Kursus

Kranløft med entreprenørmaskiner under 8 t/m

Du kan efter kurset håndtere og transportere forskellige typer af entreprenørmaskiner på baggrund af ajourføring af de nyeste regler og standarder i forbindelse med kranarbejde under 8t/m. inden for Bygge og anlægsområdet.

Fakta

Navn:
Kranløft med entreprenørmaskiner under 8 t/m
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
48995-

-

Målgruppe

Medarbejdere indenfor jobområdet, der har eller søger job som maskinfører inden for Bygge og anlægsområdet. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet. Man skal være fyldt 18 år og som minimum have et traktorkørekort.

Mål

Deltagerne kan, Udføre kranløft med entreprenørmaskiner og lignende funktionsmaskiner op til 8 t/m i forbindelse med bygge og anlægsopgaver. Vurdere, planlægge og udføre opgaver med anhugning ud fra nødvendig viden om tyngdepunktsplacering, korrekt afsætning og sikring af byrden ud fra et stabilitetssynspunkt. Vurdere og identificere forskellige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, herunder hensyn til byrdens skarpe kanter, skridningseffekt og løse genstande. Udføre arbejdet ud fra viden om almindeligt anhugningsgrej, dets mærkning og gældende regler for stropbelastning, sikkerhedsfaktorer, kassationsgrænser samt lovpligtige eftersyn og opbevaring. Fungere som signalmand og dirigere anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af arbejdstilsynets standardtegn samt kommunikere ved hjælp af radio, fx. ved løft, hvor føreren af maskinen ikke har tilstrækkelig udsyn under udførelsen. Redegøre for maskinernes indretning og lovpligtige sikkerhedsudstyr ved udførelse af kranarbejde, herunder lovpligtigt eftersyn.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold