Kursus

Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der skal føre Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Kranbasis indgår i denne uddannelse. Hele uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve i henhold til bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Fakta

Navn:
Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
22,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
48684-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis fra uddannelsen, der har gyldighed som certifikat.

Mål

Efter endt uddannelse og bestået prøve kan deltageren føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.   Efter kurset kender deltageren til: ·  Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning. ·  Risici forbundet med arbejde med kraner, ·  Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger, ·  Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, ·  Kraners begrænsninger i forhold til vejrliget ·  Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej, ·  Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang, ·  Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran ·  Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes ·  Jordbundsforhold og stabilitet ved kranarbejde ·  Krav til eftersyn af elevatorhejs til Tårnkran   Efter kurset kan deltageren: -Aflæse lastdiagrammer, -Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring/fjernstyring på jorden, samt fra deres førerkabiner i min. 25 m`s højde, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde-Foretage anhugning af byrder og betjene Tårnkraner og fast opstillede kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt-Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde -Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes-Vælge grej til anhugning ved Tårnkran-Foretage vindudregning i henhold til instruktionsbogen-Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio -Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej-Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

Varighed

22,0

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere som har aflagt og bestået certifikatprøven jf. Arbejdstilsynets bestemmelser, som godtgør, at deltageren er i besiddelse af de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikationer, der kræves for at føre Tårnkran og fast opstillede kraner over 8 tm. Uddannelsen omfatter tillige Kranbasis i henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. I bekendtgørelsens Bilag 1 a) , Bilag 1 c), Bilag 1 stk. 2.1 samt i Bilag 1, stk. 2.4 beskrives de detaljerede krav for personer, der skal føre tårnkraner og fast opstillede kraner eller lign. maskiner over 8 tm.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

EUC Nordvestsjælland