Kursus

Økonomikørsel + forebyggelse af helkropvibrationer

Deltagerne kan betjene entreprenørmaskiner, således at der på en og samme tid tages hensyn til såvel brændstoføkonomi som til forebyggelse af helkropvibrationer under kørslen.

Fakta

Navn:
Økonomikørsel + forebyggelse af helkropvibrationer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
47337-

Målgruppe

Maskinførere samt andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for kørsel med entreprenørmaskiner. Deltagerne bør have kørekort til enten traktor eller personbil.

Mål

Deltagerne kan betjene entreprenørmaskiner, således at der på en og samme tid tages hensyn til såvel brændstoføkonomi som til forebyggelse af helkropvibrationer under kørslen. Deltagerne har viden om motorers effekt, drejningsmoment, transmission, hydraulikkens funktionsprincipper, udstødningsemissioners påvirkning af helbredet samt risikoen for skader som følge af helkropvibrationer. Deltagerne kan på baggrund af denne viden og konkrete eksempler udspecificere udgifter til maskinens drift, ligesom deltagerne har en sådan forståelse for køreteknikkens betydning for brændstoføkonomi, miljø og arbejdsmiljø, at føreren ved tilrettelæggelse af kørslen kan sikre, at skader som følge af helkropvibrationer minimeres.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Mercantec