Kursus

Arbejdsplatforme - Anvendelse og sikkerhed

Deltageren skal på baggrund af sin viden om arbejdsplatformens opbygning og anvendelsesmuligheder kunne foretage dagligt sikkerhedstjek før ibrugtagning af arbejdsplatformen samt kunne anvende arbejdsplatformen under hensyn til egen og andres sikkerhed. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området samt efter leverandørens anvisninger.

Fakta

Navn:
Arbejdsplatforme - Anvendelse og sikkerhed
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
48649-

-

Målgruppe

Alle faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller søger job, hvor de skal arbejde med og anvende arbejdsplatforme.

Mål

Deltageren skal på baggrund af sin viden om arbejdsplatformens opbygning og anvendelsesmuligheder kunne foretage dagligt sikkerhedstjek før ibrugtagning af arbejdsplatformen samt kunne anvende arbejdsplatformen under hensyn til egen og andres sikkerhed. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området samt efter leverandørens anvisninger. D.v.s. deltageren skal efter kurset sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt kunne:   - foretage nødsænkning af arbejdsplatformen - vurdere beredskabsplan - anvende fasevenderrelæet - hæve arbejdsplaformen, om arbejdsplatformen er sænket for dybt - forstå opstillingsrapporten, herunder forstå den maksimalt tilladelige belastning og vægtfordeling på den givne opstilling af arbejdsplatformen. - se om årsmærkat(er) for lovpligtigt eftersyn af arbejdsplatformen samt evt. kran & talje er gyldigt - vurdere om bundforholdene er i orden - vurdere vind- samt vejrforholdene - vurdere om evt. forankring(er) er i overensstemmelse med opstillingsrapporten - (de-)montere rækværker - kende til opstillingsmuligheder, udstyr, udbygning etc

Varighed

1,0 dag

Prøver

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.