Kursus

Kloakering - Ajourføring for rørlæggere

Du kan efter kurset i din stilling som rørlægger fungere på baggrund af ajourført viden om gældende danske og fælleseuropæiske bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning mv.

Fakta

Navn:
Kloakering - Ajourføring for rørlæggere
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2893
Fagkode:
49276-

-

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder som rørlægger, som har brug for opdatering af nyeste viden for rørlæggere i funktion.

Mål

Deltagerne har i sin funktion som rørlægger opnået ajourført kompetence relateret til fx.; - anvendelse af gældende dansk bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning for udførelse af afløbsinstallationer i jord, og /eller- anvendelse af gældende danske godkendelses- og mærkningskrav til rørmaterialer, og /eller- anvendelse af viden tilknyttet materiel- og metodevalg, og /eller- anvendelse af gældende normer inden for etablering /reetablering af afløbsanlæg i jord, og/eller- anvendelse af kvalitetssikringslovgivning for udførelse af afløbsinstallationer.

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.