Andre ungdomsuddannelser

KUU Køge - Roskilde - Greve

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
KUU - Køge - Roskilde - Greve
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød eller Stevns, er det KUU - Køge - Roskilde - Greve, der udbyder uddannelsen.

KUU - Køge - Roskilde - Greve tilbyder uddannelser inden for fire erhvervstemaer:

 • Håndværk, natur og miljø
 • Iværksætteri, handel og turisme
 • Mad og sundhed
 • Transport og logistik

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

KUU - Køge - Roskilde - Greve er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård
 • Base 4000, Roskilde Produktionsskole
 • Køge Handelsskole
 • Roskilde Handelsskole
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup
 • Solrød Produktionsskole
 • SOSU Sjælland
 • Uddannelsescentret i Roskilde, Slagteriskolen
 • Vuc Roskilde-Greve-Køge

Du kan følge undervisning på flere adresser.

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På KUU - Køge - Roskilde - Greve kan du blive erhvervsassistent inden for fire områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Håndværk, natur og miljø

På Håndværk, natur og miljø får du en introduktion til flere forskellige håndværk.

Du kan udføre tømrerarbejde i træ både ude og inde og få indblik i anlægsgartnerens arbejde med at klippe græs, lægge fliser og beskære planter.

På værkstederne kan du også få kendskab til værktøj og maskiner, som anvendes til metal- og vvs-arbejde.

Du kan desuden få indblik i nogle af de opgaver, der skal løses, for at arbejdet på byggepladsen fungerer. Det kan være assistance til pladsens håndværkere eller arbejde med at rydde op og holde styr på byggematerialerne.

Din uddannelse tilrettelægges, så den passer sammen med din erhvervstræning og dine interesser. Afhængigt af den vej, du vælger, kan du fx arbejde inden for områder som produktion, miljøhåndtering og de grønne fag.

Inden for produktion kan du lære at fremstille forskellige produkter efter kundens ordre. Det kan være i træ og evt. metal.

Du kan også være med til at vedligeholde bygninger og udføre ejendomsservice, fx for et boligselskab.

Inden for miljøhåndtering lærer du, hvor vigtigt det er at sortere affaldet og håndtere det rigtigt.

Inden for det grønne område lærer du fx, hvordan man beskærer træer og plejer grønne arealer.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i mange forskellige virksomheder, fx hos en tømrermester, en anlægsgartner, i et ejendomsselskab, på en miljøplads eller hos en smedemester.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i svejsning, sikkerhed og miljø.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du finde job i håndværksvirksomheder, fx hos en tømrer, en anlægsgartner og inden for både offentlige og private virksomheder, der løser vej- og parkopgaver.

Du kan også finde job på miljøpladser.

Uddannelsen udbydes af Base 4000 i Roskilde, Klemmenstrupgård i Køge og i Greve af Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup.

Se KUU Køge - Roskilde - Greve.

Erhvervsassistent - Iværksætteri, handel og turisme

På Iværksætteri, handel og turisme lærer du, hvad der skal til for at drive butik eller netbutik.

Uddannelsen giver dig indblik i hele processen, fra du får en ide, udvikler og fremstiller produktet, til det står på hylden i din butik.

Undervejs lærer du en masse om at have forretning, tænke i nye produkter, styre lager og give god service til kunderne.

I butikken sælger du varer – måske af egen produktion - men produktet kan også være en service, fx inden for turisme, hvor du kan have ideer til aktiviteter for turister.

Din uddannelse tilrettelægges, så den passer sammen med din erhvervstræning og dine interesser. På værkstederne arbejder du bl.a. med ideudvikling, produktion, kundeservice og formidling af information.

Ideer udvikler du typisk sammen med andre. Fx kan du snakke med andre fra dit hold og din lærer om, hvad der kan lade sig gøre, og hvilke fordele og ulemper der er ved en produktide.

Dernæst overvejer du, hvordan du kan sætte din ide i produktion. Hvad koster det i materialer, værktøj og arbejdskraft, og hvad kan man sælge produktet for?

Kundeservice kommer ind i billedet, når produktet skal sælges. Du øver dig på at tale med kunden og bl.a. fremhæve de ting ved varen, som kunden gerne vil købe.

Inden for turisme lærer du at formidle information. Du får indblik i, hvad du skal sætte dig ind i om en turistattraktion, og ideer til, hvordan du husker det hele, når du fx guider turister rundt i en seværdighed.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i mange forskellige virksomheder, i tøjbutikker, dagligvarebutikker mv.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du finde job i butikker, supermarkeder og stormagasiner. Desuden i turistbureauer og ved turistattraktioner.

Uddannelsen udbydes af Base 4000 i Roskilde, Klemmenstrupgård i Køge og i Greve af Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup.

Se KUU Køge - Roskilde - Greve.

Erhvervsassistent - Mad og sundhed

Uddannelsen giver dig viden om mad og ernæring, men også en introduktion til omsorgsopgaver, hvor du arbejder med ældre og handicappede.

Du lærer at arbejde professionelt med mad og at tænke i fødevarekvalitet. Bl.a. får du viden om mad som ernæring og en kilde til sundhed.

Du får også ideer til aktiviteter, du kan være med til at planlægge, hvis du arbejder med ældre mennesker på plejecenteret eller med handicappede borgere.

Din uddannelse tilrettelægges, så den passer sammen med din erhvervstræning og dine interesser. På værkstederne kan du fx arbejde med opgaver inden for køkken og handicaphjælp.

I køkkenet lærer du at lave mad til mange mennesker, og du er med til at overveje, hvad der er god sund mad for bestemte grupper af befolkningen. Det kan være mad til unge i skolens kantine eller måltider til ældre på plejehjemmet. Du arbejder både i små og store køkkener.

Inden for handicaphjælp får du indblik i, hvad det vil sige at arbejde som personlig hjælper for mennesker med et fysisk handicap. Du lærer at løfte rigtigt, men også at have god kontakt til andre mennesker.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i mange forskellige virksomheder. Det kan være kantiner, køkkener på plejehjem eller institutioner for handicappede. Du kan også arbejde i private hjem som handicaphjælper.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Du kan desuden tage hygiejnebevis og kurser inden for ergonomi.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du finde job i kantiner, industrikøkkener og institutioner eller private hjem for handicappede.

Uddannelsen udbydes af Base 4000 i Roskilde og Klemmenstrupgård i Køge.

Se KUU Køge - Roskilde - Greve.

Erhvervsassistent - Transport og logistik

På Transport og logistik får du praktisk erfaring med at arbejde på lager, transportere gods og distribuere varer, men du får også viden om de regler, der gælder på området.

Uddannelsen giver dig kendskab til alle de opgaver, der skal løses, når varerne skal finde vej fra fabrikkens lager til lageret i en butik ellert hos en grossist. Du følger også varen fra lageret, til den bliver leveret hos kunden.

Din uddannelse tilrettelægges, så den passer sammen med din erhvervstræning og dine interesser. Afhængigt af den vej, du vælger, kan du fx arbejde med distribution og transport af gods eller inden for modtagelse, lager, pakning og forsendelse af varer.

Du får kendskab til varemodtagelse, hvor du lærer at registrere varerne på vej ind i lageret, så der er styr på lagerbeholdningen.

Du kan også være i pakkeri og sortering, hvor du lærer at pakke varerne, så de bliver læsset på fragtbilen i den rigtige rækkefølge og kan holde til transporten. Her lærer du også at sortere varer, der kommer ind og ud af virksomheden.

Endelig lærer du at sende pakker, som du kan være med til at distribuere med fragtbil eller varebil, når pakkerne skal ud til en virksomhed eller direkte til kunden.

Undervejs holder du styr på de papirer, der følger med varen. Du kan også lære at køre truck og evt. tage kørekort.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i mange forskellige virksomheder, der har varer på lager og leverer varer til kunder. Desuden hos virksomheder, der distribuerer varer.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du har mulighed for at afslutte på D-niveau.

Derudover kan du evt. tage truckcertifikat og måske kørekort.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx finde job i lagervirksomheder, supermarkeder med eget lager og i distributionsvirksomheder.

Uddannelsen udbydes af Base 4000 i Roskilde og Klemmenstrupgård i Køge.

Se KUU Køge - Roskilde - Greve.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.