Kursus

Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D

Deltagerne kan montere, anvende, kontrollere og justere todimensionalt maskinstyringsudstyr på forskellige typer af jordflytnings-/entreprenørmateriel til udførelse af komplekse bygge- og anlægsopgaver.

Fakta

Navn:
Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
45901-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Deltagerne bør have kørekort til enten traktor eller personbil.

Mål

Deltagerne kan montere, anvende, kontrollere og justere todimensionalt maskinstyringsudstyr på forskellige typer af jordflytnings-/entreprenørmateriel, der anvendes til udførelse af mere komplekse bygge- og anlægsopgaver, der skal udføres med præcision. I den forbindelse kan deltagerne montere, anvende og justere forskellige typer af udstyr til 2D maskinstyring, herunder ultralydscensorer, lasere m.v. Arbejdet udføres under behørigt hensyn til gældende love og regler samt sikkerhed og arbejdsmiljø, herunder ergonomi.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold