Andre ungdomsuddannelser

KUU Nordsjælland Vest

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
KUU Nordsjælland Vest
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Rudersdal Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød eller Rudersdal, er det KUU Nordsjælland Vest, der udbyder uddannelsen.

KUU Nordsjælland Vest tilbyder uddannelser inden for seks erhvervstemaer:

 • Byg og bolig
 • Innovation og produktudvikling
 • Kommunikation og medier
 • Service og transport
 • Turisme, kultur og fritid

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

KUU Nordsjælland Vest er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • PFFU Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter
 • Erhvervsskolen Nordsjælland
 • Gribskov Produktionsskole
 • Handelsskolen København Nord
 • HF & VUC Nordsjælland
 • Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter

Du kan følge undervisning på flere adresser.

PFFU Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På KUU Nordsjælland Vest kan du blive erhvervsassistent inden for fem områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Byg og bolig

Uddannelsen giver dig praktisk erfaring med at arbejde inden for byg og bolig, og du kommer til at tage del i små og store byggeprojekter.

Undervejs får du en forståelse af, hvilke forventninger der er til dig, hvis du vil arbejde på en byggeplads eller i en virksomhed, der fx leverer tømrerarbejde til byggebranchen.

I perioderne med erhvervstræning arbejder du sammen med kolleger i virksomheden og får i det hele taget kendskab til dagligdagen på en arbejdsplads i byggeriet.

Du lærer at have ansvar for dit eget arbejde og samtidig være en del af et større projekt.

På skolen foregår en del af din tid i træ- og maleværkstederne. Afhængigt af det forløb, du vælger, kan du også deltage på andre værksteder, fx metal.

Værkstederne giver dig viden om de fagudtryk, metoder og processer, du vil møde i byggefagene. Du vil fx lære at håndtere værktøj og mindre maskiner.

Du lærer at forarbejde træ, måle og skære materialer op, og du kommer til at skitsere, samle, slibe og pudse materialer.

Erhvervstræning

Du erhvervstræning kan foregå i lokale produktionsvirksomheder og hos små håndværksmestre.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får undervisning i dansk, afsætning og matematik.

Afsætning på D-niveau afslutter du på modul 3. Dansk på D-niveau afslutter du på modul 4.

Matematik på G-niveau kan du afslutte det første år, hvis du ikke bestod matematik i 9. klasse. Matematik på E-niveau kan du afslutte det andet år.

Samtidig kan du tage kursus i at arbejde på stillads og desuden dele af fag fra tømrerskolen eller serviceskolen på Erhvervsskolen Nordsjælland.

Undervejs deltager du i forskellige byggeprojekter.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde i forskellige virksomheder inden for byg og bolig. Du kan arbejde hos håndværkere, i produktionsvirksomheder og evt. inden for ejendomsservice.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen Frederikssund Uddannelsescenter og Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter.

Se KUU Nordsjælland Vest.

Erhvervsassistent - Innovation og produktudvikling

På Innovation og produktudvikling får du mulighed for at beskæftige dig med mange - ret forskellige - fag.

Du kan arbejde på værksteder inden for:

 • Multimediedesign
 • Sundhed, omsorg og pædagogik
 • Design og produktion
 • Køkken

Fælles er, at du inden for alle områder arbejder praktisk med at tænke nyt, få ideer og udvikle dine ideer, så de fx ender med et nyt produkt eller en bedre måde at gøre tingene på.

Inden for Multimediedesign er du med til at udvikle hjemmesider og udgivelser som foldere, plakater eller andre publikationer. Du bruger computer og forskellige programmer til grafisk produktion.

Inden for Sundhed, omsorg og pædagogik arbejder du først og fremmest med mennesker. Her har du fokus på at udvikle aktiviteter til forskellige grupper, fx børn eller handicappede. Du analyserer arbejdsprocesser og lærer noget om kommunikation.

Inden for Design og produktion handler det om produktudvikling i alle mulige materialer. Du tager udgangspunkt i et problem eller en opgave fra din hverdag, og du lærer, hvordan du kommer i gang med at udvikle et produkt, der kan løse problemet.

Inden for Køkken arbejder du med at udvikle og nytænke mad. Det kan være elementer af en traditionel ret, helt nye retter eller en kreativ sammensætning af menuer. I værkstedet er der også fokus på arbejdsprocesser i madproduktion.

Undervejs får du undervisning i fagudtryk, metoder og processer, som du møder i de forskellige erhverv, når du arbejder med udvikling. Og hele tiden øver du dig i at tænke innovativt.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i mange forskellige virksomheder og institutioner inden for håndværk, madproduktion, it, pr og events. Desuden i pædagogiske institutioner.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får undervisning i dansk, afsætning og matematik.

Afsætning på D-niveau afslutter du på modul 3. Dansk på D-niveau afslutter du på modul 4.

Matematik på G-niveau kan du afslutte det første år, hvis du ikke bestod matematik i 9. klasse. Matematik på E-niveau kan du afslutte det andet år.

Desuden følger du erhvervsfag inden for emner som innovation, e-learning m.fl. Det kan foregå på Handelsskolen i Hillerød, Erhvervsskolen i Nordsjælland og HF & VUC Nordsjælland.

Undervejs deltager du i produktioner og projekter på skolen.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde med forskellige opgaver i mange typer virksomheder.

Det kan være i en håndværksvirksomhed, i et institutionskøkken eller et cateringfirma, der producerer mad, i en it-virksomhed, et firma, der tilrettelægger pr og events. Desuden børnehaver, vuggestuer og andre pædagogiske institutioner.

Uddannelsen udbydes af Gribskov Produktionsskole.

Se KUU Nordsjælland Vest.

Erhvervsassistent - Kommunikation og medier

På Kommunikation og medier er du med til at producere websider og tv-programmer. Du arbejder med design og produktion for kunder og får praktisk erfaring med de opgaver, du møder i mediebranchen.

Du arbejder på værksteder inden for:

 • Web
 • Film og tv

Web beskæftiger du dig med udvikling og salg af hjemmesider. Du lærer at designe hjemmesider, der er brugervenlige og tager udgangspunkt i kundens behov.

Desuden får du kendskab til professionelle webprogrammer og erfaring med at opbygge hjemmesider fra bunden.

Film og tv arbejder du med produktion af udsendelser til webkanalen TV Nordsjælland. Kanalen sender bl.a. nyheder, kultur- og musikprogrammer, som du er med til at tilrettelægge og producere.

Det indebærer bl.a., at du lærer at klippe, redigere og bruge et kamera.

Undervejs får du viden om fagudtryk, metoder og processer, som du anvender, når du arbejder med web, film og tv. Du får fx kendskab til, hvordan man afvikler studieproduktioner, liner op til interview, beskærer billeder, redigerer tekster, sætter hjemmesider op mv.

I mediebranchen arbejder du ofte i et team. Derfor lærer du også noget om at samarbejde, kommunikere med kolleger eller kunder og tage ansvar for din del af jobbet.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i lokale medievirksomheder, institutioner eller foreninger. Det kan fx være den lokale tv-station, lokalavisen og kommunen. Desuden mindre virksomheder, der fx har brug for hjælp til at opdatere og forbedre deres hjemmeside.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får undervisning i dansk, afsætning og matematik.

Afsætning på D-niveau afslutter du på modul 3. Dansk på D-niveau afslutter du på modul 4.

Matematik på G-niveau kan du afslutte det første år, hvis du ikke bestod matematik i 9. klasse. Matematik på E-niveau kan du afslutte det andet år.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde i mange forskellige virksomheder, der bruger medier til at markedsføre produkter, holde kundekontakt eller informere borgere.

Det kan være egentlige medievirksomheder, der tilbyder webdesign eller filmproduktion, men det kan også være institutioner, foreninger eller produktionsvirksomheder, der ansætter medarbejdere til at udvikle og opdatere virksomhedens hjemmeside, håndtere virksomhedens brug af sociale medier mv.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter i Frederiksværk.

Se KUU Nordsjælland Vest.

Erhvervsassistent - Service i virksomheder

På Service i virksomheder kan du arbejde med mennesker og samtidig få praktiske færdigheder i at gøre rent og servere mad.

Uddannelsen handler om at yde god service. Det kan fx være kundeservice i en virksomhed eller pleje og omsorg på et hospital eller et ældrecenter.

Du lærer at gøre rent på den professionelle måde. Det indebærer bl.a., at du lærer om hygiejne og kvalitet i rengøringen.

Hygiejne er også vigtigt, når du tilbereder og serverer mad. Det kan være i en børnehave, i kantinen på en skole eller til et møde i en virksomhed.

Desuden lærer du at arbejde både praktisk og pædagogisk med forskellige grupper. Du kan fx være med til at planlægge aktiviteter for børn i SFO’en eller transportere en ældre eller syg person, som ikke kan gå selv.

Måske vil dit arbejde indebære, at du køber ind, lægger budget og holder regnskab. Det lærer du også om.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i børnehaver og andre institutioner, på hospitaler og på kontor i en virksomhed.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og – afhængigt af dit uddannelsesforløb - matematik, fysik, naturfag, it eller engelsk, som du kan afslutte på D-niveau.

Du kan desuden tage kurser i emner som førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed og kvalitet, og du kan følge relevante fag fra skolens erhvervsuddannelser.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde i børnehaver, ældrecentre og på skoler. Desuden i private og offentlige virksomheder eller på hospitaler.

Uddannelsen udbydes af Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød.

Se KUU Nordsjælland Vest.

Erhvervsassistent - Turisme, kultur og fritid

På turisme, kultur og fritid kan du beskæftige dig med emner som eventkoordination, salg, musik, mad og pædagogik.

Du lærer, hvad det vil sige at gennemføre en event med alt, hvad der skal til, og være en god vært.

Du får træning i at blive en god sælger, og du lærer, hvordan man fremstiller markedsføringsmaterialer, menukort og andet med printer og plotter.

Du lærer også at tilberede og servere mad for mange mennesker – og sørge for oprydning og opvask bagefter.

Holder du af musik og performance, kan du lære, hvordan man udvikler sin egen og dit bands performance.

Du kan prøve at producere en sang fra start til slut og lære, hvordan man sammensætter og opstiller et lydanlæg.

Temaet turisme, kultur og fritid giver en introduktion til mange slags beskæftigelse. Det er muligt at dygtiggøre sig bredt inden for flere områder, men man kan også specialisere sig.

På skolen i Frederikssund drejer undervisningen og produktionerne sig meget om event og salg. Du medvirker i festivaller, fester og andre arrangementer.

På skolen i Frederiksværk drejer undervisningen sig meget om musikarrangementer og produktion af lyd.

På skolen i Helsinge drejer undervisningen sig om event, salg og medier. Du kommer også til at fremstille produkter, som du skal reklamere for og sælge.

På alle skoler kan man lære at tilberede mad, lave aktiviteter for børn og ældre og producere ting i forskelligt materiale, fx papir, stof og træ, til salg og oplevelser.

Det meste af undervisningen foregår i værksteder, hvor du er med i et team. I lærer at arbejde sammen for at skabe noget, andre kan have glæde af.

Undervisningen henter inspiration fra erhvervsuddannelser som grafisk tekniker, eventkoordinator, salgsassistent, film- og tv-produktionsuddannelse, pædagogisk assistent, ernæringsassistent og tjener.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i butikker, restauranter, fødevarevirksomheder og ved lokale turistattraktioner. 

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får undervisning i dansk, afsætning og matematik.

Afsætning på D-niveau afslutter du på modul 3. Dansk på D-niveau afslutter du på modul 4.

Matematik på G-niveau kan du afslutte det første år, hvis du ikke bestod matematik i 9. klasse. Matematik på E-niveau kan du afslutte det andet år.

Du får også undervisning i førstehjælp og hygiejne. 

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde i butikker, kultur- og fritidsinstitutioner og i restauranter, cafeer og fødevarevirksomheder mv.

Uddannelsen udbydes af Gribskov Produktionsskole i Helsinge, Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter og Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter.

Se KUU Nordsjælland Vest.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.