Andre ungdomsuddannelser

KUU Plus

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
KUU Plus
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Viborg Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive, Struer eller Viborg, er det KUU Plus, der udbyder uddannelsen.

KUU Plus tilbyder uddannelser inden for otte erhvervstemaer:

 • Byg, bolig og miljø
 • Børn, unge og ældre
 • Handel og kundeservice
 • Havn, fjord og hav
 • Industri, mekanik og produktudvikling
 • Jordbrug, mad og sundhed
 • Motor og mekanik
 • Service, turisme og transport

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Forløbet har fokus på dig - både personligt, socialt og fagligt.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

KUU Plus er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Skive Tekniske Skole
 • Asmildkloster Landbrugsskole
 • Mercantec
 • Produktionshøjskolen Marienlyst, Skive
 • Produktionsskolen Nordvestjylland: Holstebro, Struer, Lemvig (hjemstedsskole)
 • Skive Handelsskole
 • Social- og Sundhedsskolen STV
 • Uddannelsescenter Holstebro
 • Ungdomsskolen-Skive (hjemstedsskole)
 • Viborg Produktionsskole (hjemstedsskole)
 • Viborg Ungdomsskole
 • VUC Skive-Viborg

Du kan følge undervisning på flere adresser.

Skive Tekniske Skole har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På KUU Plus kan du blive erhvervsassistent inden for otte områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Byg, bolig og miljø

På byg, bolig og miljø beskæftiger du dig især med opgaver inden for ejendomsservice. Det kan være på en skole, i en institution, et boligselskab, et renovationsselskab eller lignende.

I løbet af uddannelsen vil du arbejde med projekter og temaer inden for områderne:

 • Byg og bolig
 • Anlæg og pleje af udearealer
 • Miljø

Inden for Byg og bolig kan du fx renovere lejligheder, når beboere til- eller fraflytter deres lejemål. Du kan også arbejde med vedligehold og indretning af boligen.

Det er opgaver, der typisk udføres af en håndværker, fx en glarmester, en maler, en tømrer, en snedker eller en vvs’er. På værkstederne deltager du i små og større anlægsprojekter.

Inden for Anlæg og pleje af udearealer er der fokus på det omgivende miljø. Du kan være med til at anlægge grønne områder eller etablere flisebelægninger og legepladser. Du lærer samtidig at bruge og vedligeholde de maskiner, du anvender.

Inden for Miljø handler det om håndtering af affald og miljøfarlige stoffer. Du får viden om, hvordan man sorterer og håndterer forskellige materialer korrekt, og du lærer at bruge din viden til at informere og vejlede andre borgere, fx gennem informationskampagner.

Som håndværker eller servicemedarbejder er mødet med kunder og borgere en del af hverdagen, så på tværs af områderne arbejder du med personlig fremtræden og kundebetjening.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i virksomheder inden for bolig, anlæg og miljø. Fx boligforeninger, institutioner, skoler, håndværksmestre og firmaer inden for boligmontering.

Desuden anlægsgartnere, golfbaner, stadioner og firmaer inden for skovservice. Endelig kan du prøve kræfter med opgaver i renovationsselskaber, på genbrugspladser og miljøafdelinger i større virksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden har du fag som psykologi, naturfag og informationsteknologi.

Samtidig kan du fx tage traktorkørekort og kurser i førstehjælp, brandbekæmpelse og opstilling af stillads.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job som arbejdsmand.

Inden for bygge og anlæg på byggepladser, ved håndværksmestre, som medhjælper for en pedel eller en vicevært i en boligforening.

Inden for anlæg og pleje af udearealer hos en anlægsgartner, et haveservicefirma eller som hjælper i en boligforening. Men også ved golfbaner, stadioner og i landbruget.

Inden for miljø kan du fx vejlede om affaldssortering i private og offentlige virksomheder.

Uddannelsen udbydes af KUU Plus i Holstebro og Viborg.

Erhvervsassistent - Børn, unge og ældre

På Børn, unge og ældre får du en introduktion til de opgaver, du kan beskæftige dig med på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Inden for begge områder arbejder du med mennesker, og værkstederne klæder dig på til et job, hvor du omgås andre og er parat til at yde service og omsorg.

På uddannelsen er der fokus på din evne til at planlægge og samarbejde. Fx får du indblik i den planlægning, der sikrer den bedste pleje og omsorg i hjemmeplejen eller på plejecenteret.

Du lærer at tilrettelægge aktiviteter, så de passer til forskellige målgrupper. Fx kan du planlægge idrætsaktiviteter for børn i samarbejde med institutioner og idrætsforeninger.

Du kan samarbejde med klubber og boligforeninger om sociale events og friluftsaktiviteter for unge. Endelig kan du være med, når der tilrettelægges underholdning på ældrecenteret.

Det første år snuser du til både det pædagogiske område og sosu-området. Derefter kan du specialisere dig. Gennem hele forløbet arbejder du med emner som personlig fremtræden og kundebetjening.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i vuggestuer, børnehaver, SFO’er og hos dagplejere. Desuden i plejecentre, hjemmeplejen og firmaer, der leverer hjemmeservice. Endelig kan du komme ud i boligforeninger, idrætsforeninger, skoler og institutioner.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Derudover har du fag som psykologi, naturfag og informationsteknologi.

Du kan tage kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse, og DGI-kurset IFront, der er en lederuddannelse for unge undervisere og planlæggere, er en integreret del af uddannelsen.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage medhjælper inden for dit specialeområde.

Går du pædagogvejen, kan det være som pædagogmedhjælper i vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og ungdomsklubber. Men du kan også arbejde som hjælper i et aktivitetscenter for ældre.

Vælger du sosu-vejen, kan du blive personlig plejer, hjælper på et ældrecenter, og du kan varetage vikarjob i hjemmeplejen , inden for hjemmeservice m.v. Du kan også specialisere dig i sundhed for børn og dermed kvalificere dig til job med børn.

Uddannelsen udbydes af KUU Plus i Holstebro og Viborg.

Erhvervsassistent - Handel og kundeservice

På Handel og kundeservice lærer du at betjene kunder og yde service. Det er færdigheder, du kan bruge som medhjælper i en butik eller som servicemedarbejder i en virksomhed.

Inden for handel får du erfaring med praktisk salg. Fx lærer du at stille varer op i butikken, og du får indblik i, hvordan butiksindretning, tilbud og præsentation af varen kan motivere kunden til at købe mere af samme vare eller flere forskellige varer i butikken.

Du er med, når forretningen modtager varer på lageret, og når der tælles varer op. Desuden lærer du at fremstille annoncer og udregne salgspris og fortjeneste på varen. Du øver dig på mødet med kunden og kan bruge din viden om kundeadfærd i supermarkedet, stormagasinet eller specialforretningen.

Undervisningen tilrettelægges, så du i praksis kan prøve dine ideer af og få erfaringer med kundeadfærd og de daglige opgaver i en detailvirksomhed.

Inden for virksomhedsservice kan du løse opgaver i køkkener og kantiner, hvor du lærer at gøre lokaler og forplejning klar til møder. Du anretter og serverer maden og lærer at planlægge din indsats, så rammerne om mødet er i orden.

Desuden får du kendskab til opgaverne på pedelværkstedet, hvor du bl.a. lærer at foretage mindre reparationer.  Du lærer også at gøre rent og gribe opgaven professionelt an, så du fx har styr på arbejdsredskaber og rengøringsmidler til forskellige materialer og lokaler.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i butikker, i kantiner og offentlige institutioners serviceafdelinger.  Desuden i firmaer, der leverer rengøring og hjemmeservice.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage hygiejnebevis og kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse.

Samtidig kan du følge undervisning i it, og du kan tage forskellige kurser inden for rengøring.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job som butiksmedhjælper i alle slags butikker.

Inden for virksomhedsservice kan du søge job som servicemedarbejder på skoler og institutioner, i kantiner inden for rengøring mv.

Uddannelsen udbydes af KUU Plus i Holstebro, Skive og Viborg.

Erhvervsassistent - Havn, fjord og hav

På Havn, fjord og hav beskæftiger du dig med fiskeri, værftsarbejde og fødevarer.

Uddannelsen introducerer dig til forskellige erhverv, der findes i din omegn - tæt på Limfjorden og Vesterhavet og i nærheden af en af Danmarks største fiskerihavne.

Fx kan du få indblik i, hvordan det er at arbejde på fabrik, på værft, i butik, på cafe eller om bord på en båd.

Du vil tilbringe tid i det fri, når du fisker eller sejler ture. Undervejs får du kendskab til at færdes både på fjorden og havet.

På værkstedet prøver du kræfter med det værktøj og de maskiner, der anvendes på et skibsværft, når du er med til at bygge, reparere og vedligeholde skolens både.

Desuden arbejder du med fødevarer fra havet på forskellige måder. Bl.a. lærer du, hvordan man forarbejder industri- og konsumfisk, som det foregår i industrien.

Du kan lære, hvordan du håndterer fisk og andre fødevarer fra havet, når de skal sælges i supermarkedet eller hos fiskehandleren.

Endelig er du med til at lave mad til skolens elever - eller til kunder udefra. Du lærer, hvordan råvarerne forvandles til sund og lækker mad, som du serverer for kantinens eller restaurantens gæster.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå:

 • I industrier inden for bearbejdning af industri- og konsumfisk
 • På værfter, bedding og i andre virksomheder, der producerer eller reparerer og vedligeholder både, skibe, trawl og andet materiel
 • I fiskerestauranter og cafeer
 • I fiskebutikker

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du fx tage ’kørekort’ til speedbåd, duelighedsbevis, hygiejnekursus, dykkerkursus og kurser inden for sikkerhed, sprog og samfundsforhold.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde som fisker, medarbejder på værft, i fødevareindustrien, på restaurant eller cafe og som butiksmedhjælper.

Uddannelsen udbydes af KUU Plus i Lemvig.

Erhvervsassistent - Industri og mekanik

På Industri og mekanik får du en bred praktisk uddannelse, som introducerer dig til det arbejde, håndværkere, smede, mekanikere og industrioperatører udfører.

Du lærer om produktionsprocesser og produktionsflow i en industrivirksomhed, og du får kendskab til de anlæg og maskiner, du vil møde i fabrikshallen.

Du får også erfaring med den håndværksmæssige side af sagen. Fx lærer du at betjene håndværktøj og arbejde med produkter i metal, plast, træ mv. Du kan også arbejde med mekanik, fx biler eller cykler.

I værkstederne arbejder du både med industrielle og mekaniske produktionsopgaver:

 • Du får kendskab til både manuelle og automatiserede operatørfunktioner, og du lærer at overvåge og betjene industrielle maskiner og anlæg.
 • Du får også kendskab til, hvordan motorer er opbygget og virker, så du kan løse produktions- og monteringsopgaver, der kræver mekaniske færdigheder.

Industrielt arbejde foregår i team, så du øver dig på at samarbejde. Du lærer også om sikkerhed og arbejdsmiljø, så du kan passe på dig selv og dine arbejdskammerater.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i industrivirksomheder eller på serviceværksteder, hvor du kan løse opgaver inden for fremstilling, reparation eller montage.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kommer du på sikkerhedskursus og lærer at yde førstehjælp.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx søge job som maskinpasser i industrivirksomheder, der bearbejder fødevarer, metal, træ, plast mv. Du kan også arbejde i offshoreindustrien. Eller du kan udføre reparationer og servicearbejde på et værksted.

Uddannelsen udbydes KUU Plus – Viborg.

Erhvervsassistent - Industri, mekanik og produktudvikling

På Industri, mekanik og produktudvikling får du forståelse for, hvordan et produkt bliver til i industrien.

Du følger hele processen og alle overvejelserne, fra den første skitse på tegnebrættet over udvikling af prototyper og maskiner, til det færdige produkt kan fremstilles og kvalitetssikres i fabrikshallen.

Du får erfaring med den håndværksmæssige side af sagen. Fx lærer du at betjene håndværktøj og mindre maskiner, der anvendes i en industriel produktion, og du kan arbejde med produkter i metal, plast, træ, kemiske materialer mv. Du kan også arbejde med mekanik, fx biler.

I projekterne får du indblik i innovation og udvikling i industrien. Du lærer alle faser i et projekt at kende - fra du i starten udvikler, tegner og beregner på en ide, til du i næste fase kan planlægge produktionen af emnet og siden fuldende forløbet med at afsætte en prototype eller en produktserie.

Industrielt arbejde og produktudvikling foregår i team, så du øver dig på at samarbejde. Bl.a. lærer du at håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Du får også indblik i, hvilke kompetencer og produktionsmetoder, der skal til for at løfte en arbejdsopgave eller forbedre et produktionsflow.

Undervisningen tilrettelægges, så du i praksis kan prøve dine ideer af og få erfaringer med at udvikle eller forbedre et konkret produkt og fremlægge dine ideer for virksomheden.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i industrivirksomheder eller på serviceværksteder, hvor du kan løse opgaver inden for fremstilling, reparation eller montage.

Du bruger det første års erhvervstræning i produktionsvirksomheder til at finde ud af, hvad du vil specialisere dig i.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden indgår undervisning i fag som tegningsforståelse og materialekendskab, og du kan tage kurser i arbejdsmiljø, førstehjælp og brandbekæmpelse.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx søge job som maskinpasser inden for metal, elektronik, auto eller plast. Du kan fungere som montage- og pakkemedarbejder i produktionsvirksomheder og desuden som reparatør og servicemedarbejder på et værksted.

Uddannelsen udbydes af KUU Plus i Holstebro.

Erhvervsassistent - Jordbrug, mad og sundhed

På Jordbrug, mad og sundhed er jorden og de afgrøder, den giver, udgangspunktet.

Men temaet giver mulighed for, at du kan specialisere dig i vidt forskellige retninger – hvad enten du vil arbejde med dyr og landbrug, dyrke din interesse for mad og sundhed eller finde ud af, hvad entreprenørarbejde går ud på. I løbet af uddannelsen prøver du det hele.

Inden for landbruget får du indblik i, hvad det daglige arbejde på en gård kræver. Fx lærer du at passe grise, køre i marken og vedligeholde en traktor.

På madværkstederne lærer du at begå dig i et køkken, tilberede frokost til hele holdet, vaske op og gøre rent. Desuden lærer du om, hvad fødevarernes kvalitet betyder for sundheden.

Du får en samlet forståelse af miljøets betydning og landbrugsprodukternes vej fra jord til bord. Fx når du bruger grønsager, du måske selv har dyrket, som råvarer for retter, du serverer i cafeen eller kantinen. 

Endelig lærer du at anvende forskellige redskaber til at grave og flytte jord i store mængder. Får du smag for arbejdet med skovl og maskiner, kan du forfølge din interesse med opgaver inden for entreprenørbranchen.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i landbrug og entreprenørvirksomheder. Desuden i kantiner, cafeer og fastfoodrestauranter.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden har du naturfag, og du kan tage traktorkørekort, sprøjtecertifikat og hygiejnebevis.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage job inden for jordbrug eller fremstilling af mad til mennesker. Det kan være som maskinfører, medhjælper i landbrug eller til manuelle job i entreprenørbranchen. Desuden som medarbejder i kantiner, cafeer eller fastfoodrestauranter.

Uddannelsen udbydes af KUU Plus i Holstebro, Skive og Viborg.

Erhvervsassistent - Service, turisme og transport

På Service, turisme og transport arbejder du med kunder inden for flere forskellige brancher.

Fælles for dine opgaver er, at du skal være parat til at yde service og have en arbejdsdag, hvor du har kontakt med mennesker - ansigt til ansigt, via din computer eller over telefonen.

Inden for turisme kan du udarbejde forslag til guidede ture og lokale arrangementer, som turistkontoret kan bruge i deres tilbud og markedsføring.

Inden for transport kan du lære, hvordan et bus- eller budfirma løser det store puslespil med at styre ruter, chauffører og ordrer. Det indebærer, at du får kendskab til logistik og lager.

I handels- og grossistfirmaer kan det dreje sig om at håndtere kundeforespørgsler og ekspedere ordrer, så kunden føler sig godt behandlet og har lyst til at handle med virksomheden igen.

I servicefirmaer, der fx leverer rengøring, kan det handle om at afstemme forventninger, så kunderne oplever at få den ydelse, de betaler for. Samtidig lærer du teknikker til rengøring og vedligehold af bygninger.

I løbet af uddannelsen får du nogle redskaber, som du kan anvende, uanset hvilken branche du interesserer dig for. Fx lærer du at foretage en kundebehovsanalyse og anvende undersøgelser af kundetilfredshed til at vurdere kvaliteten af en virksomheds måde at yde service og varetage opgaver på.

I projekter får du mulighed for at arbejde med en case fra virkeligheden, som du fremlægger for en virksomhed, der lytter til dine ideer og forslag til forbedringer.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå hos grossistlagre og firmaer, der sælger varer via internettet, i bud- og transportfirmaer og i rengøringsfirmaer, der fx tilbyder sommerhusklargøring. Desuden i turistbureauer, ved turistattraktioner og på campingpladser.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage hygiejnebevis og kurser i førstehjælp og it.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage job som lager- og pakkemedarbejder i handelsfirmaer og som chauffør i bud- og kurerfirmaer, der fragter mindre pakker.

Desuden kan du arbejde som medarbejder inden for klargøring og rengøring.  Det kan fx være i forbindelse med sommerhusudlejning, på hoteller, ved turistattraktioner eller campingpladser.

Endelig kan du arbejde som rundviser, turguide og servicemedarbejder ved turistattraktioner.

Uddannelsen udbydes af KUU Plus i Holstebro.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UU-Nordvestjylland.

UU Skive.

UU-Viborg.

KUU Plus:

kuuplus.dk.