Kursus

Brolægning - mønsterbrolægning

Du kan efter kurset selvstændigt planlægge og lave arbejdstilrettelæggelse ud fra arbejdstegninger og beskrivelser. Du kan endvidere udføre forekommende opgaver i mønster- og kombinationsbrolægning ved brug af traditionel og utraditionel anvendelse af brolægningsmaterialer.

Fakta

Navn:
Brolægning - mønsterbrolægning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2893
Fagkode:
49299-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til brolæggere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Mål

Deltagerne kan:- Selvstændigt planlægge og udføre arbejdstilrettelæggelse ud fra arbejdstegninger og beskrivelser.- Udføre forekommende opgaver i mønster- og kombinationsbrolægning ved brug af traditionel og utraditionel anvendelse af materialer ved brolægning. - Udføre restaurering og renovering af gamle brolægninger under hensyn til arkitektur og miljø. - Kan udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til kvalitetssikring, miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

5,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.