Kursus

Entreprenørmaskiner - økonomikørsel

Du kan efter kurset betjene entreprenørmaskiner, så der tages hensyn til både brændstoføkonomi og til forebyggelse af helkropvibrationer under kørslen.

Fakta

Navn:
Entreprenørmaskiner - økonomikørsel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
49334-

-

Målgruppe

Maskinførere samt andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse inden for kørsel med entreprenørmaskiner. Deltagerne bør have kørekort til enten traktor eller personbil.

Mål

Deltagerne kan: - Betjene entreprenørmaskiner under hensyn til både brændstoføkonomi og forebyggelse af helkropvibrationer under kørslen. - Kan udføre arbejdet ud fra viden om motorers effekt, drejningsmoment, transmission, hydraulikkens funktionsprincipper, udstødningsemissioners påvirkning af helbredet samt risikoen for skader som følge af helkropvibrationer.- Udspecificere udgifter til maskinens drift ud fra konkrete eksempler og forståelse for køreteknikkens betydning for brændstoføkonomi, miljø og arbejdsmiljø.- Tilrettelægge kørslen, så skader som følge af helkropvibrationer minimeres.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Mercantec