modtagelse af materialer ved vejasfaltarbejde. - Udføre modtagekontrol og kender principperne bag materialevalget for de forskellige vejasfaltbelægninger.- Udføre almindeligt forekommende opgaver med nivellering, herunder opsætning af kørestreng.- Udføre den nødvendige renholdelse, pasning og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr, oprydning og afrigning af arbejdsstedet, som har betydning for den daglige drift.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø ud fra kendskab til relevante bestemmelser om arbejdsmiljø og sikkerhed inde for vejasfaltområdet.

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.