Kursus

Sporteknik - Skinner, sveller, befæstigelsestyper

Deltagerne kan indgå i et hold der udfører sporombygningsarbejder på lige fod med andre. De kan kende forskel på de forskellige komponenter og dele, der bruges ved jernbanen, arbejde med forskellige former for sporombygning, samt de efterfølgende sporarbejder. Samtidig kan de bidrage til kvalitetssikringen, samt arbejde under de skærpede sikkerhedskrav, der er ved jernbaner.

Fakta

Navn:
Sporteknik - Skinner, sveller, befæstigelsestyper
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2207
Fagkode:
48223-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til ufaglærte og specialarbejdere, samt håndværkere, der ønsker at arbejde med anlæg af jernbane. Kurset "Pas på på banen" er en forudsætning for sikkerhedsmæssigt at arbejde på banen.

Mål

Deltagerne kan skelne imellem de forskellige skinnetyper, svelletyper, sporskifter, befæstigelsestyper, svejsninger, isoler og sporstoppere. Deltagerne kan aflæse koordinater i systemerne KP2000 og DVR90 og kan deltage i afsætning af koordinater til sporanlægget og være en del af både maskinel og manuel sporombygning. Deltagerne er bekendt med, hvilke foranstaltninger, der skal tages på jernbaner henholdsvis med og uden kørestrøm, og kan være en del at hold, der udfører: ·  Ballastregulering ·  Højde- og sideregulering af spor ·  Ballastudgravning ·  Sporombygning, maskinel og manuel ·  Overskæring af skinner ·  Udlægning af skinner før ombygning ·  Anvendelse af midlertidige lasker   Deltagerne kan således medvirke til udførelse af de forskellige former for sporarbejder gennem et projekt og kan give input til dokumentationen af kvaliteten af det udførte arbejde efter de krævede forskrifter. Deltagerne kan samtidig arbejde under de skærpede krav til arbejdsmiljø og sikkerhed, der er ved jernbaner.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.