Andre ungdomsuddannelser

KUU - TREKANTEN

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
KUU - TREKANTEN
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart eller Vejle, er det KUU - TREKANTEN, der udbyder uddannelsen.

KUU - TREKANTEN tilbyder uddannelser inden for fire erhvervstemaer:

 • Turisme, kultur og fritid
 • Handel og service
 • Industri, jordbrug, teknik og byggeri
 • Sundhed og omsorg

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

KUU - TREKANTEN er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • CAMPUS VEJLE
 • Fredericia Produktionsskole
 • Grindsted Produktionshøjskole
 • Middelfart Produktionsskole
 • Produktionsskolen DATARIET
 • Produktionsskolen Kolding
 • Vejle Produktions– og Uddannelsescenter

Du kan følge undervisning på flere adresser.

CAMPUS VEJLE har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På KUU - TREKANTEN kan du blive erhvervsassistent inden for fire områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Handel og service

På Handel og service stifter du bekendtskab med en række opgaver inden for salg, service og kundebetjening.

Hvad enten du vil arbejde i et varehus, et supermarked eller en detailbutik, lærer at vejlede kunder, betjene kassen og håndtere varerne.

Du får også kendskab til de opgaver, du kan løse i en engrosvirksomhed. Det kan fx være service over telefon og computer eller indblik i, hvordan varerne ekspederes fra lageret.

På værkstederne følger du varen fra indkøb og lagerstyring til præsentationen i butikken og salget til kunden. Undervejs får du viden om emner som butiksindretning og markedsføring.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i varehuse, dagligvarebutikker og detailbutikker, der sælger tøj, sportsartikler mv.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et andet fag – kan afslutte på D-niveau.

Desuden har du fag som samfundsfag, informationsteknologi og førstehjælp, og du kan tilvælge fag inden for emner som salg og service og erhvervsøkonomi.

I løbet af din uddannelse deltager du også i projekter og virksomhedsbesøg.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for detailhandel, i dagligvarebutikker og engrosvirksomheder.

Uddannelsen udbydes af Middelfart ProduktionsskoleProduktionsskolen Datariet, VejleProduktionsskolen Kolding og Vejle Produktions- og Uddannelsescenter.

Læs om KUU - TREKANTEN på Middelfart Produktionsskoles hjemmeside.

Erhvervsassistent - Industri, jordbrug, teknik og byggeri

På Industri, jordbrug, teknik og byggeri får du en introduktion til meget forskellige brancher og arbejdsopgaver.

Du kan arbejde med jord, natur, planter og grønt inden for områder som gartneri, skovbrug og jordbrug.

I produktionsvirksomheder i industrien får du fx berøring med teknik, træ og metal. Her kan du løse opgaver både i produktionshallen og på lageret.

Har du især lyst til at have materialer som træ og metal mellem hænderne, kan du også løse opgaver i mindre håndværksfirmaer.

Inden for ejendomsservice kombinerer din interesse for teknik og håndværk med muligheden for at arbejde med grønne områder i det fri.

Uanset hvor din interesse ligger, arbejder du i løbet af uddannelsen på værksteder, hvor du vil lære at vælge de rigtige værktøjer, materialer og udstyr til hver enkelt opgave.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i produktionsvirksomheder og håndværksfirmaer. Desuden i virksomheder inden for jordbrug og på gartnerier.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et andet fag – kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du fx tage certifikater inden for så vidt forskellige områder som førstehjælp, brandbekæmpelse, anvendelse af motorsav og fødevarehygiejne.

Endelig har du fag som informationsteknologi, samfundsfag, vedligehold af bygninger og miljø under svejsning.

I løbet af uddannelsen deltager du også i projekter og virksomhedsbesøg.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job på industri- og produktionsvirksomheder, i gartnerier, inden for bygge- og anlægsbranchen samt jordbrug.

Uddannelsen udbydes af Fredericia ProduktionsskoleMiddelfart ProduktionsskoleProduktionsskolen Datariet, VejleProduktionsskolen Kolding og Vejle Produktions- og Uddannelsescenter.

Læs om KUU - TREKANTEN på Middelfart Produktionsskoles hjemmeside.

Erhvervsassistent - Sundhed og omsorg

På sundhed og omsorg får du en hverdag, hvor du arbejder med mennesker. Du kan arbejde med børn, unge og ældre, der på hver deres måde har behov for din omsorg, men også i andre sammenhænge, hvor der er brug for din service.

I værkstederne stifter du bekendtskab med forskellige arbejdsopgaver inden for sundhed, ernæring, hygiejne, idræt, pædagogik, omsorg og service.

Fx lærer du om kost og motions betydning for det fysiske og psykiske velvære – uanset målgruppens alder, og du får viden om, hvordan man kan planlægge og gennemføre aktiviteter, hvor der indgår bevægelse.

Det er viden, du kan bruge, når du er med til at tilrettelægge bevægelseslege i børnehaven, sport for unge i SFO’en eller dans og gymnastik for ældre på plejecenteret.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i virksomheder og institutioner som fx børnehaver, plejehjem, aktivitetscentre, folkekøkkener og på sygehuse.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et andet fag – kan afslutte på D-niveau.

Samtidig kan du tage kurser i førstehjælp, fødevarehygiejne og erhvervsrengøring, og ud over undervisning i informationsteknologi og samfundsfag kan du vælge fag om emner som sundhed, pædagogik, psykologi, bevægelse og idræt.

I løbet af uddannelsen deltager du også i projekter og virksomhedsbesøg.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for sundhed og pleje, køkken og rengøring, pædagogik eller service. Det kan være i vuggestuer, børnehaver, på skoler eller i SFO’er, på pleje- og aktivitetscentre eller i storkøkkener.

Uddannelsen udbydes af Middelfart ProduktionsskoleProduktionsskolen Datariet, VejleProduktionsskolen Kolding og Vejle Produktions- og Uddannelsescenter.

Læs om KUU - TREKANTEN på Middelfart Produktionsskoles hjemmeside.

Erhvervsassistent - Turisme, kultur og fritid

På Turisme, kultur og fritid beskæftiger du dig med alle de serviceopgaver, der er brug for at løse i hoteller, på konferencecentre og i kulturhuse, hvor man afholder kurser, konferencer, kulturelle arrangementer og events, herunder ejendomsservice.

Inden for ejendomsservice lærer du bl.a. at vedligeholde bygninger og passe grønne områder. Det indebærer fx, at du kan udføre mindre reparationer for boligforeningen og betjene maskiner til at klippe, beskære og trimme foreningens grønne arealer.

Inden for kursus- og konferenceservice kan det handle om at få alle detaljer til at klappe, når et møde eller en stor konference skal planlægges og gennemføres. Du kan gøre værelser klar til nye gæster og hjælpe til, når konferencesalen skal udstyres med borde, stole, forfriskninger og AV-udstyr, der skal virke.

I kulturhuse og inden for turisme kan du være med til at lave de praktiske forberedelser til kulturelle arrangementer og events. Det kan være koncerter, festivaler og sportsbegivenheder, både indendørs og udendørs.

Du er med i alle faser af projektet. Ikke bare under forberedelserne, men også når overblikket skal bevares undervejs, og ikke mindst når gæsterne går hjem, og lokaler og pladser skal ryddes op, rengøres og stå klar til næste arrangement.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i forskellige virksomheder inden for hotel og anden turisme. Desuden i andre private som offentlige virksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et andet fag – kan afslutte på D-niveau.

Desuden har du fag som informationsteknologi og samfundsfag, og du kan tage certifikater i førstehjælp og betjening af motorsav. Desuden kan du have kurser i emner som erhvervsrengøring og affaldssortering.

I løbet af uddannelsen deltager du også i projekter og virksomhedsbesøg.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx søge job i boligforeninger og inden for hotel og turisme. Desuden i serviceafdelinger hos andre private virksomheder eller offentlige institutioner.

Uddannelsen udbydes af Grindsted Produktionshøjskole, Middelfart Produktionsskole, Produktionsskolen Datariet, Vejle og Vejle Produktions- og Uddannelsescenter.

Læs om KUU - TREKANTEN på Middelfart Produktionsskoles hjemmeside.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UU Billund.

UU-center Kolding.

UU-Lillebælt.

UU Vejle.

KUU - TREKANTEN:

Læs om KUU - TREKANTEN på Middelfart Produktionsskoles hjemmeside.