Andre ungdomsuddannelser

KUURS - Kombineret Ungdomsuddannelse i Midt- og Vestjylland

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
KUURS - Kombineret Ungdomsuddannelse i Midt- og Vestjylland
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Silkeborg Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern eller Silkeborg, er det KUURS - Kombineret Ungdomsuddannelse i Midt- og Vestjylland, der udbyder uddannelsen.

KUURS tilbyder uddennelser inden for fem erhvervstemaer:

 • Byg og bolig
 • Børn, unge og ældre
 • Innovation og produktudvikling
 • Mad og sundhed
 • Turisme, kultur og fritid

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Introforløbet kan omfatte virksomhedsbesøg, sociale arrangementer og ekskursioner, og du får en introduktion til værkstederne inden for dit tema.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

KUURS - Kombineret Ungdomsuddannelse i Midt- og Vestjylland er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Silkeborg Produktionshøjskole
 • Handelsskolen, Silkeborg Business College
 • Herning HF & VUC
 • Herning Produktionsskole  
 • ProMidt, produktionsskolen i Ikast-Brande  
 • Ringkøbing-Skjern Produktionsskole
 • Social-og Sundhedsskolen i Silkeborg
 • Social & Sundhedsskolen i Herning
 • Teknisk Skole Silkeborg
 • Th. Langs HF & VUC, Silkeborg
 • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

​Du kan følge undervisning på flere adresser.

Silkeborg Produktionshøjskole har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På KUURS kan du blive erhvervsassistent inden for fem områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Handel og service

Du arbejder på flere måder med temaet Turisme, kultur og fritid. Dit forløb kan tilrettelægges forskelligt, og de værksteder, du deltager i, kan variere.

Eksempler på værksteder er:

 • Design og event
 • Medie
 • Idræt og sundhed
 • Pædagogik og omsorg
 • Køkken
 • Service og butik

Inden for Design og event beskæftiger du dig med kreative projekter, fx i samarbejde med byens handels- og kulturliv. Du lærer at udvikle ideer og arbejde med design, farver, materialer, stilarter mv. Desuden lærer du at bruge symaskine, stiksav og andre redskaber til at fremstille de emner, du udvikler.

Inden for Medie arbejder du med foto, film, foldere og plakater. Du deltager i events og øver dig i at yde pc-support til kunder. Du lærer at optage og redigere film, og du anvender professionelle programmer, når du designer grafiske produkter.

Inden for Idræt og sundhed tilrettelægger du idræts-og motionsarrangementer for skoler og andre kunder, og du løser serviceopgaver på sportscenteret. Du lærer om sund kost og forskellige idræts-og fitnessformer som MTB, TRX, styrketræning, yoga, skøjteløb og boldspil.

 Pædagogik og omsorg tilrettelægger du aktiviteter for børnehaver, skoleklasser og plejecentre. Du lærer om børns og ældres behov som udgangspunkt for lege, spil og kreativt arbejde. Desuden beskæftiger du dig med emner som natur og miljø, børns udvikling, psykologi mv.

På Køkken kan du lave sund og varieret mad til mange, og du anretter og servicerer ved møder og kurser. Du lærer at lave mad, planlægge menu og kalkulere materialeforbrug. Desuden får du kendskab til køkkenets råvarer, og du øver dig på at samarbejde og betjene kunder.

Inden for Service og butik lærer du at betjene kunder og give god service og gode oplevelser. I Herning kommer du på virksomhedsskole i Bilka og prøver kræfter med forskellige afdelinger i et varehus. Det kan være bageren, slagteren og delikatesseafdelingen. Eller lager og kundeservice. I butikken fylder du varer på hylderne. Og du kan være med, når butikken indrettes, så den præsenterer varerne godt og fremmer salget.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i butikker, cafeer og restauranter, eller på hoteller og i andre turist- og fritidsvirksomheder som fx campingpladser, wellness- og fitnesscentre, idrætsklubber. Desuden i ældrecentre, børneinstitutioner og medievirksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får undervisning i dansk, som du kan afslutte på D-niveau. I Herning kan du desuden tage matematik på D-niveau. I Silkeborg kan du tage engelsk på D-niveau.

Desuden kan du tage beviser i førstehjælp, brandbekæmpelse og levnedsmiddelhygiejne, og du kan følge kurser inden for psykologi, it, erhvervsøkonomi og afsætning.

Du deltager også i idræt, faglige arrangementer og projekter for hele skolen.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job som medhjælper i butik, cafe og køkken.

Desuden kan du udføre service- og medhjælperfunktioner ved museer og turistattraktioner, på campingpladser samt i forlystelsescentre, fitness- og sportscentre, på musik-og teatersteder, i reklamebureauer og trykkerier. Du kan også løse opgaver inden for telemarketing, for netbutikker samt sundheds-og wellnessvirksomheder.

Endelig kan du arbejde som medhjælper i børneinstitutioner, på lokalcentre og i privat ældrepleje.

Uddannelsen udbydes af Herning Produktionsskole og Silkeborg Produktionshøjskole .

Sammensætningen af din uddannelse vil variere fra skole til skole. Find flere informationer på kuurs.dk.

Erhvervsassistent - Håndværk og indretning

Du arbejder i forskellige værksteder inden for temaet Byg og bolig:

 • Træ
 • Metal
 • Ejendomsservice

Alt efter hvilke værksteder du vælger, kommer du fx til at fremstille bygningsdele i træ og metal, opbygge vægge og bygge skure og carporte. Du lærer at reparere bygninger, udføre vvs-arbejde og servicere biler. Desuden kan du passe udendørsarealer, rydde sne, tilse varmeanlæg og andre bygningsanlæg. Endelig kan du udføre rengøring, malearbejde og andre opgaver med vedligehold af bygninger.

Du lærer at bruge håndværktøj og maskiner, herunder at svejse. Du lærer også at indrette lokaler og udendørsarealer, så de er funktionelle og rare at være i. Desuden øver du dig på at planlægge opgaverne i samarbejde med andre. Du vil arbejde med tegninger, lave beregninger og kalkulationer og endelig aflevere et produkt, kunden er tilfreds med.

Du vil også lære om sikkerhed, materialeforståelse og vedligehold af maskiner.

Erhvervstræning

Afhængigt af dit uddannelsesforløb kan din erhvervstræning foregå i forskellige virksomheder inden for bygge- og boligbranchen.

Fx hos en tømrer, snedker eller maler, i byggeindustrien, i murer-, vvs- og smedefirmaer, i entreprenørvirksomheder, hos boligselskaber og anlægsgartnere, i skoler og institutioner, på idrætsanlæg og i messecentre, inden for hjemmeservicen, i bolighuse og byggemarkeder eller på bil- og småmaskinværksteder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage beviser i førstehjælp og brandbekæmpelse, og du kan følge kurser inden for småmaskiner, svejsesikkerhed, tegningsforståelse, måleteknik og naturfag.

Du har også idræt og deltager i fælles arrangementer og projekter for hele din skole.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job som medhjælper i bygge-og anlægsvirksomheder, hos tagdækkere, gulvlæggere, stilladsfirmaer mv.

Du kan blive medhjælper i ejendomsservicefirmaer, hos anlægsgartnere og entreprenører, boligselskaber, institutioner og hjemmeservicefirmaer.

Du kan også blive industriarbejder i bygningsindustri, snedkerier mv. eller fungere som medhjælper i byggemarkeder, bolighuse og boliginventarforretninger.

Endelig kan du arbejde med klargøring i bilforretninger.

Uddannelsen udbydes af Herning Produktionsskole,  ProMidt IkastRingkøbing-Skjern Produktionsskole samt Silkeborg Produktionshøjskole.

Se kuurs.dk.

Erhvervsassistent - Industri

Du arbejder inden for temaet Innovation og produktudvikling, hvor du beskæftiger dig med opgaver fra industriens verden.

Som udgangspunkt er du tilknyttet metalværkstedet, hvor du løser produktionsopgaver. Fx kan du fremstille styrke- og motionsredskaber til fitness eller borde med tilhørende bænke. Typisk løser du opgaverne som projekter i samarbejde med andre på dit hold.

På værkstedet udfører du forskellige opgaver, hvor du lærer at bearbejde jern og fremstille metalprodukter - fra små lysestager til meterhøje tårne. Desuden deltager du i vedligehold af skolens vognpark.

Du får erfaring med at bruge håndværktøj, og du prøver at svejse, bukke og valse plader. Desuden lærer du om montageteknik, måleteknik og tegningsforståelse.

Der vil også være undervisning inden for sikkerhed, og du lærer om materialer, vedligehold af maskiner og begreber som arbejdsnorm. Endelig lærer du at have kundekontakt.

Erhvervstræning

På erhvervstræningen kan du fx arbejde inden for lager og transport eller som maskinarbejder eller autolakerer. Du kan også fungere som kommunalarbejder eller medarbejder inden for klargøring og renovation.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage beviser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Du kan tage truckcertifikat og traktorkørekort og deltage i svejse- og CNC-kurser.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for industrien og på offentlige arbejdspladser – både i store virksomheder og på mindre værksteder.

Du kan arbejde som jern- og metalsliber, svejser, procesoperatør, industrioperatør, maskinarbejder, maskinoperatør og specialarbejder. Andre jobmuligheder er klargøringsassistent, rustbehandler, skrothandler eller assistent hos en autolakerer.

Endelig kan du søge job som vejarbejder, lager- og transportmedarbejder, kommunalarbejder og renovationsmedarbejder.

Uddannelsen udbydes af Herning Produktionsskole.

Se kuurs.dk.

Erhvervsassistent - Kost og service

Du arbejder på forskellige måder med temaet Mad og sundhed. I løbet af uddannelsen deltager du på flere værksteder:

 • Design og event
 • Musik og medie
 • Service og fitness
 • Køkken og cafe

Design og event fremstiller du produkter i glas, tekstil og genbrugsmaterialer, fx til boligindretning. Værkstedet arbejder sammen med den lokale handelsstandsforening og ungdomsskolen om at arrangere happenings, modeopvisninger mv. Målet er bl.a., at du lærer at planlægge i grupper, lægge budget, tegne, designe og sy.

På Musik og medie leverer du oplevelser og andre produkter til firmaer, institutioner og private. Du lærer at arbejde målrettet og kvalitetsbevidst med fotografering, billedredigering og grafiske opgaver. Har du interesse for at spille og synge, kan du deltage i arbejdet med at planlægge og gennemføre koncerter.

Service og fitness arrangerer du idræts- og motionsbegivenheder for skolen og andre kunder. Du lærer om emner som sund kost, leg, bevægelse og motion og beskæftiger dig også med kommunikation og konflikthåndtering. Desuden lærer du at udføre rengøring og løse andre serviceopgaver.

Køkken og cafe fremstiller du sund og spændende mad til elever og ansatte, men også til arrangementer og møder. Du lærer at bage brød og kager og tilberede kolde og varme - danske som udenlandske - retter. Desuden lærer du at anrette den mad, du fremstiller, så den præsenterer sig godt, og du får undervisning i kost- og ernæring.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i butikker, cafeer og restauranter, eller på hoteller og i andre turist- og fritidsvirksomheder som fx campingpladser, wellness- og fitnesscentre, idrætsklubber. Desuden i ældrecentre, børneinstitutioner og medievirksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og engelsk, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage beviser i førstehjælp og levnedsmiddelhygiejne, og du kan følge kurser inden for psykologi, it, erhvervsøkonomi og afsætning.

Du deltager også i idræt, faglige arrangementer, events og projekter for hele skolen.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du dels søge job inden for levnedsmiddelbranchen, fx hoteller og restauranter, institutionskøkkener og detailbutikker som bagere, slagtere etc.

Dels kan du søge job i servicebranchen, herunder i ældrecentre, børnehaver og SFO’er, på overnatningssteder, i messecentre, idrætscentre og virksomheder inden for sundhed og wellness mv.

Uddannelsen udbydes af ProMidt, Produktionsskolen Midt i Ikast-Brande.

Se kuurs.dk.

Erhvervsassistent - Leg og læring

På leg og læring har du med mennesker at gøre. I værkstedet er der derfor fokus på, at du udvikler dine personlige og sociale færdigheder til at varetage et job, hvor du hver dag arbejder med børn, unge eller ældre.

Sammen med dine holdkammerater vil du gennem rollespil øve dig på forskellige situationer og dilemmaer, som du skal tackle, hvad enten du kommer til at arbejde med små børn i en vuggestue, større børn i en SFO eller ældre medborgere i et aktivitetshus.

Du lærer om samarbejde og kommunikation, og du vil få undervisning i emner som hygiejne, grundlæggende psykologi, leg, kreativitet mv. Løfteteknik indgår også i undervisningen.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i ældrecentre, aktivitetshuse og medborgerhuse, eller vuggestuer, børnehaver eller SFO’er.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage certifikater i førstehjælp og hygiejne, og du kan følge kurser inden for fx rengøring og børnepasning.

Du deltager i projekter og temaer med fokus på personlig udvikling og psykologi, og kost, ernæring, sundhed og motion er også en del af din uddannelse.

Under forløbet møder du erfarne gæstelærere inden for temaet Børn, unge og ældre.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx søge job som medhjælper på ældrecentre, i børnehaver, på skoler, vandrehjem og SFO’er, men også i sportshaller, turistbranchen mv.

Uddannelsen udbydes af Herning Produktionsskole og Ringkøbing-Skjern Produktionsskole.

Se kuurs.dk.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens 4 dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Uddannelsen starter som regel hvert halve år til januar og august. Se den enkelte uddannelse.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UU-Herning.

UU Ikast-Brande.

UU Ringkøbing Fjord.

UU Silkeborg.

KUURS - Kombineret Ungdomsuddannelse i Midt- og Vestjylland:

kuurs.dk.