Kursus

Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner

Deltagerne kan:- Projektere, dimensionere, installere, drive og vedligeholde relevante typer anlæg til lokal afledning af regnvand, herunder koblede anlæg, afledt fra bygge og anlægskonstruktioner, iht gældende autorisations-, bygningsmiljø- og arbejdsmiljølovgivning.- Beregne vandhastighed på baggrund er jordens permeabilitet.- Anvise relevante afværgeforanstaltninger i forbindelse med skybrud, således at evt. oversvømmelser giver anledning til mindst mulig skade på bygge og anlægskonstruktioner.- Udføre nødvendig digital dokumentation til myndighedsansøgning, udførelsesplan og drift og vedligeholdelsesplan.- Udføre lovpligtig kvalitetssikring.

Fakta

Navn:
Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2893
Fagkode:
49592-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til personer, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse indenfor klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.