Kursus

Introduktion til belægningsarbejde

Kurset er en introduktion til belægningsarbejde, hvor deltageren får kendskab til forskellige typer af betonbelægningssten samt instrueres i hvordan man korrekt betjener afkortningsværktøj og opbygger et bærelag. Deltageren bliver i stand til i samarbejde med andre at udføre grundlæggende belægningsarbejder efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi.

Fakta

Navn:
Introduktion til belægningsarbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2893
Fagkode:
49806-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere uden branchekendskab til anlægsområdet.

Mål

Deltageren kan medvirke til: - Anvendelse af forskellige typer af betonbelægningssten til udførelse af befæstede belægninger og kantafgrænsninger - Korrekt betjening af afkortningsværktøj ved udførelse af belægningsopgaver - Korrekt opbygning af bærelaget ved faglig udførelse af belægning jf. DS1136 - Afsætning samt afretning til belægningsopgaver. - Anvendelse af gældende belægningsnormer og standarder for belægningsarbejder. Deltageren kan: - I samarbejde med andre udføre grundlæggende belægningsarbejder. - Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt - anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler. - Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Varighed

10 dage

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.