Kursus

Praktisk kvalitetssikring af entreprenørarbejde

Deltagerne kan ud fra en konkret entreprenørprojektbeskrivelse beregne materiale- og tidsforbrug, vælge entreprenørmateriel, prissætte opgaven og udarbejde arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse. Desuden kan deltagerne udføre de udarbejdede beskrivelser praktisk med anvendelse af avanceret maskinstyring i henhold til gældende regler og i henhold til de særlige betingelser, der måtte fremgå af det enkelte projekt. Endelig kan deltagerne betjene de anvendte maskiner miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt samtidig med, at der holdes fokus på opretholdelse af høj kvalitet i det udførte arbejde.

Fakta

Navn:
Praktisk kvalitetssikring af entreprenørarbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
47370-

Målgruppe

Medarbejdere inden for entreprenør- og anlægsbranchen, der har, eller søger, beskæftigelse inden for området. Det er en fordel at have erfaring med entreprenørmateriel.

Mål

Deltagerne kan ud fra en konkret entreprenørprojektbeskrivelse med tegninger beregne materiale- og tidsforbrug samt hvilken type entreprenørmateriel, der skal anvendes til den enkelte opgave samt kan prissætte opgaven og udarbejde arbejdsbeskrivelse og sikkerhedsbeskrivelse for opgaven. Deltagerne kan desuden udføre de udarbejdede beskrivelser praktisk med anvendelse af avanceret maskinstyring i henhold til gældende regler og i henhold til de særlige betingelser, der måtte fremgå af det enkelte projekt. I den forbindelse kan deltagerne udføre nødvendig afsætning i forbindelse med opgavens udførelse. Endelig kan deltagerne betjene de anvendte maskiner arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og på en måde, der sikrer, at brændstofforbrug og miljøbelastning reduceres til et minimum samtidig med, at der holdes fokus på opretholdelse af høj kvalitet i det udførte arbejde.

Varighed

10,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser