Andre ungdomsuddannelser

KUU Sønderjylland

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
KUU Sønderjylland
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder eller Aabenraa, er det KUU Sønderjylland, der udbyder uddannelsen.

KUU Sønderjylland tilbyder uddannelser inden for otte erhvervstemaer:

 • Butik og lager
 • Børn, unge og ældre
 • Hotel og service
 • Mad og sundhed
 • Miljø
 • Motor og mekanik
 • Motor, service og byg
 • Turisme

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Forløbet slutter med en fælles ryste sammen-tur.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

KUU Sønderjylland er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • EUC Syd Tønder
 • Business College Syd
 • EFA Syd
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Haderslev Handelsskole
 • Haderslev Produktionsskole
 • IBC Aabenraa
 • Meritten
 • SOSU Syd
 • Sønderborg Produktionshøjskole
 • Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole
 • VUC Syd
 

Du kan følge undervisning på flere adresser.

EUC Syd har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På KUU Sønderjylland kan du blive erhvervsassistent inden for otte områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Butik og lager

Din uddannelse dækker både butik og lager, men undervejs kan du specialisere dig inden for det område, der interesserer dig.

Begge områder har fokus på praktiske færdigheder. På butiksområdet vil du fx stå for salg af varer, som du selv og dit team har produceret. Det kan handle om at præsentere varerne i butikken og om, hvordan man servicerer kunderne, så de er tilfredse med handlen.

På lagerområdet lærer du bl.a. at gøre varer klar til forsendelse. Det handler fx om at pakke og emballere varerne, så de når sikkert frem. Du lærer også noget om, hvordan man styrer strømmen af varer og koordinerer arbejdet på et lager.

I værkstederne får du undervisning, der forbereder dig til det felt, du specialiserer dig i. Du kan lære basishåndværk, der klæder dig på til at fremstille varer til butikken. Eller du kan lære at håndtere et lagersystem og holde styr på materialer og varer på deres vej gennem forsyningskæden.

Desuden omfatter din uddannelse fysisk træning, som bidrager til, at du får en god arbejdsdag, og du lærer om samarbejde og sikkerhed på arbejdspladsen, som fx er vigtigt, hvis du arbejder på et lager.

Endelig lærer du noget om virksomhedskultur og om at begå dig på arbejdspladsen, uanset om du arbejder i en kundeservice, en butik eller på en virksomheds lager.

Dit uddannelsesforløb tager retning efter den erhvervstræning, du deltager i, og planlægges i samspil med den arbejdsplads, hvor du er i erhvervstræning. Hvis du fx skal flytte varer på et lager, har du måske brug for et truckcertifikat.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå på et lager, i en produktionsvirksomhed, i en butik eller en forretning.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Afhængigt af din forløbsplan kan du desuden tage kørekort til bil, traktor og truck, eller du kan tage kurser i svejsning og førstehjælp.

I løbet af uddannelsen deltager du i tværfaglige projekter sammen med eleverne på Hotel og service.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for den erhvervsretning og beskæftigelsesprofil, som din erhvervstræning lægger op til. Det kan være på et lager, en produktionsvirksomhed eller en handelsvirksomhed med lager. Desuden i butikker varehuse mv.

ddannelsen udbydes af SPH - Sønderborg Produktionshøjskole.

Læs om KUU Sønderjylland på EUC Syds hjemmeside.

Erhvervsassistent - Børn, unge og ældre

På børn, unge og ældre arbejder du med mennesker og sundhed, og du lærer at yde omsorg, der passer til netop den aldersgruppe, du beskæftiger dig med.

Du får viden om menneskers udvikling og behov, som du fx kan bruge, når du arbejder med små børn.

I vuggestuen og børnehaven kan du være med til at planlægge fysiske og kreative aktiviteter, der fremmer børns motorik og fantasi.

På plejecenteret kan det måske handle om at planlægge værksteder, hvor ældre mennesker kan beskæftige sig med håndarbejde, lytte til musik eller deltage i aktiviteter som dans og gymnastik.

Du får også indblik i, hvordan mad og livsstil hænger sammen med sundhed. Det er fx viden, du tager med i SFO’en, hvis du skal planlægge madværksteder eller tilrettelægge sportsaktiviteter for større børn. Metoder som mindfullness og coaching får du også kendskab til.

Uanset om du vil arbejde med børn, unge eller ældre, lærer du at samarbejde og kommunikere. Det ruster dig til at indgå i et team sammen med kollegerne på en arbejdsplads – eller til at tale med forældre og pårørende til børnehavebarnet eller den ældre på et plejehjem.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i vuggestuer, børnehaver og hos dagplejere, i SFO’er, klubber, skoler og andre institutioner. Evt. også i oplevelsesparker.

Desuden i plejecentre, inden for hjemmeplejen, i aktivitetscentre, som personlig assistent mm. I erhvervstræningen kan du også på forskellige måder arbejde med mad og mennesker.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage hygiejnecertifikat og kurser i førstehjælp.

Endelig deltager du i projekter og fælles arrangementer.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for den erhvervsretning og beskæftigelsesprofil, som din erhvervstræning lægger op til. Det kan fx være i institutioner, plejecentre, SFO’er mv.

Uddannelsen udbydes af Produktionshøjskolen Meritten i Åbenrå.

Læs om KUU Sønderjylland på EUC Syds hjemmeside.

Erhvervsassistent - Hotel og service

På Hotel og service får du bl.a. kendskab til kultur og turisme i Sønderjylland. Du lærer om landsdelens særlige historie og om de muligheder, den sønderjyske natur byder på.

Desuden får du indblik i de opgaver man kan varetage i hotel- og servicebranchen - fra rengøring og servering i et hotel til serviceopgaver i en skole eller en boligforening.

Når du instruerer i et idrætscenter, servicerer gæster i et turistbureau eller sælger billetter på et museum, møder du kunder og gæster ansigt til ansigt. På værkstederne øver du dig derfor i at have kundekontakt, og uddannelsen har hele tiden fokus på din personlige udvikling.

Ofte handler det om at koordinere og indgå aftaler med alle, der er involveret i et arrangement eller en begivenhed. Derfor lærer du noget om kommunikation og samarbejde, og det er kun en fordel, hvis du er glad for sprog.

Sammen med andre på dit hold prøver du bl.a. til at lave arrangementer og events for udvalgte grupper. Det kan være en skoleklasse, en beboerforening eller andet. Undervisningen omfatter også fysisk træning, der bl.a. kan ruste dig til opgaverne på fritidsområdet.

En del af undervisningen tilrettelægges sammen med dit praktiksted, der kan pege på, hvad du skal lære på skolen inden næste periode med erhvervstræning.

Hvis du fx har kundekontakt med turister, kan du forbedre dine færdigheder i tysk og engelsk. Eller måske har du brug for et kørekort eller for at vide noget mere om håndværk. Det afhænger helt af din forløbsplan.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i idrætscentre, museer, hoteller, restauranter, turistbureauer, campingpladser, viden- og kulturcentre, forlystelsesparker, medborgerhuse, fitnesscentre, biografer, parker, slotte og havne.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Afhængigt af din forløbsplan kan du desuden tage kørekort, hygiejnebevis og kurser i fx førstehjælp, engelsk, tysk og livredning.

Ud over projekter på Hotel og service deltager du bl.a. i tværfaglige projekter sammen med elever fra Butik og lager.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for den erhvervsretning og beskæftigelsesprofil, som din erhvervstræning lægger op til. Det kan fx være inden for idrætsfaciliteter, kursusvirksomhed eller udendørs vedligehold af bl.a. boldbaner.

Ansættelsessteder kan være museer, seværdigheder, udlejningsfirmaer, havneområderne, fitnesscentre mv.

Uddannelsen udbydes af SPH - Sønderborg Produktionshøjskole.

Læs om KUU Sønderjylland på EUC Syds hjemmeside.

Erhvervsassistent - Mad og sundhed

Du kommer til at arbejde med forskellige emner inden for mad og sundhed. I skolens køkken får du en generel viden om råvarer, tilberedning, ernæring og rengøring.

At arbejde med mad stiller krav til din viden om hygiejne, så undervejs i forløbet lærer du mere om kontrol af hygiejnen i et køkken, og fx kan du lære om personlig hygiejne, mikroorganismer og opbevaring af fødevarer.

På værkstederne planlægger du sammen med dit hold arbejdet i køkkenet, så alle kender deres opgaver og kan arbejde sammen om at nå i mål med dagens middag til tiden. Emner som kommunikation og samarbejde er derfor en del af din uddannelse.

Desuden lærer du at beregne opskrifter og forbrug af råvarer, så du kan levere mad til det antal gæster eller kunder, der bestiller i restauranten eller hos cateringfirmaet.

Endelig beskæftiger dig med mad som ernæring og en kilde til sundhed. Bl.a. kan du lave en kostberegning og finde ud af, hvad et færdigt måltid indeholder af energi og næringsstoffer.

Din uddannelse har fokus på din personlige udvikling og planlægges i et samspil mellem erhvervstræning og skole - hvad enten du interesserer dig for råvarer, der forarbejdes til fødevarer i et produktionsmiljø, eller for tilberedning af fødevarer til måltider i et køkken.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i storkøkkener, kantiner, cafeterier, restauranter og hoteller.

Desuden i fødevareafdelinger i supermarkeder, i cateringvirksomheder og virksomheder i fødevareindustrien.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage hygiejnecertifikat, evt. kørekort oh kursus i førstehjælp.

På værkstederne deltager du i et projektforløb, enten i køkkenet eller inden for social og sundhed eller pædagogisk assistent.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for den erhvervsretning og beskæftigelsesprofil, som din erhvervstræning lægger op til.

Det kan fx være i køkkener og kantiner på skoler, i delikatesseafdelinger i fødevarebutikker, hos firmaer, der leverer selskabsmad eller hos bagere, der leverer bagværk til supermarkeder.

Uddannelsen udbydes af Haderslev Produktionsskole.

Læs om KUU Sønderjylland på EUC Syds hjemmeside.

Erhvervsassistent - Miljø

Du kommer til at arbejde med forskellige emner, der har med miljø og genbrug at gøre.

På skolens ejendomsværksted følger du et forløb, hvor du får viden om affaldssortering og indblik i ideen med kommunens miljøstationer til fx flasker og glas, aviser, ugeblade og batterier.

Desuden lærer du om forskellige alternative energiformer, fx sol og vind, og i forløbet får du en opgave, hvor du lærer at beregne energiforbrug og komme med løsningsforslag til alternativer, der sparer energi og penge.

Inden for genbrug lærer du fx, hvordan kasserede materialer kan genanvendes som råstof i nye produkter, bygninger mv., så der spares ressourcer. Det kan handle om miljø, men også om udvikling af nye smarte produkter.

Du kan også snuse til emner som økologi og klimasikring. Din uddannelse tilrettelægges i samspil med erhvervstræningen. Afhængigt af hvor dine interesser ligger, arbejder du med et projekt inden for ejendomsservice eller naturservice.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå på miljøstationer, i firmaer, der arbejder med genanvendelse af forskellige materialer, i miljøbevidste virksomheder, der arbejder med økologi, samt virksomheder inden for ejendomsservice, der har fokus på miljø og genbrug.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage truckcertifikat, evt. kørekort og kurser i førstehjælp.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job på miljø- og genbrugsstationer, der både arbejder med affald og genbrug. Desuden i virksomheder, der specialiserer sig i at genbruge materialer som fx bildæk, eller virksomheder, der beskæftiger sig med energi og miljø, herunder også udvikling af klimasikring. Endelig kan du søge beskæftigelse i virksomheder, hvor økologi er i centrum.

Uddannelsen udbydes af Haderslev Produktionsskole.

Læs om KUU Sønderjylland på EUC Syds hjemmeside.

Erhvervsassistent - Motor og mekanik

På Motor og mekanik bliver det dit speciale at skille biler ad. Du får viden om de komponenter og materialer, biler består af, og du tilegner dig et solidt fagsprog inden for autoområdet.

På værkstederne lærer du, hvilke dele der kan genanvendes som reservedele, og hvilke dele og materialer der kan recykleres og indgå i ny produktion.

Din viden bruger du, når du arbejder med autoophug i en virksomhed. Her er det afgørende for både miljø og økonomi, at du har blik for at sortere og kvalitetsbestemme komponenter, så de kan genanvendes, forbrændes eller deponeres forsvarligt.

Din uddannelse tilrettelægges, så den spiller sammen med de praktikforløb, du deltager i allerede fra første semester. Efter hvert praktikophold aftaler du med skolen, hvad du har brug for at lære, så du er klar til de udfordringer, du møder i dit næste praktikophold.

Undervejs øver du dig i at samarbejde og kommunikere om dine arbejdsopgaver, og der er fokus på din personlige udvikling.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i forskellige ophuggervirksomheder i lokalområdet.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Afhængigt af de behov, der opstår i din erhvervstræning, kan du deltage i fag og kurser inden for fx sikkerhed, svejsning, førstehjælp og forebyggelse af brand ved ’varmt arbejde’. Evt. kan du tage truckcertifikat.

På skolens værksted arbejder du desuden med projekter, hvor du bl.a. får trænet dit fagsprog. Projekterne har fokus på typiske opgaver, du kommer til at møde i virksomhederne.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde med ophugning af biler, herunder sortere og kvalitetsbestemme komponenter og materialer til genanvendelse, forbrænding og deponi.

Uddannelsen udbydes af EUC Syd i Tønder.

Læs om KUU Sønderjylland på EUC Syds hjemmeside.

Erhvervsassistent - Motor, service og byg

Motor, service og byg giver dig en introduktion til forskellige fag, hvor håndværket er vigtigt, så skoledagen tilbringer du tit med værktøj i hænderne.

Du får erfaring med de maskiner og det fagsprog, der bruges i auto-, transport- og træfagene. Målet er, at du sammen med skolen finder det fagområde, du vil arbejde med.

På metalværkstedet lærer du fx om, hvordan motorer fungerer i biler, skibe, trucks og lastbiler, og du får indblik i, hvad mekanikere taler om, når de bruger ord som ’motorvolumen’ og ’drejningsmoment’.

Du lærer også om svejsning og forskellige typer servicearbejde, som der er brug for på værksteder eller i virksomheder, fx inden for transportområdet.

På træværkstedet arbejder du i forskellige materialer. Du lærer at foretage beregninger og læse arbejdstegninger, og du bruger værkstedets maskiner til at save, skære, bore, fræse, lime mv.

Din uddannelse tilrettelægges, så den spiller sammen med de praktikforløb, du deltager i allerede fra første semester. Efter hvert praktikophold aftaler du med skolen, hvad du har brug for at lære, så du er klar til de udfordringer, du møder i dit næste praktikophold.

Undervejs øver du dig i at samarbejde og kommunikere om dine arbejdsopgaver, og der er fokus på din personlige udvikling.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i auto- og lastvognværksteder, inden for truckservice, på et lager eller hos en tømrer eller snedker.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Afhængigt af din forløbsplan kan du desuden tage kørekort og truckcertifikat samt kurser i fx sikkerhed, svejsning og førstehjælp.

På skolens værksteder deltager du i projektforløb, hvor du bl.a. træner dit fagsprog. Du har også undervisning sammen med elever fra andre linjer på skolen.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for den beskæftigelsesprofil, som din erhvervstræning lægger op til. Det kan fx være inden for auto, lastvogne, skibe, trucks, lager og klargøring af biler. Desuden som serviceassistent hos firmaer og på værksteder i transportbranchen. Inden for bygningsfaget kan du arbejde i i tømrer-, snedker- og montagevirksomheder.

Uddannelsen udbydes af EFA-Syd, Produktionshøjskolen i Rødekro.

Læs om KUU Sønderjylland på EUC Syds hjemmeside.

Erhvervsassistent - Turisme

Uddannelsen giver dig kendskab til mange af de arbejdsopgaver, du vil møde i turistbranchen – uanset om du vil arbejde med kultur, sport, wellness eller fritidsaktiviteter.

Du vil lære om kultur og turisme i Sønderjylland, herunder landsdelens særlige historie og mulighederne for aktiviteter og rekreation i den sønderjyske natur.

Desuden træner du din fysik, og du øver dig på at kommunikere og yde service, så du bliver god til at varetage opgaver, hvor du har kundekontakt.

Du lærer at planlægge og tilrettelægge - bl.a. arrangementer og events for udvalgte grupper. Det kan fx være en skoleklasse, en beboerforening eller andet.

Undervejs tilegner du dig turistbranchens fagsprog. Kan du lide et arbejde, hvor du bruger fremmedsprog, har du også mulighed for at lære engelsk og tysk.

Din uddannelse tilrettelægges, så den spiller sammen med de praktikforløb, du deltager i allerede fra første semester. Efter hvert praktikophold aftaler du med skolen, hvad du har brug for at lære, så du er klar til de udfordringer, du møder i dit næste praktikophold.

Undervejs øver du dig i at samarbejde og kommunikere om dine arbejdsopgaver, og der er fokus på din personlige udvikling.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå på museer, hos udlejere af feriehuse, i golf- og wellnesscentre. Desuden i virksomheder med tilknytning til havneområder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Afhængigt af de behov, der opstår i din erhvervstræning, kan du deltage i fag og kurser inden for fx hygiejne, udvidet førstehjælp, livredning samt engelsk og tysk.

Job

I løbet af uddannelsen specialiserer du dig i en bestemt slags beskæftigelse inden for turisterhvervet. Det kan fx være ved idrætsfaciliteter, i kursusvirksomheder eller udendørs med vedligehold af boldbaner mv.

Som færdig erhvervsassistent kan du – afhængigt af din specialisering - arbejde på fx campingpladser, i ferie- og konferencecentre, idrætshaller og på vandrehjem.

Uddannelsen udbydes af EUC Syd i Tønder.

Læs om KUU Sønderjylland på EUC Syds hjemmeside.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UU Haderslev.

UU Sønderborg.

UU Tønder.

UU Aabenraa.

Læs om KUU Sønderjylland på EUC Syds hjemmeside.