Kursus

Maskinudgravning til større anlæg. m. gravekasse

Deltagerne kan foretage udgravning i forbindelse med etablering af større anlæg, herunder eksempelvis lægning af hovedkloak, sætning af brønde, og udgravning til sti-, tunnel- og andre anlæg med hydrauliske gravemaskiner, rendegravere o. lign

Fakta

Navn:
Maskinudgravning til større anlæg. m. gravekasse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
47369-

Målgruppe

Maskinførere samt faglærte og ufaglærte, der har eller ønsker beskæftigelse inden bygge- og anlægsområdet.

Mål

Deltagerne kan foretage udgravning i forbindelse med etablering af større anlæg, herunder eksempelvis lægning af hovedkloak, sætning af brønde, og udgravning til sti-, tunnel- og andre anlæg med hydrauliske gravemaskiner, rendegravere o. lign. Deltagerne kan vurdere maskinernes anvendelighed til en konkret opgave og kan i samarbejde med arbejdssjak foretage udgravninger, der omfatter anvendelse af gravekasse, lægning af rør og sætning af brønde ved hjælp af laser som måleudstyr og kan ligeledes foretage korrekt omkringfyldning, komprimering og tildækning. Derudover kan deltagerne med udgangspunkt i viden om maskinernes belastningsevne (diagram) udvælge og anvende korrekt og godkendt løftegrej og kontrollere dette for skader, samt forstå signalgivning i forbindelse med håndtering af rør og øvrigt gods. Endelig kan deltagerne kan ud fra kendskab til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger, fortage arbejde med udgravninger på en sådan måde, at det tilgodeser krav om egen og andres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Der er ikke eksamen, men der udstedes bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser