Andre uddannelser

KUU Sydvestjylland

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
KUU Sydvestjylland
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde eller Vejen, er det KUU Sydvestjylland, der udbyder uddannelsen.

KUU Sydvestjylland tilbyder uddannelser inden for seks erhvervstemaer:

 • Byg, bolig, innovation og produktudvikling
 • Handel og kundeservice
 • Mad, mennesker og sundhed
 • Mad, sundhed og kundeservice
 • Mad, turisme og landbrug
 • Turisme, kultur og fritid

 

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

KUU Sydvestjylland er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Esbjerg Produktionsskole
 • AMU Vest
 • Handelsgymnasiet i Ribe
 • Kjærgård landbrugsskole
 • Produktionsskolen Lustrupholm
 • Produktionsskolen Vest
 • Rybners Esbjerg
 • Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg
 • Varde Handelsskole
 • Vejen Business College
 • Vejen Produktionsskole
 • VUC Vest

Du kan følge undervisning på flere adresser.

Esbjerg Produktionsskole har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På KUU Sydvestjylland kan du blive erhvervsassistent inden for seks områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Byg, bolig, innovation og produktudvikling

På Byg, bolig, innovation og produktudvikling arbejder du med håndværk, montage eller ejendomsservice.

I træ- og metalværkstederne bygger du videre på dine evner til at bruge hænder og hoved, og du får lejlighed til at afprøve dine ideer i praksis.

Du lærer fx at forstå tegninger, indkøbe materialer og beregne materialeforbrug. Desuden opskærer og forarbejder du materialer til forskellige opgaver.

I forbindelse med projekter kan du sammen med dit hold arbejde med innovation og produktudvikling, fx inden for områder som energi og miljø.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i håndværksvirksomheder som tømrere, murere, malere, elektrikere eller entreprenører.

Desuden kan du komme ud i virksomheder, der fremstiller produkter til vindenergi, både onshore og offshore.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, matematik, fremmedsprog og it, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden får du undervisning i fag inden for innovation, produktudvikling, energi, miljø, teknik og mekanik.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for byggehåndværk, ejendomsservice eller energi.

Uddannelsen udbydes af Esbjerg Produktionsskole.

Erhvervsassistent - Handel og kundeservice

På værkstederne beskæftiger du dig med forskellige områder inden for handel og kundeservice.

Fx får du indblik i, hvordan hverdagen er, når du arbejder i butik eller på lager. Undervisningen tager afsæt i de daglige opgaver i detailhandlen inden for de tre områder, man betegner som food, nonfood, og lager.

Du beskæftiger dig altså både med fødevarer som kød, grøntsager og kolonialvarer og med andre varer som tøj, elektronik, køkkenudstyr, legetøj mv. Du får også indblik i de opgaver, der bliver løst på lageret, hvor varerne opmagasineres, før de havner på hylderne.

Inden for salg og service lærer du om butiksindretning, og du beskæftiger dig med emner som erhvervsøkonomi, kommunikation, salg og indkøb af varer, ordreekspedition, forsendelse mv.

Endelig følger du varens gang gennem forretningen fra lager til salg, og du får indblik i den dokumentation, der findes om varen på følgesedler, lagerlister mv.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning foregår i detailhandlen, i butik, på lager eller i en servicevirksomhed.

Fag, certifikater eller andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, matematik, fremmedsprog og it, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden har du fag inden for emner som salg, service og erhvervsøkonomi.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job i detailhandlen, i butik, på lager eller i en servicevirksomhed.

Uddannelsen udbydes af Esbjerg Produktionsskole.

Erhvervsassistent - Mad, mennesker og sundhed

På Mad, mennesker og sundhed arbejder du med mennesker – og samtidig med sund kost og ernæring.

Du beskæftiger dig med temaet på forskellige værksteder inden for:

 • Køkken og cafe
 • Pædagogik

På Køkken og cafe lærer du at planlægge menuer og bestille varer – også under hensyn til økonomien. Du fremstiller forskellige retter til cafeen eller kantinen og lærer i den forbindelse at planlægge arbejdsgangen i en opgave. Desuden kan du foretage kontrol af hygiejnen i køkkenet, gøre rent og vaske arbejdstøj.

På Pædagogisk værksted arbejder du med børn og unge. Du lærer fx om psykologi og kan supplere din viden om sund kost og ernæring med emner som sport og motion.

Som projektarbejde kan du fx sammen med andre på dit hold udvikle og afholde workshops i daginstitutioner og lignende.

Erhvervstræning

Erhvervstræningen foregår fx i kantiner, cafeer og storkøkkener eller i daginstitutioner.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, matematik, fremmedsprog og it, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage hygiejnebevis og enkeltfag fra uddannelsen til ernæringsassistent.

Endelig har du fag inden for emner som anatomi og sundhed, ergonomi, psykologi, pædagogik, sport og motion.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx søge arbejde i en cafe, et køkken, en daginstitution eller inden for social- og sundhedsområdet.

Uddannelsen udbydes af Esbjerg Produktionsskole.

Erhvervsassistent - Mad, sundhed og kundeservice

På Mad, sundhed og kundeservice får du en introduktion til de opgaver, du vil møde på arbejdspladser, hvor mad og service er i centrum.

Det kan være et køkken, en butik, der sælger fødevarer, et gartneri eller andre virksomheder, der producerer eller forhandler madvarer.

Fx lærer du at planlægge menuer og foretage indkøb til køkkenet. Du får også forudsætninger for at kontrollere hygiejnen, så cafeens gæster ikke bliver syge.

Endelig kan du beskæftige dig med de råvarer, der kommer fra gartneriet. Du får fx kendskab til urter og grønsager og indblik i, hvornår forskellige grønsager er i sæson. Du lærer også om, hvordan de friske grønsager skal håndteres, så de holder sig bedst muligt.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i kommunale og private firmaer, der leverer mad ud af huset, på slagterier, i idrætscentre og butikker.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage hygiejnecertifikat og kurser i emner som samarbejde og konfliktløsning.

Sportsaktiviteter er også en del af din skoledag.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job i køkkener, kantiner og institutioner som medhjælper inden for ernæring og service. Du kan også blive assistent på slagterier, i fitnesscentre eller gartnerier, eller du kan søge job som butiksmedhjælper.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen Vejen.

Erhvervsassistent - Mad, turisme og landbrug

På Mad, turisme og landbrug kan du kombinere din interesse for mad, mennesker og dyr.

Du beskæftiger dig med temaet på værksteder inden for:

 • Køkken og cafe
 • Landbrug
 • Turisme

Køkken og cafe tilbereder du kantinemad til medarbejdere og cafémad til gæster. Du anretter mad til møder og løser desuden alle de andre opgaver, du vil møde i cafeen eller kantinen. Fx lærer du at betjene kasseapparat, rydde op, gøre rent og kontrollere hygiejnen, så gæsterne ikke bliver syge.

Landbrug passer og fodrer du kvæg, heste, får og fjerkræ. Desuden lærer du at betjene landbrugsmaskiner, når du plejer mindre marker og grønne områder. Med til pasning af jord og dyr hører også, at du får en introduktion til gødnings- og foderplaner.

Turisme handler det om at levere god service i billetsalget eller museumsbutikken. Men service kan også omfatte, at du guider turister eller sørger for mad og drikke til attraktionens gæster.

Endelig får du indblik i, hvad sprog og personlig fremtræden betyder, når du betjener gæster i receptionen eller cafeen.

I turistsæsonen oplever du turistbranchen i praksis, når du sammen med de andre på dit hold løser opgaver for Ribe VikingeCenter.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i turistvirksomheder, fx i aktivitetscentre, på turistkontorer eller overnatningssteder. Landbrug og storkøkkener på plejehjem mv. er også muligheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, matematik og evt. fremmedsprog, som du kan afslutte på D-niveau.

Du kan tage hygiejnebevis og følge enkeltfag fra uddannelsen til ernæringsassistent.

Afhængigt af dine værkstedsvalg kan du følge kurser inden for emner som dyrehold, planteavl, landbrugsmaskiner, afsætning, erhvervsøkonomi, it og samfundsfag.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job som medhjælper i store og små køkkener.

Du kan varetage basisfunktioner og betjene et udvalg af maskiner som medhjælper inden for landbruget.

Inden for turisme kan du levere almen service og betjene kunder på turistkontorer og museer, ved attraktioner, på campingpladser, feriecentre mv.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen Lustrupholm i Ribe.

Erhvervsassistent - Turisme, kultur og fritid

På Turisme, kultur og fritid kan du kombinere din interesse for sprog og kultur med praktiske færdigheder inden for service, oplevelser og events.

Undervisningen tager fx udgangspunkt i temaer som ”Kend din kommune”, hvor du får kendskab til geografi, seværdigheder, kultur og fritidstilbud i dit område.

Du lærer at tilrettelægge og afvikle arrangementer og events. Fx får du undervisning i, hvordan du møder kunder, håndterer konflikter og bruger din personlige fremtræden til at skabe en professionel relation til gæsten.

Du får forskellige redskaber til at løse opgaver i turistbranchen. Fx modtager du sprogundervisning, så du kan yde service på tysk og engelsk, og du lærer om hygiejne, førstehjælp og brandbekæmpelse.

På værkstederne lærer du at anvende værktøj og mindre maskiner under hensyn til sikkerheden. Emner som miljø og bæredygtighed møder du ofte.

Endelig giver uddannelsen dig kendskab til iværksætteri og innovation i turistbranchen. Et tema kan fx være udvikling af vinterturisme.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå på campingpladser, i turistcentre, på restauranter og cafeer, i idræts- og svømmehaller eller ved turistattraktioner, hvor du fx kan fungere som assistent, medhjælper, sommerhuspedel, cafemedarbejder, informationsmedarbejder eller guide.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og afsætning, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage hygiejnebevis, førstehjælpsbevis og kurser i pool-hygiejne og vandbehandling.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx søge arbejde som assistent på en campingplads, sommerhuspedel, cafe- eller restaurationsmedarbejder. Andre muligheder er medhjælper i idræts- eller svømmehal, informationsmedarbejder eller guide ved turistcentre og attraktioner.

Uddannelsen udbydes af Hammeren – Produktionsskolen Vest i Varde.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.