Andre ungdomsuddannelser

KUU Aarhus

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
KUU Aarhus
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Samsø og Århus Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Samsø eller Århus, er det KUU Aarhus, der udbyder uddannelsen.

KUU Aarhus tilbyder uddannelser inden for 8 erhvervstemaer:

 • Byg og bolig
 • Børn, unge og ældre
 • Dyr, planter og maskiner
 • Handel og kundeservice
 • Kommunikation og medier
 • Mad og sundhed
 • Sundhed og omsorg
 • Turisme, kultur og fritid

 

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

KUU Aarhus er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Århus Produktionsskole
 • AOF Daghøjskole Århus
 • Byhøjskolen
 • Daghøjskolen Gimle
 • Egå Produktionshøjskole
 • Gøgler Produktionsskolen
 • Idrætsdaghøjskolen IDA
 • Jordbrugets UddannelsesCenter
 • Kompetencehuset

Uddannelserne tilrettelægges desuden i samarbejde med  blandt andre:

 • HG Aarhus
 • VUC Aarhus
 • Århus Social- og Sundhedsskole
 • Aarhus Tech

Du kan følge undervisning på flere adresser.

Århus Produktionsskole har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

KUU Aarhus kan du blive erhvervsassistent inden for ni områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Byg og bolig

På Byg og bolig får du en introduktion til alle de håndværksfag, du møder på byggepladsen, når der skal bygges nye boliger eller ejendomme, anlægges veje og etableres pladser, fortove m.m.

Du kan være med i mange forskellige faser af byggeriet - fra de grundlæggende strukturer inden for byggeri og anlæg som beton og kloakering til det finisharbejde, der udføres af malere og brolæggere.

Det arbejde, som murere, tømrere, stillads- og montagearbejdere udfører, når der fx skal bygges mure, rejses tagspær og monteres vinduer, kan du også assistere ved.

I løbet af uddannelsens første del finder du sammen med din vejleder ud af, hvilken retning inden for bygge- og boligområdet, du ønsker at arbejde med.

Undervisningen skifter mellem projekter og værkstedsundervisning. I værkstederne på teknisk skole får du håndværksmæssig viden og praktiske færdigheder. Det kan for eksempel handle om, at du lærer at betjene maskiner, bruge værktøjer eller stille et stillads op.

I perioder med erhvervstræning oplever du, hvordan hverdagen forløber, og hvilke arbejdsopgaver der er inden for netop det byggeområde, du har valgt.

Både i skolen og på arbejdspladsen lærer du noget om samarbejde og omgangstone. Desuden lærer du at anvende forskellige fagudtryk og at forstå og udføre en arbejdsanvisning.

Endelig gør undervisning i dansk og matematik det lettere for dig at forstå den skriftlige kommunikation og de byggetekniske tegninger, der indgår som en helt grundlæggende del af et job i bygge- og boligbranchen.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i både, mindre, mellemstore og store virksomheder inden for byggeriet.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Afhængigt af det fag, du vælger, kan du tage fagrettede kurser og forløb, der giver dig byggefaglig viden inden for det enkelte område. Det kan fx være tegningsforståelse og materialelære.

Desuden kursusforløb, der fx introducerer dig til anlægsbranchen, arbejdet som murerarbejdsmand eller vejen som arbejdsplads. Det kan også være kurser i betjening af maskiner, kloakering, stilladsarbejde mv.

Du kommer sammen med dit hold på ekskursioner ud af huset for at besøge forskellige virksomheder. Skolen får også besøg af fagfolk, der giver dig den nyeste viden inden for bygge- og boligfagene.

Der indgår desuden en hyttetur for klassen.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som assistent eller specialarbejder inden for bygge- og boligområdet. Det kan fx være assistentarbejde for bygnings- og anlægsstruktører, kloakrørlæggere, VVS-, maler-, tømrer- og murerfagene, stilladsarbejde, brolægning etc.

Typiske arbejdsopgaver er fx klargøring, oprydning og specialarbejderopgaver under byggeprocessen.

Uddannelsen udbydes af AOF Daghøjskole i Aarhus og Århus Produktionsskole.

Se KUU Aarhus.

Erhvervsassistent - Dyr, planter og maskiner

Uddannelsen introducerer dig til alle de opgaver, du kan arbejde med inden for gartneri og landbrug.

En del af tiden tilbringer du udendørs, og du får fingrene i jord, frø, fliser, halm og foder, så du ved, hvad arbejdet går ud på.

I skolens gartneri og væksthuse lærer du at passe og pleje potteplanter, grøntsager, buske og træer – fra spinkle spirer i drivhuset til grøntsager, der skal høstes, og planter, der skal pottes om.

Du får kendskab til, hvor planterne helst vil gro, og hvordan de udvikler sig. Den viden bruger du i anlægsgartneriet, når du sammensætter blomster, stauder og sten til flotte anlæg.

På skolens landbrug lærer du om planteproduktion og dyrehold.

Du lærer at passe gårdens dyr, så de trives. Fx får du viden om foder til forskellige dyr og indblik i, hvordan stalde og anlæg indrettes.

Undervejs tager du traktorkørekort, så du kan køre med redskaber i marken. Du lærer også at betjene og vedligeholde maskiner til jordbrug og gartneri.

Tropiske anlæg, zoo og forsøgsdyr hører du også lidt om.

Erhvervstræning

Din uddannelse er tilrettelagt, så du prøver lidt inden for flere erhverv i gartneri, landbrug, zoo, på maskinstationer og planteskoler og med forsøgsdyr.

I løbet af uddannelsen vælger du beskæftigelsesprofil og går derefter mere i dybden med det område, du interesserer dig mest for.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage enkelte fag fra erhvervsuddannelserne inden for landbrug og gartneri. Du tager traktorkørekort og får fx undervisning i emner som førstehjælp, arbejdsmiljø og ergonomi, planter, dyr og teknik, samfund og sundhed.

Undervejs deltager du i tværfaglige projekter og ekskursioner, der er relevante for din uddannelse.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som medhjælper inden for jordbrug, landbrug og gartneri. Det kan fx være på en landbrugsejendom, i et gartneri eller et havecenter, hos en anlægsgartner eller ved en maskinstation.

Uddannelsen udbydes fra januar 2017 af Jordbrugets UddannelsesCenter Århus i Beder.

Se KUU Aarhus.

Erhvervsassistent - Film og tv - funktionsassistent

Film og tv er teamarbejde, hvor alle kender deres funktion. Uddannelsen Film og tv – B-funktion giver dig forudsætninger for at udføre assistentopgaver for produktionshold, der optager film, tv-serier og programmer.

Opgaverne kan være tekniske og administrative eller mere håndværksmæssige. Deres rolle i produktionen kaldes for ’B-funktioner’.

Fra starten af uddannelsen kommer du til at varetage assistentfunktioner på både større og mindre produktioner, så du får praktisk erfaring med opgaver og samarbejdsrelationer på et filmhold.

Du får indsigt i, hvordan filmholdet håndterer elementer som lyd, lys, kameraer og digitale effekter i produktionen af film og tv, og hvilke funktioner du kan påtage dig.

Samtidig får du indblik i, hvad der forventes af dig med hensyn til fx fleksibilitet, ordenssans og praktisk og teknisk flair for at udfylde din funktion på holdet.

Du kommer løbende på ekskursioner til institutioner og firmaer inden for film og tv, så du ser flere konkrete eksempler på, hvordan forskellige dele af branchen fungerer.

På skolen supplerer du praksis med den teoretiske baggrund for de forløb, processer og funktioner, et filmhold skal kunne strukturere og holde styr på. Gæstelærere fra film- og tv-miljøet vil desuden bidrage til at forankre teorien i praksis.

Gradvist vil ekskursioner, praktiske øvelser og reelle produktioner klæde dig på til, at du ca. midt i forløbet kan foretage dit valg af område.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning vil foregå i film- og tv-produktionsvirksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i fag som dansk og engelsk, som du kan afslutte på D-niveau.

I løbet af uddannelsens fire moduler gennemfører du flere projekter, som du dokumenterer.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som runner, belysningsassistent, boomer, klippeassistent, produktionsassistent og andre tekniske funktioner inden for film- og tv-branchen.

Uddannelsen udbydes af Daghøjskolen Gimle.

Se KUU Aarhus.

Erhvervsassistent - Handel og kundeservice

Uddannelsen giver dig en introduktion til opgaver, du fx kan varetage i detailbutikker og andre handelsvirksomheder, men også på hoteller, i restauranter og ved kultur- og forlystelsessteder, der tilbyder oplevelser for gæsterne.

Fælles er, at du får nogle grundlæggende færdigheder i at møde kunder og yde en god service.

Du får undervisning i emner som personlig fremtræden, kundebetjening og kommunikation, for bag disken i butikken eller i hotellets reception bruger du din egen personlighed til at få en god kontakt med kunden.

Desuden lærer du om psykologi, salg og markedsføring. Du kan fx vurdere, hvilken slags produkter der passer til forskellige kundetyper, og hvordan du bedst betjener den enkelte kunde.

Samarbejde, innovation og iværksætteri indgår også i undervisningen. Det handler bl.a. om, at du får indblik i, hvad der skal til for at opbygge og drive en virksomhed. Eller tilrettelægge og gennemføre et projekt eller en event.

Uddannelsens fire dele foregår på forskellige uddannelsessteder i byen:

På Gøglerproduktionsskolen får du bl.a. undervisning i fag som dansk, afsætning, handel, markedsføring, event, kundepleje, idéudvikling og eventsalg.

På Social- og Sundhedsskolen supplerer du de fag, du startede med på Gøglerskolen, med førstehjælp og hygiejnebevis.

Hos Kaospiloterne lærer du om projektkoordinering, idéudvikling og igangsætteri.

På Aarhus Købmandsskole vil der være fokus på afsætning, erhvervsøkonomi og markedsføring.

Gennem hele forløbet bliver du fulgt af den samme vejleder fra Gøglerproduktionsskolen.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan bl.a. foregå i detail-, engros-, og servicevirksomheder, men også i virksomheder inden for oplevelseserhvervene og i hotel- og restaurationsbranchen.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden tager du førstehjælpskursus og hygiejnebevis.

Du deltager også i aktiviteter som virksomhedsbesøg, ekskursioner, events og frivilligt arbejde.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage rutineopgaver inden for handel og service. Du kan fx assistere ved kundebetjening, salg, receptionistopgaver, håndtering af varer og butiksindretning.

Du kan desuden løse opgaver på messer og ved andre events samt bidrage til nye måder at sælge og markedsføre på.

Uddannelsen udbydes af Gøglerproduktionsskolen – i samarbejde med Kaospiloterne, Social- og Sundhedsskolen og Århus Købmandsskole.

Se KUU Aarhus.

Erhvervsassistent - Mad og sundhed

På Mad og sundhed er der fokus på kroppen, hvordan den fungerer, og hvad der er godt for den.

Du vil være fysisk aktiv, så du kommer i god form. Samtidig får du undervisning i træning, ernæring og praktisk madlavning. Psykologi og kundeservice lærer du dig også om.

Målet er, at du fx kan påtage dig opgaver inden for områder som personlig pleje, sund mad i firmakøkkenet, rengøring, catering eller måske daglig drift i et fitnesscenter.

På uddannelsens 1. del handler det bl.a. om livsstil. Du får du undervisning i emner som idræt, ernæring, personlig fremtræden, psykologi og sundhed.

På 2. del arbejder du køkkenfagligt og får undervisning i grundlæggende teknikker og viden inden for kost. Du har fag fra erhvervsuddannelserne inden for ernæring og lærer fx om de krav, der stilles til en ernæringsrigtig sammensætning af kosten.

3. del indeholder elementer fra uddannelsen til fitnesstræner. Du lærer at tilrettelægge individuelle træningsprogrammer til centrets medlemmer, og du lærer at rådgive og vejlede medlemmerne, så de træner på en forsvarlig og korrekt måde.

Du får grundlæggende viden om kommunikation, pædagogik og psykologi, som du kan bruge, når du instruerer og vejleder kunder. Endelig lærer du om betydningen af hygiejne og orden overalt i centeret.

På 4. del går du bl.a. i dybden med dit valg af erhvervsprofil.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i køkkener, cateringfirmaer, ved rengøringsselskaber, i fitnesscentre. Desuden i kommunale institutioner for ældre, handicappede mv. og inden for privat handicaphjælp.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk samt et ekstra fag efter eget valg, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden tager du hygiejnebevis og kursus i førstehjælp.

Du deltager også i projekter, som bl.a. kan omfatte virksomhedsbesøg og interview med personer, der er beskæftiget inden for dit tema.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som køkkenmedhjælper, rengøringsassistent samt i et fitnesscenter, hvor du kan arbejde i receptionen, som hjælpetræner og som sundhedsassistent.

På omsorgsområdet kan du desuden arbejde med ældrepleje, som handicaphjælper mv.

Uddannelsen udbydes af Idrætshøjskolen i Århus i samarbejde med Sansestormerne i Risskov og Tradium i Randers.

Se KUU Aarhus.

Erhvervsassistent - Omsorgshjælper

På uddannelsen til omsorgshjælper arbejder du med mennesker i alle aldre. Du får viden og en masse praktisk erfaring, som klæder dig på til det sociale og pædagogiske arbejde.

I løbet af uddannelsen kommer du på institutionsbesøg og møder professionelle omsorgsarbejdere, der fortæller om, hvordan det er at arbejde med børn, unge og ældre i institutioner og på plejehjem.

Uanset om du arbejder med ældre eller fysisk og psykisk handicappede personer, får du tæt kontakt til borgeren. Du lærer at være opmærksom på, hvilken hjælp og støtte den enkelte har behov for.

Ikke mindst lærer du at yde hjælp til selvhjælp. Du får fx blik for, hvilke aktiviteter der kan understøtte, at en svag person får det bedre og kan klare sig selv.

I mødet med andre mennesker får du brug for at samarbejde. Du lærer noget om at kommunikere og håndtere konflikter, og du øver dig på at bruge din personlighed til at skabe kontakt med andre. Desuden arbejder du pædagogisk med grupper og relationer mellem mennesker.

Undervejs beskæftiger du dig også med andre faglige emner inden for pleje og pædagogik. Det kan fx være forholdet mellem samfundet og det enkelte menneske. Eller teorier om menneskelige kriser og muligheden for at mestre de situationer, man kommer ud for i livet.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå på plejehjem, beskyttede værksteder, i aktivitetscentre og daginstitutioner – med ældre, børn, unge og fysisk og psykisk handicappede.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og psykologi, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden tager du kurser i hygiejne og førstehjælp.

Du deltager også i kreative fag og bevægelse, foredrag og andre fælles aktiviteter.

Job

Som færdig omsorgshjælper assisterer du det pædagogiske og sundhedsfaglige personale på plejehjem, beskyttede værksteder, i aktivitetscentre og daginstitutioner – med ældre, børn, unge og fysisk og psykisk handicappede. Desuden kan du arbejde som handicaphjælper.

Uddannelsen udbydes af Kompetencehuset i Åbyhøj.

Se KUU Aarhus.

Erhvervsassistent - Sundhed og omsorg

På Sundhed og omsorg arbejder du med mennesker. Uddannelsen giver dig masser af praktisk erfaring til det professionelle arbejde med børn og ældre.

Værkstedsundervisningen er baseret på forskellige temaer, som giver dig den faglige viden til at arbejde med pædagogiske aktiviteter for børn - eller pleje og af ældre mennesker.

Fx får du kendskab til børns sproglige og motoriske udvikling, som du kan bruge, når du tilrettelægger sang- og bevægelseslege for børn i børnehaven eller SFO’en.

I vuggestue og børnehave er du med til at give børnene sunde kost- og motionsvaner, der lægger fundamentet til den gode livsstil hos teenageren og den voksne.

Men din viden om sundhed og livsstil bruger du også på ældrecenteret. Du vil have blik for, hvordan gode måltider og fysik træning kan støtte den ældre borger i at klare sig selv. Eller du kan bruge afspænding, massage og yoga til at give velvære, tryghed og selvtillid til både unge og gamle

Måske holder du af at arbejde kreativt med dine hænder? Ellers kan du lære det, når du er med til at arrangere kreaværksted i SFO’en eller ældrecenteret.

Du lærer også noget om samarbejde og dig selv og dine egne grænser. I mødet med andre mennesker bruger du nemlig din personlighed til at skabe god kontakt – også til forældre og pårørende.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i vuggestuer, børnehaver, SFO’er, på plejehjem og ældrecentre.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden tager du kurser i førstehjælp og hygiejne.

I undervisningen indgår fag fra Social- og Sundhedsskolen, hvor det meste af uddannelsen foregår.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du bl.a. arbejde i vuggestuer, børnehaver, SFO’er, på plejehjem og ældrecentre

Uddannelsen udbydes af Egå Produktionshøjskole.

Se KUU Aarhus.

Erhvervsassistent - Teknologiformidler

Teknologiformidler er en uddannelse for kreative pilfingre, tekniknørder og andre, som kan lide at udforske og arbejde innovativt med teknologi.

Du kommer til at arbejde praktisk med it, elektronik, eventteknik, scenografi, lysshow, tv- og lydteknik.

Som teknologiformidler arbejder du på tværs af medier og fagområder. Fx opbygger du trådløse netværk og designer installationer, hvor video, lyd, lys og robotteknologi arbejder sammen.

Du lærer at programmere mikroprocessorer, bygge computere, lave produktioner til storskærm, videokonferencer og live streaming til internettet.

Opgaverne giver dig forståelse for scenografiske virkemidler og lærer dig at tænke design i forhold til rum og funktionalitet.

Uddannelsen er modulopbygget, men i undervisningen er det produktet og produktionen, der sætter rammen for det, du skal lære. Fx vil pensum i fag som dansk og engelsk knytte an til de praktiske temaer i de projekter, du arbejder med.

Et typisk undervisningsforløb er forankret i en produktionsaftale med en virksomhed eller institution. Produktet kan fx være en digital informationstavle i et indkøbscenter. En storskærmsproduktion af en teaterforestilling. Eller en interaktiv ruminstallation i et bibliotek, hvor formålet er at skabe opmærksomhed om en event.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i lokale virksomheder og institutioner. Det kan være biblioteker, museer, kongrescentre og firmaer, som arbejder med messeudstilling og av-produktion.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og engelsk, som du kan afslutte på D-niveau.

Uddannelsen moduler er:

 • Videoproduktion
 • Musik- og lydproduktion
 • Foto og lys
 • It-hardware
 • It-programmering
 • Scenografi og design
 • Værkstedslære

Desuden kan du tage værkstedskursus og kurser i lodning, førstehjælp og sikkerhed samt fotolære og billedbehandling.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde i virksomheder med at udføre enkle designopgaver, hvor interaktion af tekst, lyd, lys og billede styres af computere.

Du kan også assistere med at opbygge, vedligeholde og nedtage udstillings- og displaysystemer

Uddannelsen udbydes af Kompetencehuset i Åbyhøj.

Se KUU Aarhus.

Erhvervsassistent - Turisme, kultur og fritid

På Turisme, kultur og fritid lærer du at have mange bolde i luften og bruge din energi på at sætte aktiviteter i gang.

Du eksperimenterer selv med dans, idræt og gøgl på gaden, men lærer også at formidle det, du kan, til andre.

I streetkulturen er gaden dit klasseværelse, når du arrangerer events og workshops for børn, unge, frivillige og foreninger.

Du bruger dig selv i arbejdet, så det er en fordel, hvis du kan lide at ’være på’ og organisere ting for andre.

Du arbejder med mange forskellige mennesker på gadeplan, så du lærer også noget om at kommunikere og samarbejde.

Det, du lærer om projektledelse og samarbejde, får du også bruge for, når du skal arrangere guidede ture for turistbureauet eller events for handelsforeningen i et storcenter.

Din uddannelse foregår på forskellige skoler i byen:

På Gøglerproduktionsskolen får du en indføring i streetkultur, dans, hip-hop, break, rap, nycirkus og scenekunst.

Du lærer at undervise og arrangere workshops i bl.a. dans, jonglering og ansigtsmaling.

 Idrætsdaghøjskolen IDA opnår du forskellige færdigheder inden for sport og idræt.

Du underviser i idræt, arrangerer workshops og får en almen introduktion til idræts- og foreningsverdenen.

På Social- og Sundhedsskolen får du undervisning i pædagogik og psykologi, børn og unge, event- og projektarbejde.

På Aarhus Købmandsskole lærer du om salg og service.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i både private og offentlige virksomheder og organisationer, fx i kulturinstitutioner og foreninger, hos Børn og Unge i Århus Kommune, i handels- og storcentre mv.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og samfundsfag, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden tager du kurser i hygiejne og førstehjælp.

Du deltager også virksomhedsbesøg, ekskursioner og aktiviteter som events, frivilligt arbejde, workshops mv.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde i både private og offentlige virksomheder og organisationer med at varetage rutinemæssige opgaver inden for kultur, idræt og turisme.

Det kan være planlægning og afvikling af workshops og mindre begivenheder, optræden, service- og guide-opgaver. Desuden assistance ved større projekter og begivenheder og i forbindelse med undervisning.

Uddannelsen udbydes af Gøglerproduktionsskolen i samarbejde med Idrætshøjskolen, Social- og Sundhedsskolen og Århus Købmandsskole.

Se KUU Aarhus.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UU Aarhus-Samsø.

KUU Aarhus:

kuu-aarhus.dk.