Andre ungdomsuddannelser

Kom.ung.dk - Kombineret Ungdomsuddannelse

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
Kom.ung.dk - Kombineret Ungdomsuddannelse
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Favrskov, Norddjurs, Randers og Syddjurs Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Favrskov, Norddjurs, Randers eller Syddjurs, er det Kom.ung.dk - Kombineret Ungdomsuddannelse, der udbyder uddannelsen.

Kom.ung.dk - Kombineret Ungdomsuddannelse tilbyder uddannelser inden for 13 erhvervstemaer:

 • Byg og bolig
 • Børn, unge og ældre
 • Handel og kundeservice
 • Innovation og produktudvikling
 • Jordbrug, skovbrug og fiskeri
 • Kommunikation og medier
 • Mad og sundhed
 • Miljø og genbrug
 • Service og transport
 • Turisme, kultur og fritid

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

Kom.ung.dk - Kombineret Ungdomsuddannelse er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Randers Produktionshøjskole
 • Den jydske Haandværkerskole, Favrskov
 • Favrskov Produktionsskole
 • Grenaa Produktionsskole
 • Linieskolen, Favrskov
 • Produktionshøjskolen Djursland
 • Produktionsskolen Mimers Brønd
 • Randers HF & VUC
 • Randers Social- og Sundhedsskole, Randers  og Djursland
 • Tradium, Randers
 • Viden Djurs, Djursland

Du kan følge undervisning på flere adresser.

Randers Produktionshøjskole har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På Kom.ung.dk - Kombineret Ungdomsuddannelse kan du blive erhvervsassistent inden for 20 områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Aktiv borgerstøtte

På Aktiv borgerstøtte arbejder du med mennesker i mange sammenhænge. Fx lærer du at støtte mennesker, der af forskellige grunde befinder sig i en udsat situation.

Arbejdet kan foregå på plejecentre, blandt flygtninge eller hos handicappede i private hjem og på bosteder.

I alle sammenhænge har du fokus på at yde en indsats, der giver borgeren en god oplevelse og lyst til at klare flere opgaver i hverdagen selv.

Ud fra dit kendskab til den enkeltes udfordringer, lærer du, hvordan du kan bidrage til, at hverdagen bliver lettere og mere indholdsrig.

Du kan være den person, der støtter borgeren til at klare indkøb, rengøring, tøjvask og e-Boks selv. Du kan også tage initiativ til en tur i naturen eller hjælpe med at lave en middagsinvitation til vennerne.

På uddannelsen får du erfaring med kreative opgaver og motoriske øvelser, og du lærer om, hvordan man arbejder i folks private hjem.

Endelig får du undervisning i at planlægge og organisere dit arbejde, og du lærer at kommunikere med borgere, pårørende og kolleger.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå på plejecentre, i hjemmeplejen, i private hjem, på bosteder, på opholdssteder og lignende.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden tager du kurser i hygiejne, førstehjælp og arbejdsmiljø samt social- og sundhedsfag.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx få arbejde i ældreplejen og som handicapmedhjælper.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen Mimers Brønd i Randers.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Børn, unge og ældre

Du kommer til at arbejde med mennesker i alle aldre - både børn, unge og ældre.

Din vigtigste opgave er at skabe og styrke fællesskaber mellem mennesker, så de trives. Det gør du gennem forskellige former for aktiviteter, som du selv er med til at organisere.

Undervisningen giver dig den faglige viden til at arbejde med aktiviteter i fx daginstitutioner, skolefritidsordninger eller inden for ældreplejen.

Du kan arbejde med musik, bevægelse, idræt og forskellige kreative aktiviteter, der er tilpasset den gruppe, du tilrettelægger aktiviteten for.

Fx kan du tage højde for børns motoriske udvikling og ældres fysik, når du er med til at arrangere bevægelseslege, ældregymnastik, udflugter mv.

Du lærer også om, hvad kost og ernæring betyder for sundheden, både når du er på madværksted med børn i voksealderen, og når du serverer måltider for ældre med en lille appetit.

På værkstedet pædagogik og omsorg tager du sammen med dit hold ud som besøgs- og aktivitetsven på lokale plejehjem, i ældrecentre, børnehaver, flygtningehjem mm.

Du bruger hele tiden dig selv, når du møder andre mennesker, så uddannelsen har fokus på din personlige udvikling, og du lærer noget om grundlæggende psykologi.

Dele af dine uddannelse vil foregå i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole, hvor du arbejder med forskellige temaer om børn, unge og ældre.

Den faglige teori afprøver du på skolen i praktiske øvelser og siden, når du kommer i erhvervstræning. Her får du værdifuld praktisk erfaring – fx med, hvor længe børn kan koncentrere sig, hvordan ældre beboere kan inddrages i aktiviteter osv.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i daginstitutioner, i SFO’er og ungdomsklubber, på ældrecentre, i hjemmepleje og hjemmeservice mv.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, om du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i førstehjælp, kommunikation, samarbejdslære, ernæring og pædagogik.

Job

Som færdig erhvervsassistent vil dit arbejde afhænge af, hvilke erfaringer du har med fra din erhvervstræning.

Går du pædagogvejen, kan du søge job som pædagogmedhjælper, fx i vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og ungdomsklubber.

Går du omsorgsvejen, kan du søge job som fx personlig plejer, hjælper på et ældrecenter, vikar i hjemmepleje og hjemmeservice mv.

Uddannelsen udbydes af Favrskov Produktionsskole og Grenå Produktionsskole.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Ejendomsservice

På Ejendomsservice lærer du fra starten, at kunden er i centrum. Det gælder, uanset om du løser opgaver for et boligselskab, en idrætshal eller et firma, der leverer hjemmeservice til private.

Du lærer fx, hvordan du træder indenfor og aflæser varme eller foretager reparationer i et privat hjem uden at genere beboeren - eller hvordan du gør rent i en virksomhed uden at forstyrre medarbejderne.

På værkstederne bliver du introduceret til forskellige håndværk inden for temaet Byg og bolig. Du får bl.a. forudsætninger for at bruge værktøj og mindre maskiner, så du kan assistere ejendomsfunktionæren i en beboelsesejendom, på en skole eller en virksomhed med forskellige serviceopgaver.

Opgaverne kan være mindre reparationer som udskiftning af elektriske pærer og rør til belysning, reparation af defekte dørhåndtag og udskiftning af pakninger i vandhaner og brusere.

Du lærer at rengøre og vedligeholde lokaler, og du er med, når der skal aflæses målere til el, vand og varme. Både ved kontrol af forbrug, og når beboere flytter ud og ind af ejendommen.

Desuden deltager du i vedligehold af udendørs anlæg og fritidsfaciliteter. Fx kan du assistere med at passe idrætshaller og oprense svømmebassiner. Du kan rengøre og vedligeholde legeredskaber, klippe plæner, beskære buske, rydde sne, køre affald bort m.m.

I løbet af din uddannelse hører du også om, hvad der skal til for at starte egen virksomhed inden for servicesektoren.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå på overnatningssteder som vandrerhjem, campingpladser og hoteller, på skoler, institutioner, i boligselskaber og ferieparker. Desuden hos håndværkere og anlægsgartnere.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Derudover bliver du undervist i fag som førstehjælp, ergonomi og sikkerhed, hygiejne og kundepsykologi.

Undervejs deltager du også i teambuilding.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som servicemedarbejder i virksomheder, der tilbyder overnatning, i ferie- og aktivitetscentre, boligselskaber og mindre håndværksvirksomheder.

Uddannelsen udbydes af Produktionshøjskolen Djursland i Ryomgård.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Ejendomsservice og miljø

På Ejendomsservice og miljø får du kendskab til rigtig mange forskellige håndværk. Du bliver ikke specialist, men får praktiske forudsætninger for at udføre service på bygninger og ejendomme, både ude og inde.

Værkstederne introducerer dig til mindre håndværksopgaver inden for temaerne:

 • Byg og bolig
 • Miljø og genbrug

Du lærer at holde opsyn med en række vigtige funktioner i ejendommen. Fx kan du aflæse målere til el, vand og varme, og du holder løbende opsyn med ejendommens tilstand.

Når du opdager slitage, kan du smøre, male eller udskifte de slidte dele. Du kan skifte elektriske pærer og rør til lyskilder, reparere dørhåndtag og skifte pakninger i vandhaner, og du kan sætte hylder op.

Vedligehold ude og inde omfatter også rengøring og affaldssortering. Du lærer desuden at passe grønne arealer, beskære planter, rydde sne i vintersæsonen og bruge haveredskaber og maskiner.

Uddannelsen har fokus på genbrug og bæredygtighed, og du lærer at udføre dit arbejde miljørigtigt. Både når du håndterer affald, og når du bruger rengøringsmidler.

Endelig får du undervisning i kundeservice og kundepsykologi.

Som servicemedarbejder møder du kunder, beboere og andre håndværkere i dit arbejde. Derfor lærer du også at yde god kundeservice, og du lærer at kommunikere og håndtere konflikter.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i beboerforeninger, institutioner og skoler. Desuden i renovationsfirmaer og rengøringsfirmaer. Du kan også komme ud i genbrugsbutikker og i produktionsvirksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i kemikaliehåndtering, fysisk arbejdsmiljø og sikkerhed, fødevarehygiejne og kundepsykologi.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som assistent inden for ejendomsservice og rengøring, som miljømedarbejder, renovationsmedarbejder og pladsmand.

Desuden som assistent i virksomheder, der håndterer industriaffald, og som assistent i innovative projekter, hvor genbrugsideen er bærende element.

Uddannelsen udbydes af Grenå Produktionsskole.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Grønt vedligehold

På Grønt vedligehold kombinerer du din interesse for natur og planter med indsigt i, hvordan du kan være med til at passe på miljøet.

Du arbejder i det fri, hvor du passer og vedligeholder beplantninger og grønne områder. Du kan også lære at løse lette opgaver inden for skovbrug og gartneri.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. viden om grøn energi og om de påvirkninger af miljøet, der fx kommer fra vores energiforbrug, anvendelse af midler til bekæmpelse af ukrudt mv.

Naturen er en ressource for landbrug og skovbrug, men også et sted, hvor mennesker slapper af og bruger deres fritid. På værkstederne inden for temaet Jordbrug, skovbrug og fiskeri får du indsigt i forskellige måder at gribe vedligehold og bevaring af naturen an på.

Du vil samarbejde med dine kammerater på skolen om at løse de daglige arbejdsopgaver, så der samtidig  tages mest muligt hensyn til miljøet.

Ud over det naturfaglige med at passe grønt og planter får du også undervisning i at kommunikere og håndtere konflikter, og du lærer at planlægge og organisere dit arbejde, så du kan overskue dine opgaver.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i lokale boligforeninger, på genbrugsstationer og i virksomheder inden for gartneri og skovbrug.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, matematik og evt. naturfag, som du kan afslutte på D-niveau.

Samtidig kan du tage kursus i at anvende en skovsav og kurser i miljø- og biologiske forhold, førstehjælp og arbejdsmiljø.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som medhjælper inden for grønt vedligehold, fx i boligforeninger, på kirkegårde eller ved skoler. Desuden som medhjælper inden for gartneri, skovbrug og ved genbrugsstationer.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen Mimers Brønd i Randers.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Handel og kundeservice

På Handel og kundeservice får du færdigheder, der kan bruges i mange sammenhænge. Du lærer at arbejde i butikker, på kontor og i reception.

Butikkerne kan være detailbutikker, fx tøjforretninger og bogbutikker, eller dagligvarebutikker som en købmandsbutik. Det kan også være større varehuse.

Kontorarbejdet kan foregå i private virksomheder eller på skoler og andre offentlige institutioner.

Du vil beskæftige dig med mange forskellige opgaver. Fælles for områderne er, at du har fokus på at yde en god service, så kunden får en god oplevelse og har lyst til at vende tilbage.

Når du betjener kunder, er du butikkens eller virksomhedens ansigt udadtil. Du lærer fx at søge informationer på nettet, så du kan besvare kundernes spørgsmål, både over telefonen og ved disken i butikken.

Du kommer til at bruge it til rigtig mange opgaver. Fx lærer du om køb og salg af varer på nettet, og du kan anvende computeren, når du behandler ordrer, sender varer og vedligeholder virksomhedens hjemmeside.

Desuden lærer du helt grundlæggende færdigheder som at betjene kasseapparatet, modtage varer og fylde varer på hylderne i butikken.

Du kan få erfaring med lagerstyring, præsentation og salg af skolens egne produkter, og i forbindelse med arrangementer på skolen øver du dig på at formidle budskaber og servicere kunder.

Ud fra dit kendskab til virksomhedens profil og varesortiment lærer du om markedsføring, forretningsdrift og evt. lovgivning inden for branchen. Fx kan du lære om butiksdrift inden for fødevarebranchen.

Endelig får du undervisning i emner som planlægning, organisering og kommunikation.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i dagligvarebutikker, detailbutikker, på skoler og i private virksomheder. Desuden i webbutikker, servicevirksomheder inden for turisme og hoteldrift samt i kiosker og lignende.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau. I Grenå kan du ud over dansk vælge mellem matematik og engelsk.

I Randers kan du desuden tage kurser i hygiejne, førstehjælp, arbejdsmiljø, markedsføring og iværksætteri.

I Grenå kan du fx tage kurser i kundeservice og kundepsykologi, konflikthåndtering og regneark, og du får undervisning i at håndtere hjemmesider og udføre grafisk arbejde.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som butiksassistent i dagligvare- og detailbutikker, som medhjælp i gårdbutikker, kiosker og på campingpladser.

Uddannelsen udbydes af Grenå Produktionsskole og Produktionsskolen Mimers Brønd i Randers.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Handel, kundeservice og it

På Handel, kundeservice og it beskæftiger du dig med opgaver inden for flere temaer:

 • Handel og kundeservice
 • Kommunikation og medier
 • Service og transport

På værkstederne får du især prøvet forskellige opgaver inden for handel og kundeservice. Undervisningen tager afsæt i de daglige opgaver i en reception, en butik og på et lager.

Fx oplever du, hvordan hverdagen forløber, når du arbejder med at præsentere varer og betjene kunder i en butik.

Du får også indblik i de opgaver, der bliver løst på lageret, hvor varerne opmagasineres, før de havner på hylderne.

Inden for salg og service lærer du om kommunikation, salg og indkøb af varer på internettet. Du får også undervisning i, hvordan man opbygger og vedligeholder en hjemmeside.

Du følger varens gang gennem forretningen fra lager til salg. Fx lærer du at modtage og behandle ordrer, sørge for forsendelse mv.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i dagligvarebutikker, detailbutikker og på skoler.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får undervisning i dansk og matematik eller engelsk, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage beviser i handel, kommunikation og kundeservice, og du kan tage kurser inden for arbejdsmiljø og håndtering af konflikter.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde i butik, kundeservice, reception, på lager og kontor. Desuden kan du arbejde i en netbutik.

Uddannelsen udbydes af Randers Produktionshøjskole.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Idræts- og naturpædagog

På Idræts- og naturpædagog deler du din glæde ved bevægelse, leg og natur med mennesker i alle aldre.

Du er med til at planlægge og gennemføre aktiviteter for både børn og ældre.

Det kan være boldspil eller idrætslege, oplevelser med dyr og planter eller noget helt tredje.

I alle tilfælde bliver idræt, leg og natur et let udgangspunkt for at møde børn og ældre der, hvor de er – uanset alder og niveau.

Idræts- og naturpædagog foregår på værksteder under temaet Børn, unge og ældre.

Du får afprøvet, om du kan lide at omgås andre mennesker. Samtidig lærer du en masse om dig selv, og du får udfordret dine grænser og holdninger.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå på skoler, institutioner og plejehjem.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik eller engelsk, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage hygiejnebevis og kurser i førstehjælp, ergonomi og arbejdsmiljø. Desuden får du undervisning i at håndtere konflikter.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde i børnehaver, på skoler og i ældrecentre.

Uddannelsen udbydes af Randers Produktionshøjskole.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Kontor, handel og forretningsservice

På Kontor, handel og forretningsservice kan du arbejde med salg, service og kontoropgaver på mange måder. Det, du beskæftiger dig med, vil afhænge af din erhvervstræning.

Du kan bl.a. få en introduktion til de opgaver, der er en del af hverdagen i en butik eller et supermarked. Her er du med til at fylde varer på hylderne og betjene kunder i butikken, og du tæller varer, når butikken gør status over varebeholdningen.

Du kan også arbejde med service og salg i en cafe, en kiosk eller en beværtning, hvor det er dig, der tager imod kundens ordre, står ved kasseapparatet og er med til at gøre kassen op ved lukketid.

I en e-handelsbutik kan du bl.a. betjene kunder pr. telefon, ordne forsendelsespapirer og pakke varerne. På et lager eller i en fragtvirksomhed kan du fx sørge for, at pakkerne bliver registreret korrekt og gjort klar til at blive sendt med den rigtige fragtbil.

På Favrskov Produktionsskole er din uge typisk tilrettelagt, så du to dage om ugen er i erhvervstræning i en virksomhed; en dag om ugen får du undervisning i fag som dansk, matematik mv., og to dage tilbringer du på skolens KUU-værksted, hvor du arbejder med lektier, portfolio og KUU-fag.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i en detailbutik, et supermarked, et byggemarked eller en e-butik.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden får du undervisning i fag fra handelsskolen og kursus i udvidet førstehjælp.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som assistent i detailbutikker, byggemarkeder, e-handelsvirksomheder og i distributionsfirmaer.

Uddannelsen udbydes af Favrskov Produktionsskole.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Køkken og kantine

På Køkken og kantine lærer du at lave mad fra bunden.

Du lærer at finde de gode og sunde råvarer, som du bruger, når du tilbereder både nye og traditionelle måltider.

På værkstederne under temaet Mad og sundhed får du kendskab til opgaverne i det store køkken, som er kokkens, køkkenmedhjælperens og caterens arbejdsplads.

Du får også indblik i, hvordan maden præsenterer sig, og du bruger dit blik for borddækning til at skabe rammerne om en god madoplevelse for cafeens gæster.

Du hører om, hvor maden kommer fra, hvordan den er dyrket eller produceret, og hvad vi kan gøre for at få det bedste ud af råvarerne.

Fx lærer du at lave lækre retter med sæsonens grøntsager, og du eksperimenterer med, hvordan de skal tilberedes for at smage godt og være så sunde som muligt.

Når middagen skal stå klar til gæsterne i kantinen, har alle i køkkenet travlt. Du får lært at arbejde tæt sammen med andre mennesker, og du prøver at arbejde under pres.

Desuden lærer du at planlægge menuer og købe råvarer, så der bliver mindst muligt spild. Det giver mulighed for, at du øver dine regnefærdigheder og træner din sans for at organisere og styre arbejdet.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i hoteller, kantiner, cateringfirmaer og cafeer.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik eller engelsk, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i førstehjælp, ergonomi, hygiejne og håndtering af konflikter.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som medhjælper i køkken, cafe, kantine og lignende.

Uddannelsen udbydes af Produktionshøjskolen Djursland i Ryomgård og af Randers Produktionshøjskole.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Lager og logistik

På Lager og logistik får du godt kendskab til alle led i varens vej fra fabrikken eller lageret til kunden.

Du arbejder med emballering og fragt af gods og får bl.a. lært, hvordan man sikrer, at varen kommer frem i ét stykke.

Du er med til at planlægge turene – og pakke bilerne, så godset står i den rigtige rækkefølge til aflæsning hos kunden.

Måske skal du ringe og aftale, hvornår du kommer, og hvor tingene skal stilles. Samtidig lærer du at møde kunderne venligt og professionelt.

Lageret får du også styr på. På et stort lager er det vigtigt at vide, hvor godset står, hvor det skal hen og hvornår. Du lærer, hvordan det kan gøres.

Værkstederne introducerer dig til forskellige opgaver inden for temaet Service og transport. Du kommer til at tage fat, så du får også undervisning i ergonomi, og du kan lære at køre en truck.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå hos fragtmænd, i større grossistvirksomheder og på lagerhoteller. Desuden på sygehus og hos butikker, der har levering som en del af servicen.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik eller engelsk, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i truck, ergonomi, it, kundepsykologi og håndtering af konflikter.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde på lager og med udbringning af varer.

Uddannelsen udbydes af Randers Produktionshøjskole.

Erhvervsassistent - Landbrug og naturpleje

På Landbrug og naturpleje dyrker du din interesse for natur, dyr og planter.

Du kan arbejde i det fri, hvor du får færdigheder i at producere sunde fødevarer og håndtere maskiner til jord- og skovbrug.

Dine arbejdsopgaver følger årstiderne. Du er med til at dyrke jorden omkring skolen, og du lærer at passe gårdens grise, køer og får.

I marken kører du traktor og betjener maskiner til at pløje, harve, tromle og så. Endelig er du med til at høste og sikre, at afgrøderne kommer i hus.

Om foråret kan du holde opsyn, når fårene læmmer, og du kan være med, når ulden klippes af fårene.

Du lærer at udføre mindre reparationer på maskiner og bygninger I naturen, og omkring skolen bruger du forskellige redskaber til at vedligeholde elhegn, skov og beplantninger.

På værkstederne samarbejder du med dit team om at drive landbruget og sørge godt for dyrenes velfærd. Derfor får du bl.a. undervisning i at kommunikere og løse konflikter.

Endelig lærer du at planlægge og organisere dit arbejde og tage ansvar for din del af opgaverne.

Uddannelsen har bl.a. fokus på dyrevelfærd og økologi. Den kombinerer derfor temaet Jordbrug, skovbrug og fiskeri med temaet Mad og sundhed.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå ved lokale landmænd, maskinstationer og anlægsgartnere.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og et andet fag, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage traktorkørekort, sprøjtecertifikat, og kurser inden for svejsning, førstehjælp, arbejdsmiljø.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som medhjælper i landbruget, som medhjælp inden for gartneri og på planteskoler samt på maskinstationer og lignende.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen Mimers Brønd i Randers.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Mad og sundhed

På Mad og sundhed kan du kombinere din interesse for at lave mad med en sund livsstil.

I køkkenet bruger du årstidens råvarer, når du tilbereder lækre retter, som også er ernæringsrigtige. Du anvender både almindelige og økologiske produkter.

Undervejs følger du fødevarerne hele vejen fra jord til bord. Du hører om dyrkning af grøntsager og andre afgrøder, og du lærer at planlægge dit arbejde og beregne mængden af råvarer, der skal indkøbes.

Dernæst lærer du at håndtere de friske råvarer og tilberede dem rigtigt, så den mad, du serverer i kantinen eller cafeen, er sund og fuld af næring.

Desuden lærer du at holde køkkenet rent, og du får indblik i, hvor vigtig hygiejnen er, når det gælder sund mad.

På værkstederne mærker du på din egen krop, at kost, motion og velvære hænger sammen.

Du bliver bevidst om, hvad sund mad og træning betyder for, at du har det godt – både fysisk og psykisk. På den måde lærer du dig selv at kende, og du lærer også at planlægge motion og kost for andre.

Endelig giver undervisningen dig kendskab til bæredygtighed, der handler om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø, både nu og i fremtiden.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i storkøkkener, restauranter, kantiner og cateringfirmaer. Desuden på caféer, skoler og i foreninger.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik eller engelsk, om du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i førstehjælp, ergonomi, hygiejne og håndtering af konflikter.

I løbet af uddannelsen kan du desuden træne fitness.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde som assistent i køkkener og caféer. Desuden som assistent i skoler og klubber med fokus på krop og ernæring.

Uddannelsen udbydes af Favrskov Produktionsskole og Grenå Produktionsskole.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Metal

På Metal lærer du de grundlæggende færdigheder inden for smedefaget. Du får erfaringer med metalarbejde, som du kan bruge i forskellige virksomheder og erhverv.

I industrien og i forskellige håndværk anvender man metal til at fremstille produkter, der virkelig skal kunne holde til at blive brugt: Fra togskinner, maskiner, dåser, skruer og synåle – til smykker og lysestager.

Uddannelsen giver dig kendskab til forskellige materialer og deres egenskaber. Der er nemlig forskel på, hvor stærke, tunge og bøjelige metaller er – og hvilken overflade de får, når de bearbejdes.

Du lærer at håndtere og bruge metalværkstedets maskiner. Samtidig får du en introduktion til de vigtige sikkerhedsprocedurer, der hører med til at bruge værkstedet og maskinerne.

Du lærer at bearbejde metal ved at skære, bukke, klippe, svejse, fræse og polere metal til dit emne. Bl.a. vil du lære forskellige svejsemetoder og bruge dem til mange forskellige opgaver.

Du øver dig desuden i at udføre en opgave ud fra en tegning, og du prøver selv at tegne i tekniske tegningsprogrammer.

Endelig lærer du at beregne materialer til dine opgaver, og du får indblik i, hvordan man håndterer en ordre - fra du beregner tilbud til kunden og indkøber materialer, til du udfører opgaven i værkstedet og leverer ordren til kunden.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå på metal- og maskinværksteder samt ved turistattraktioner.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik eller engelsk, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i førstehjælp, ergonomi, hygiejne og håndtering af konflikter.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som svejser eller smedeassistent i metal- og maskinindustrien.

Uddannelsen udbydes af Grenå Produktionsskole og Produktionshøjskolen Djursland i Ryomgaard.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Plastindustri

På Plastindustri bliver du klogere på et materiale, som du kender fra din hverdag.

Plastic bliver brugt til at fremstille tusindvis af produkter fra legetøj og mobilcovers til tagrender. Derfor findes der forskellige slags plastic og forskellige måder at bearbejde plast på i industrien.

Afhængigt af hvad det skal bruges til, kan plastic være hårdt eller elastisk, og det kan nedbrydes hurtigt eller langsomt. Alt det lærer du noget om.

På værkstederne får du en introduktion til de mest almindelige processer og maskiner i en plastvirksomhed. Fx kan du høre om, hvordan plastmassen blandes, støbes, sprøjtes, svejses og færdigbearbejdes i fabrikkens produktionsanlæg.

Du får også kendskab til dagligdagen og alle de andre opgaver, der skal løses i en industrivirksomhed. Det kan være oprydning og rengøring af maskiner eller måske transport af materialer fra én afdeling til en anden.

Opgaverne kan desuden gå ud på at sikre kvaliteten i virksomhedens produkter, før de derefter stables, pakkes og gøres klar til fragt. Endelig kan du lære om sikkerhed i forbindelse med arbejde i industrien.

Uddannelsen hører under temaet Innovation og produktudvikling, for plastic er et materiale, som industrien hele tiden udvikler på for at finde nye sammensætninger og fremstillingsmetoder. Bl.a. for at fremstille bedre og billigere produkter og belaste miljøet mindst muligt.

På Favrskov Produktionsskole er din uge typisk tilrettelagt, så du to dage om ugen er i erhvervstræning i en virksomhed; en dag om ugen får du undervisning i fag som dansk, matematik mv., og to dage tilbringer du på skolens KUU-værksted, hvor du arbejder med lektier, portfolio og KUU-fag.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning vil foregå i industrivirksomheder, fortrinsvis plastvirksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik eller engelsk, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden deltager du i dele af grundforløbet på plastmageruddannelsen, og du kan tage truckkursus og kursus om sikkerhed.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde inden for plastindustri eller evt. anden industri.

Uddannelsen udbydes af Favrskov Produktionsskole.

Forløbet udbydes i samarbejde med Den Jydske Haardværkerskole, som uddanner plastmagere og andre specialister inden for plast.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Service og pedel

På Service og pedel arbejder du med at anlægge, pleje og vedligeholde arealer omkring beboelse, skoler og andre offentlige bygninger eller omkring pladser og i parker. Meget af tiden foregår arbejdet udenfor.

På værkstedet får du en introduktion til det værktøj og de maskiner, du kommer til at betjene, når du arbejder med jord, planter, fliser og sten.

Bl.a. får du indblik i, hvordan man opmåler og afsætter støttemure efter en tegning. Du lærer at jævne og klargøre underlaget og at afrette sten og fliser, så din belægning bliver flot og plan at gå på.

Undervejs får du kendskab til de forskellige materialer og deres egenskaber. Det kan være grus, natursten, beton og planter.

Fx kan du sammensætte beplantning og tage hensyn til planternes udseende og evne til at tåle sol, vind, skygge og slid fra mennesker, der bruger de arealer, du anlægger.

Arbejdet med værkstedets maskiner indebærer, at du bliver indført i vigtige sikkerhedsprocedurer og får kendskab til at vedligeholde have- og parkmaskiner.

Du lærer også at håndtere og sortere affald og varetage mange andre opgaver inden for ejendomsservice.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i beboerforeninger, tekniske forvaltninger, ved biblioteker, skoler og andre institutioner.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i førstehjælp, ergonomi, håndtering af konflikter mv.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som assistent inden for ejendomsservice og anlægsgartneri.

Desuden som assistent i virksomheder, der håndterer industriaffald, og som assistent i innovative projekter, hvor genbrugsideen er bærende element.

Uddannelsen udbydes af Randers Produktionshøjskole.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Skov og natur

På Skov og natur har du naturen som arbejdsplads. Du færdes udenfor med fiskenet, motorsav og andre redskaber til at trimme, beskære og vedligeholde skov, grønne områder, lejrpladser og vandløb.

Du får grundlæggende færdigheder i at pleje og passe på naturen, men du får også indblik i, hvordan den leverer råstof til forskellige produkter som møbler, ispinde og pileflet.

I skoven lærer du bl.a. at udvælge træ til opskæring på savværket, hvor stammerne bliver til brædder og tømmer, der kan anvendes til bygninger, bænke eller hegn.

Du får indblik i, hvordan man kan forbedre vandmiljøet ved at oprense vandløb og etablere områder med grus, hvor fiskene vil gyde.

Du får også kendskab til et udvalg af Danmarks dyr og planter - og viden om, hvordan græssende dyr kan bruges i naturplejen til at vedligeholde et typisk dansk landskab.

Endelig lærer du at håndtere motorsav og buskrydder sikkert, og du får kendskab til at vedligeholde og reparere værkstedets maskiner.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i anlægsgartnerier, på godser, i skovdistrikter, ved tekniske forvaltninger og gravere på kirkegåede og under Naturstyrelsen.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i emner som førstehjælp, ergonomi og håndtering af konflikter.

Du lærer også at betjene en motorsav og kan eventuelt tage kurser i svejsning og traktorkørekort.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som assistent hos anlægsgartnere, ved skovbrug og godser, ved kommunens tekniske forvaltning mv. 

Uddannelsen udbydes af Randers Produktionshøjskole - afdelingen i Virring.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Turisme

På Turisme kan du kombinere din interesse for fritid og kultur med færdigheder inden for sprog og service.

Uddannelsen giver dig en introduktion til mange forskellige opgaver, som du kan løse inden for turisterhvervet.

Fælles er, at du vil have en hverdag, hvor du arbejder udadvendt og har kontakt til mange mennesker, så det er en fordel, hvis du kan lide at kommunikere og lære sprog som engelsk og evt. tysk.

Måske kan du vise besøgende til rette på et museum eller stå ved skranken i en turistinformation og vejlede gæster om forskellige former for overnatning.

Undervejs lærer du også om den midtjyske natur som turistmål. Fx kan du rådgive turister om Gudenåen som mål for kanoture, lystfiskeri, camping og andre friluftsaktiviteter.

På værkstederne arbejder du bredt med fag og emner under temaet turisme, kultur og fritid. Målet er, at du føler dig hjemme i forskellige miljøer inden for turistbranchen, hvad enten du vil arbejde på kontor, ved en attraktion eller i det fri.

På Favrskov Produktionsskole er din uge typisk tilrettelagt, så du to dage om ugen er i erhvervstræning i en virksomhed; en dag om ugen får du undervisning i fag som dansk, matematik mv., og to dage tilbringer du på skolens KUU-værksted, hvor du arbejder med lektier, portfolio og KUU-fag.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå på campingpladser og museer, i lystfiskerforeninger, ved kanoudlejninger og i turistinformationer.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, engelsk og evt. tysk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Job

Som erhvervsassistent kan du arbejder som medhjælp inden for kanoudlejning og transport, som lystfiskerguide eller som medarbejder ved en campingplads.

Desuden kan du tage kurser i førstehjælp og livredning i vand.

Uddannelsen udbydes af Favrskov Produktionsskole.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Turisme, kultur, natur og fritid

På Turisme, kultur, natur og fritid handler det bl.a. om at give turister en god ferieoplevelse.

Du lærer især at levere service, hvor kunden er i centrum. Fx får du forudsætninger for at kommunikere med alle slags mennesker, så du bliver klar over, hvilke forventninger de har til deres ophold.

Dernæst bruger du din indsigt i kundens behov, når du fx er med til at planlægge og organisere overnatning og aktiviteter, der opfylder gæstens ønsker i forhold til pris, underholdning mv.

Undervejs får du kendskab til den lokale kultur og natur, som du bl.a. bruger, når du giver turister ideer til, hvad de kan se, opleve og spise. Du lærer også at præsentere omegnens seværdigheder for turister med flere nationaliteter.

I løbet af uddannelsen arbejder du på forskellige værksteder under emnerne:

 • Handel og kundeservice
 • Turisme, kultur og fritid

I skolens køkken og serviceværksted får du indblik i, at mad ikke bare skal mætte, men tale til alle sanser. Du lærer også, hvor vigtig rengøringen er, for at gæsten oplever cafeens mad som sund og lækker.

På designværkstedet møder du kunderne ansigt til ansigt. Når du sælger værkstedets produkter, øver du dig samtidig i at betjene gæster med et smil.

På skolens medieværksted kan du lave brochurer, som fortæller om de aktiviteter og oplevelser, der er mulighed for i området.

Her får du også indblik i, hvordan et bookingsystem fungerer, så du kan assistere på en campingplads, i en sommerhusudlejning eller en virksomhed, der udlejer cykler og andet ferieudstyr.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå på campingpladser og vandrerhjem. Desuden i udlejningsbureauer, restauranter, ferieparker mv.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Samtidig kan du tage kurser i førstehjælp, tysk, ergonomi, hygiejne og kundepsykologi.

Desuden kan du deltage i aktiviteter med teambuilding.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som servicemedarbejder i virksomheder, der tilbyder overnatning, herunder booking. Du kan arbejde som salgsmedarbejder i mindre butikker og desuden som assistent ved events og oplevelsesprægede aktiviteter i lokalområdet.

Uddannelsen udbydes af Produktionshøjskolen Djursland i Ryomgaard.

Se KUU-komung.dk.

Erhvervsassistent - Økologi og bæredygtighed

På Økologi og bæredygtighed arbejder du med naturen. Du uddanner dig inden for økologisk gartneri, men kommer fx også til at beskæftige dig med skovbrug, urter og alternativ energi.

Din uddannelse starter med en introduktion til, hvad økologi og bæredygtighed handler om, og du besøger skolens værksteder inden for grønt, køkken og refood. Refood har bl.a. fokus på at genbruge og undgå madspild.

På det grønne værksted er du med til at producere økologiske råvarer af høj kvalitet. Produkterne bliver anvendt til sund og lækker mad i skolens kantine eller solgt til kunder i skolens gårdbutik.

Meget af arbejdet foregår i skolens store drivhus eller på markerne med grøntsager, men du kommer også på ekskursioner og studieture.

Du lærer om afgrøder, der dyrkes i Danmark, og hvad de bruges til: Kortsorterne og andre afgrøder som raps, ærter, kartofler, majs og kløvergræs.

Du får også kendskab til, hvad jorden og klimaet betyder i forhold til at vælge afgrøder, og du lærer, hvad sædskifte er, og hvad det gør godt for.

Endelig får du viden om de næringsstoffer, planterne lever af, og om plantesygdomme, skadedyr og ukrudt, som du bekæmper uden gift, når du dyrker økologisk.

Du lærer også noget om urters nyttevirkning og om, hvordan de kan bruges som lægemidler.

Dit arbejde følger årets gang. Om foråret har du fingrene i mulden, når du sår og prikler i drivhuset for om sommeren at høste friske grønsager og nyde smagen af dine egne gulerødder og agurker.

Efterår og vinter kan du fx sikre høsten til vinteren, beskære planter, gå i skoven og skære træ op til brænde. Du lærer at betjene de redskaber, du bruger, på en sikker måde.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i virksomheder og hos iværksættere, der satser på økologi og bæredygtighed. Det kan være supermarkeder, restauranter og økologiske jordbrug samt producenter eller forhandlere af lokale fødevarer og delikatesser.

Desuden hos håndværkere og virksomheder, der har fokus på energi og genbrug.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, matematik og naturfag, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage gartnerfaglige kurser og kurser i at betjene en motorsav.

Sammen med skolen deltager du i det økologiske høstmarked.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som medhjælper på et gartneri, i et køkken, på en genbrugsstation eller i en butik.

Uddannelsen udbydes af Grenå Produktionsskole.

Se KUU-komung.dk.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.