Andre ungdomsuddannelser

KUU-KANON

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
KUU-KANON
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Assens, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg og Odense Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Assens, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg eller Odense, er det KUU-KANON, der udbyder uddannelsen.

KUU-KANON tilbyder uddannelser inden for fem erhvervstemaer:

 • Byg og bolig
 • Børn, unge og ældre
 • Det Grønne område
 • Kultur, handel og service
 • Service og transport

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

KUU-KANON er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Elsesminde Odense Produktions-Højskole
 • Fugleviglund Produktionshøjskole
 • Kold College
 • SOSU-Fyn
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Tietgen
 
Du kan følge undervisning på flere adresser.

Elsesminde Odense Produktions-Højskole har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På KUU-KANON kan du blive erhvervsassistent inden for fire områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Byggeri

På Byggeri får du en introduktion til den slags opgaver, du kan komme til at arbejde med i store projekter inden for byggeri og anlæg.

Det er en uddannelse, hvor du kommer til at arbejde med dine hænder og med forskellige entreprenørmaskiner.

Arbejdet foregår ofte ude i den friske luft, og det er fysisk arbejde, hvor du kan bruge dine kræfter.

Du kan arbejde med beton, armering og forskalling, og du kan udføre belægninger, når der fx skal lægges fortove og etableres pladser og veje.

Desuden kan du være med, når der skal lægges kloak og forsyningsledninger i nye bygninger, eller når virksomheden bygger broer, skoler, boliger og havneanlæg.

Entreprenørfirmaer arbejder med nybyggeri, men er også de første på byggepladsen, når gamle bygninger skal rives ned for at give plads til nye.

Forberedelsen til det nye byggeri kan bestå i jordarbejder, hvor et team arbejder sammen om at grave af, fylde på, nivellere og planere jorden.

Andre opgaver kan bestå i at grave grøfter, fjerne klipper og sten, sprænge gamle bygningsdele væk og afvande jorden.

Så er byggegrunden klar til, at jord- og betonfirmaer kan udføre betonarbejde på stedet og montere færdigstøbte bygningselementer.

På Byggeri arbejder du med de store linjer inden for temaet Byg og bolig. Du indgår som regel i større arbejdsgrupper på skiftende arbejdspladser.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i større og mindre bygge- og entreprenørvirksomheder, der løser opgaver inden for byggeriet eller inden for anlæg og vedligehold af veje.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – evt. sammen med matematik eller et erhvervsskolefag – har mulighed for at afslutte på D-niveau.

Du kommer på virksomhedsbesøg, hvor du kan høre om entreprenørarbejdet fra ansatte i branchen.

Desuden deltager du sammen med dit hold i projektarbejde, og du deltager dagligt i motion, så du er i god form til det fysiske arbejde.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job i bygge- og entreprenørvirksomheder, hvor du kan arbejde med belægning, forskalling, armering og rørlægning. Du kan også arbejde i virksomheder, der har vejen som arbejdsplads, og du fx kan fx anvende mindre maskiner som pladevibrator og dumper.

Uddannelsen udbydes af Elsesminde Odense Produktions-Højskole.

Se KUU-KANON.

Erhvervsassistent - Børn, unge og ældre

På Børn, unge og ældre kommer du til at arbejde med mennesker i alle aldre. Arbejdet giver dig i det hele taget mulighed for at møde mennesker, der har en anden baggrund og historie end dig selv.

Derfor får du forskellige redskaber til at samarbejde og kommunikere, som du bruger, når du skal have god kontakt til børnene i børnehaven, til de lidt større børn i fritidsordningen eller til beboerne på ældrecenteret.

Du lærer også at tale med forældre og pårørende, og du får brug for dine evner til at kommunikere klart, når du skal tilrettelægge arbejdet sammen med kolleger, sundhedspersonale, ledere og andre, du møder i det daglige arbejde.

På værkstederne vil du beskæftige dig med såvel pædagogiske som sociale og sundhedsfaglige emner, og undervejs vælger du, hvilken retning du ønsker at specialisere dig i.

Undervisningen giver dig grundlæggende viden og færdigheder til at løse de opgaver, du møder i din erhvervstræning. Fx får du undervisning fra Social- og Sundhedsskolen.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå på pleje- og aktivitetscentre eller i forskellige institutioner for børn og unge.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du deltage i ekskursioner og andre aktiviteter på og uden for skolen.

Job

På pleje- og ældreområdet kan du løse opgaver i hjemmeplejen, på plejecentre og aktivitetscentre, eller du kan fungere som handicaphjælper eller personlig assistent.

På børn- og ungeområdet kan du arbejde som medhjælper.

Uddannelsen forventes udbudt fra august 2017 i Odense og Otterup.

Se KUU-KANON.

Erhvervsassistent - Kultur, handel og service

På Kultur, handel og service får du en introduktion til noget af det, du skal kunne, hvis du gerne vil arbejde i butik, på kontor og på hotel.

Fælles for områderne er, at du lærer at give en god service, så kunder og gæster føler sig godt behandlet og har lyst til at vende tilbage.

Du kan varetage mange forskellige serviceopgaver. På værkstederne lærer du fx, hvad det vil sige at gøre rent på en professionel måde.

Du kan også lære om alle de overvejelser og forberedelser, der går forud for at planlægge og gennemføre en event, fx i forbindelse med et kulturarrangement eller en konference.

Når du betjener kunder I butikken eller modtager gæster i receptionen på et hotel, møder du mennesker ansigt til ansigt. Derfor øver du dig på at være præsentabel, imødekommende og møde kunden venligt.

Inden for turisme kan du vejlede besøgende og forestå guidede ture.

Du får daglig motion, så du opbygger din fysik. I butiksarbejde og erhvervsrengøring tilbringer du nemlig mange timer med at gå og stå op, så det er en fordel, at du er i god form.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i virksomheder, der løser serviceopgaver inden for butik, kontor, hotel og rengøring. Det kan også være virksomheder, der planlægger og gennemfører events.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – evt. sammen med matematik eller et erhvervsskolefag – har mulighed for at afslutte på D-niveau.

Du kommer på virksomhedsbesøg, hvor du kan høre om butiks, kontor-, kultur- og servicearbejde fra ansatte i branchen.

Desuden deltager du sammen med dit hold i projektarbejde, og du deltager dagligt i motion.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde i discountkæder med at fylde varer på hylder, betjene kasse og prismærke varer. Desuden kan du varetage rengøring og oprydning, fx efter skader. Inden for turisterhvervet kan du gøre rent, guide ture og betjene kunder.

Uddannelsen udbydes af Elsesminde Odense Produktions-Højskole i Odense og Fugleviglund Produktionshøjskole i Glamsbjerg.

Se KUU-KANON.

Erhvervsassistent - Landbrug og gartneri

På Landbrug og gartneri beskæftiger du dig med dyr og planter, men du kan også håndtere mindre maskiner til at behandle jord, klippe græs, skære fliser mv.

Du bruger tid i det fri, når du deltager i markarbejde og vedligehold af parker og anlæg, men du kan også arbejde i væksthuse med at drive nye planter frem.

På værkstederne prøver du kræfter med både landbrug, anlægsgartneri og væksthusgartneri.

Uanset hvilket område du beskæftiger dig med, bruger du hænderne, så du må være parat til at få jord under neglene.

Inden for landbrug prøver du at fodre dyr og muge ud i stalden. Desuden lærer du at spænde markredskaber efter traktoren og anvende andre små maskiner.

Inden for anlægsgartneri lærer du at vedligeholde grønne områder. Opgaverne kan fx bestå i at slå græs, klippe hække og trimme buske og træer.

Du kan også lære at anlægge bede og lægge fliser og sten.

Inden for væksthusgartneri lærer du bl.a. at lave stiklinger, potte planter og sørge for afstand mellem planterne, når de vokser til.

I løbet af uddannelsen lærer du at køre traktor og give førstehjælp. Arbejdsmiljø og sikkerhed er også en vigtig del af uddannelsen.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i væksthusgartnerier, hos anlægsgartnere eller ved landbrug.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – evt. sammen med matematik eller et erhvervsskolefag – har mulighed for at afslutte på D-niveau.

Desuden tager du traktorkørekort og kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Du får også undervisning i biologi og naturfag.

Du kommer på virksomhedsbesøg, hvor du kan høre om landbrugs- og gartneriarbejde fra ansatte i branchen.

Desuden deltager du sammen med dit hold i projektarbejde, og du deltager dagligt i motion, så du er i god form til det fysiske arbejde.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som assistent inden for landbrug eller gartneri. Fx kan du passe dyr og udføre markarbejde. Du kan potte, pleje og pakke planter og desuden plante og vedligeholde udendørs arealer.

Uddannelsen udbydes af Elsesminde Odense Produktions-Højskole.

Se KUU-KANON.

Erhvervsassistent - Transport

På Transport bliver du det uundværlige bindeled, når varen skal finde vej til kunden - fra produktion og grossistlager med fragtmand eller transportselskab.

Du får en introduktion til lagerarbejde og beskæftiger dig i løbet af uddannelsen med opgaver inden for både lager og transport.

Du får kendskab til alt det praktiske arbejde, der foregår på et lager, uanset om lageret ligger i en produktionsvirksomhed, i en grossistvirksomhed eller hos en fragtmand.

Fx lærer du at manøvrere med elløftevogn, gaffelstabler og gaffeltruck. Du kan også modtage, pakke og sende varer og holde styr på papirerne i forbindelse med en forsendelse.

Det daglige arbejde på et lager kan også bestå i at lokalisere, hente og placere kasser og paller på lagerets hylder. Du kan rydde op og i forbindelse med årsregnskab være med til at tælle varer og gøre status.

Inden for transport får du forudsætninger for at klare små transportopgaver og fungere som medhjælper ved lastbiltransporter.

Det indebærer fx, at du har styr på, hvordan godset skal læsses, for at det kan afleveres til kunderne i den rigtige rækkefølge.

Undervisningen sikrer, at du får grundlæggende kendskab til køretøjer og deres vedligehold. Emner som arbejdsmiljø og løfteteknikker indgår også i undervisningen.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i transportvirksomheder, hvor du kan løse små transporter og varetage forskelligt lagerarbejde.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – evt. sammen med matematik eller et erhvervsskolefag – har mulighed for at afslutte på D-niveau.

Du kommer på virksomhedsbesøg, hvor du kan høre om lager- og transportarbejdet fra ansatte i branchen.

Desuden deltager du sammen med dit hold i projektarbejde, og du deltager dagligt i motion, så du er i god form til det fysiske arbejde.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde i transport- og fragtfirmaer, hvor du bl.a kan køre løftevogn og i øvrigt fungere som medhjælper ved lastbiltransporter, når varer og gods skal af- og pålæsses. Desuden kan du arbejde på lager med forskellige praktiske opgaver.

Uddannelsen udbydes af Elsesminde Odense Produktions-Højskole.

Se KUU-KANON.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UUO, UU Odense og Omegn.

KUU-KANON:

kuu-kanon.dk.