Kursus

Asfaltlapning

Deltagerne kan udføre småreparationer af almindeligt forekommende skader i asfaltbelægninger på lande- og kommuneveje korrekt.

Fakta

Navn:
Asfaltlapning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2208
Fagkode:
49099-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejasfaltområdet.

Mål

Deltagerne kan: - Udføre småreparationer af almindeligt forekommende skader i asfaltbelægninger på lande- og kommuneveje korrekt.- Bedømme en skades omfang samt årsag, samt vælge de rigtige materialer til en given reparation, herunder udregne materialemængder. - Anvende korrekt fremgangsmåde i udførelsen af reparationen - herunder rengøre, fræse/skære, klæbe, udlægge samt komprimere, så kravene til samlinger, jævnhed, komprimering samt holdbarhed overholdes.- Udføre korrekt lapning ved retablering af veje efter ledningsarbejde, så kravene i vejreglerne overholdes.- Udføre korrekt udskiftning af brøndgods.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Mercantec