Andre ungdomsuddannelser

KUU Nordøstsjælland

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
KUU Nordøstsjælland
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Fredensborg, Helsingør og Hørsholm Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Fredensborg, Helsingør og Hørsholm, er det KUU Nordøstsjællands, der udbyder uddannelsen.

KUU Nordøstsjællands tilbyder uddannelser inden for to erhvervstemaer:

 • Handel og kundeservice
 • Service i virksomheder og offentlige institutioner

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

KUU Nordøstsjælland er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Erhvervsskolen Nordsjælland
 • Helsingør Ungdomsskole
 • HF & VUC Nordsjælland
 • Sundet – Helsingør Produktionsskole

Du kan følge undervisning på flere adresser.

Erhvervssskolen Nordsjælland har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På KUU Nordøstsjælland kan du blive erhvervsassistent inden for tre områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Klargøring af biler

På Klargøring af biler bliver det dit speciale at vedligeholde biler, så de holder længere og hele tiden opleves som nogenlunde nye og præsentable.

Vedligehold af bilen er en service, mange gerne vil betale for. Det vil fx private bilejere, som ikke har tid eller håndelag til at vedligeholde bilen ligeså godt, som du kan.

Hos leasingfirmaer gør du firmaets udlejningsbiler klar, når de kommer tilbage fra én kunde og skal være rene og indbydende for en ny lejer.

På autoværksteder kan det være din opgave, at kunden får en flot bil tilbage fra værkstedet, når mekanikeren er færdig med sit eftersyn.

Også brugtvognsforhandlere har bud efter dig til at give kunderne en oplevelse af, at de køber en næsten ny bil.

Hos forhandlere af nye biler er der brug for dig til at pakke biler ud, kode nøgler osv.

På skolens værksted lærer du at rengøre biler udvendigt og indvendigt. Du får kendskab til, hvordan du renser og plejer forskellige overflader af lak, stof, læder, plast og gummi, så de tager sig godt ud og holder længe.

Desuden lærer du at betjene kunder og føre regnskab.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan forgå hos bilforhandlere, leasingselskaber og virksomheder, der tilbyder bilpleje i tilknytning til store parkeringsanlæg.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, afsætning eller naturfag, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse, sikkerhed og kvalitet.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde med at klargøre og vedligeholde biler hos autoforhandlere, leasingselskaber og virksomheder, der tilbyder bilpleje i tilknytning til store parkeringsanlæg.

Uddannelsen udbydes af Helsingør Ungdomsskole og Sundet - Helsingør Produktionsskole.

Se KUU Nordøstsjælland.

Erhvervsassistent - Mad og salg

På Mad og salg handler det om at skabe mad og måltider, som mennesker kan nyde og samles om.

Samtidig lærer du at bruge din viden om mad til at give kunder en god oplevelse – uanset om du står bag disken i en fødevarebutik eller serverer mad på en cafe.

På skolens værksted lærer du noget om at indrette spisestedet og vælge opdækning, så alting passer til den mad, der serveres.

Du lærer at lave mad til både private hjem, cafeer og restauranter. Når maden er serveret, og regningen præsenteret for gæsten, kan du rydde op og gøre rent, så køkkenet er klar til den næste bestilling.

Både i restauranten og butikken har du brug for at aflæse den kunde, du står overfor, så du kan vejlede rigtigt om spisestedets menu eller sælge den vare fra disken, som netop dén kunde gerne vil købe.

Du lærer derfor noget om kundetyper og får viden om, hvordan det indtryk, du efterlader hos kunden, kan give grundlag for at sælge flere varer og sikre, at kunden vender tilbage en anden gang.

Endelig lærer du at holde regnskab, og du får en introduktion til at markedsføre produkter, butikker og services mv.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i restauranter, cafeer, storkøkkener i virksomheder eller institutioner samt i fødevarebutikker og andre butikker.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og afsætning, som du kan afslutte på D-niveau.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde i storkøkkener, tilberede og servere mad i cafeer mv. og arbejde som butiksassistent.

Uddannelsen udbydes af Helsingør Ungdomsskole og Sundet - Helsingør Produktionsskole.

Se KUU Nordøstsjælland.

Erhvervsassistent - Service i virksomheder og offentlige inst.

Din uddannelse handler om at yde god service til mennesker. Det kan fx være køkken- og kontorservice i en virksomhed eller pleje og omsorg på et hospital eller et ældrecenter.

I virksomheder og offentlige institutioner har du ansvar for, at der er rent og pænt. Du laver kaffe, dækker op, og sørger i det hele taget for, at lokaler og forplejning er klar til møderne.

Du kan arbejde med service til ældre og syge på plejehjem og hospitaler. Men også i private hjem, hvis den ældre stadig har sin egen bolig, men får brug for hjælp og opmærksomhed udefra.

Ældres behov for hjælp er meget forskelligt, men du kan typisk gøre rent og evt. lave og servere mad. Din vigtigste opgave er måske at hjælpe den ældre til at hjælpe sig selv.

Det indebærer bl.a., at du lige holder øje med, om personen stadig er frisk og rask, og at du i øvrigt er klar til at tage en snak, når du hjælper den ældre med de praktiske opgaver.

På skolen lærer du at skabe gode måltider til ældre og syge, der måske har en lille appetit. Du øver dig på at tilberede maden og servere den, så den ser indbydende ud.

Desuden lærer du at være opmærksom og vise omsorg ved at kunne genkende tegn på svækkelse eller andre forandringer.

Du lærer at gøre rent, så der er pænt, og så ingen bliver syge af bakterier. Og du lærer, hvordan du skal løse opgaverne hurtigt, uden at du bliver syg af arbejdet.

Endelig lærer du at købe ind og holde regnskab.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i børnehaver, på plejehjem og andre institutioner. Desuden på hospitaler og i virksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og naturfag, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kursus i førstehjælp, brandbekæmpelse og hygiejne.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde med rengøring, servering osv. I virksomheder og på kontorer, i private hjem, på hospitaler. Desuden i børnehaver, plejehjem og andre institutioner.

Uddannelsen udbydes af Helsingør Ungdomsskole og Sundet - Helsingør Produktionsskole.

Se KUU Nordøstsjælland.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.