Kursus

Entreprenørmaskiner - økonomikørsel

Du kan efter kurset betjene entreprenørmaskiner, så der tages hensyn til både brændstoføkonomi og til forebyggelse af helkropvibrationer under kørslen.

Fakta

Navn:
Entreprenørmaskiner - økonomikørsel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
49334-

-

Målgruppe

Maskinførere samt andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for kørsel med entreprenørmaskiner. Deltagerne bør have kørekort til enten traktor eller personbil.

Mål

Deltagerne kan: - Betjene entreprenørmaskiner under hensyn til både brændstoføkonomi og forebyggelse af helkropvibrationer under kørslen. - Kan udføre arbejdet ud fra viden om motorers effekt, drejningsmoment, transmission, hydraulikkens funktionsprincipper, udstødningsemissioners påvirkning af helbredet samt risikoen for skader som følge af helkropvibrationer.- Udspecificere udgifter til maskinens drift ud fra konkrete eksempler og forståelse for køreteknikkens betydning for brændstoføkonomi, miljø og arbejdsmiljø.- Tilrettelægge kørslen, så skader som følge af helkropvibrationer minimeres.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.