Andre ungdomsuddannelser

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse eller Sorø, er det Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland, der udbyder uddannelsen.

På Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland kan du blive erhvervsassistent inden for seks erhvervstemaer:

 • Børn, unge og ældre
 • Grønt og jordbrug
 • Håndværk og produktion
 • Kommunikation og medier
 • Mad og sundhed
 • Oplevelser, markedsføring og service

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. I løbet af introugen udarbejder du og din kontaktperson en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Korsør ProduktionsHøjskole
 • EUC Nordvestsjælland
 • Kalundborgegnens Produktionsskole
 • Nordvestsjællands HF og VUC
 • Nordvestsjællands Produktionsskole
 • Produktionsskolen Holbæk
 • Ringsted Produktionshøjskole
 • Selandia – Center for Erhvervsrettede Uddannelser
 • Slagelse Produktionsskole
 • SOSU Sjælland
 • VUC Vestsjælland Syd
 • Zealand Business College

Du kan følge undervisning på flere adresser.

Korsør ProduktionsHøjskole har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland kan du blive erhvervsassistent inden for seks områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Børn, unge og ældre

På temaet Børn, unge og ældre får du en introduktion til forskellige opgaver inden for pædagogik, kommunikation, omsorg og pleje.

Fx lærer du at skabe sammenhæng i dagligdagen i en børneinstitution. Det kan handle om rammer og regler, men også om at sætte aktiviteter i gang, der skaber tryghed for børnene.

I værkstederne beskæftiger du dig med leg og bevægelse, udvikling, sang, teater og underholdning. Desuden lærer du, hvordan legeredskaber og elektroniske hjælpemidler kan indgå i det pædagogiske arbejde.

Emner som motivation, sprog, kommunikation og kultur spiller en vigtig rolle. Du lærer at lytte og have god kontakt – også til forældre og pårørende.

I arbejdet med ældre eller handikappede kan det handle om omsorg og fysiske udfordringer, men også om psykologi, nærvær og din evne til at skabe relationer til alle slags mennesker.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i institutioner eller virksomheder, der arbejder med børn, unge eller ældre.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Undervejs deltager du i projektforløb og evt. en studietur med fokus på børn, unge og ældre.

Samtidig kan du tage certifikater i førstehjælp og brandbekæmpelse og kurser i arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed, praktisk hjælp til ældre eller stresshåndtering mv.

Du kan tage fag på niveau med grundforløbet på erhvervsuddannelserne.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for omsorg og pædagogik.

Det kan være i institutioner som vuggestuer, børnehaver og skoler, men fx også i klubber, oplevelsesparker, legeparker og inden for privat børnepasning. På pleje- og ældreområdet inden for hjemmehjælp, på plejehjem og aktivitetscentre, som handikaphjælper, personlig assistent mv.

Uddannelsen udbydes af Kalundborgegnens Produktionsskole, Korsør ProduktionsHøjskole, Nordvestsjællands Produktionsskole, Produktionsskolen Holbæk, Ringsted Produktionshøjskole og Slagelse Produktionsskole.

Se kuuvestsjaelland.dk.

Erhvervsassistent - Grønt og jordbrug

På Grønt og jordbrug kan du dyrke din interesse for planter og natur. Vejret og årstiderne vil præge det daglige arbejde - uanset om du drømmer om at arbejde på en gård, i et gartneri eller et plantecenter.

Inden for landbrug, skovbrug og anlægsgartneri kan du arbejde i det fri. Men en del opgaver løser du i væksthuse og gartnerier, og i mange erhverv inden for temaet gælder det, at du i perioder bruger tid på at planlægge dit arbejde, fx ved computeren.

Du kan beskæftige dig med planlægning af afgrøder, såning og høst på en landbrugsejendom, og du kan lære om salg og rådgivning af kunder i et en planteskole. Du kan få viden om planters vækstforhold og indblik i, hvordan skiftende moder og æstetik desuden kan have indflydelse på anlægsgartnerens valg af sten og planter.

Når du arbejder med vedligehold af byernes parker og vejanlæg, vil emner som miljø, affaldshåndtering og ukrudtsbekæmpelse være i centrum. Endelig får du kendskab til emner som frøavl, kultivering og bestøvning.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå hos virksomheder inden for grønt og jordbrugsområdet.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage forskellige faglige kurser inden for ukrudtsbekæmpelse, beskæring, pasning af plænegræs og pleje af grønne områder

Undervejs deltager du i et projektforløb og evt. en studietur med fokus på grønt og jordbrug.

Du kan tage fag på niveau med grundforløbet på erhvervsuddannelserne.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for grønt og jordbrug.

Det kan fx være i gartnerier, landbrug, jordbrug og skovbrug, eller i kommunale vej- og parkvirksomheder, hos anlægsgartnere, i blomsterbutikker og blomsterbinderier. Desuden i supermarkeder og trælasthandler, hos frøproducenter, fødevareproducenter og virksomheder, der beskæftiger sig med landbrugsteknik, træbearbejdning, plante- og grøntproduktion.  Grønthandlere, specialbutikker og hobby- og fritidsbutikker er også muligheder.

Uddannelsen udbydes af Ringsted Produktionshøjskole og Slagelse Produktionsskole.

Se kuuvestsjaelland.dk.

Erhvervsassistent - Håndværk og produktion

På Håndværk og produktion arbejder du på værksteder, der introducerer dig til forskellige erhverv inden for både traditionelt håndværk og moderne produktion:

 • Maler
 • Byg og anlæg
 • Metal
 • Bådebygning

Maler lærer du et bredt udvalg af malearbejde og teknikker - fra gamle malerteknikker og restaurering af møbler til spartling og maling af væg, loft og træværk.

Byg og anlæg kan du udføre renoverings- og bygningsopgaver for kunder, fx lægge tag, konstruere vægge, beklæde facader og udføre brolægning.

Metal lærer du at svejse, bukke, klippe og skære metal, og du kan udføre forskellige smedeopgaver fra at dreje bøsninger til at fremstille emner som stålhegn og trapper.

Bådebygning løser du traditionelle bådebyggeropgaver, fx jollebyggeri og kalfatring. Du laver alt selv, lige fra kølbolte til masteknopper.

En række emner går på tværs. Du lærer om alle faser i et job, fra du planlægger opgaven, til det færdige resultat kan leveres til kunden. Fx lærer du at give tilbud, kalkulere materialer og håndtere ordren.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i en håndværks- eller produktionsvirksomhed.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Undervejs deltager du i projektforløb, hvor du løser opgaver for kunder, og du kan komme på studietur.

Samtidig kan du tage certifikatkurser. Det kan fx være et truckcertifikat eller kurser i sikkerhed, stillads, førstehjælp og brandbekæmpelse.

Du kan tage fag på niveau med grundforløbet på erhvervsuddannelserne.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver i håndværks- og produktionsvirksomheder.

Det kan være i snedker-, tømrer- og murerfirmaer eller i gulvlægger-, maler-, smede-, VVS- og glarmestervirksomheder. Desuden kan du søge job i entreprenørvirksomheder eller inden for autobranchen og de maritime fag. I produktionsvirksomheder kan du løse opgaver inden for fremstilling, proces, service, lager og transport.

Uddannelsen udbydes af Kalundborgegnens Produktionsskole, Korsør ProduktionsHøjskole, Nordvestsjællands Produktionsskole, Produktionsskolen Holbæk, Ringsted Produktionshøjskole og Slagelse Produktionsskole.

Se kuuvestsjaelland.dk.

Erhvervsassistent - Kommunikation og medier

For it- og medievirksomheder er kommunikation og medier det produkt, de leverer til kunden.

Men kommunikation og medier spiller en rolle for alle virksomheder, der skal markedsføre deres produkter eller fortælle om den service, de leverer.

På temaet Kommunikation og medier får du derfor en introduktion til opgaver, som du kan løse i mange forskellige virksomheder.

Du får et godt kendskab til it som værktøj. Derudover får du fx indblik i, hvad der skal til for at designe hjemmesider og arbejde med optimering af søgning og navigation på en hjemmeside.

På værkstederne kan du snuse til programmering og beskæftige dig med emner som billedredigering og filmproduktion. Brugen af medier ændrer sig hele tiden, så det handler også om at følge med de teknologiske muligheder.

Du lærer at give it-support og kundeservice, og du kan arbejde med logoer, annoncering, online kampagner og sociale medier som redskaber til salg og markedsføring.

Nogle emner går på tværs. Fx lærer du at planlægge dit arbejde, beskrive mål og krav til opgaven og håndtere en ordre, så du kan levere opgaven før deadline.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i virksomheder og foreninger – både offentlige og private – der arbejder med kommunikation og medier.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage forskellige faglige kurser inden for design og vedligehold af hjemmeside, billedfremstilling, grafik og tekster til hjemmesider.

Evt. kan du deltage i en studietur med fokus på kommunikation og medier.

Du kan tage fag på niveau med grundforløbet på erhvervsuddannelserne.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for kommunikation og medier.

Det kan fx være i it- og medievirksomheder og inden for områder som salg og telesalg. Du kan også søge job inden for hosting og it-support, i webbutikker og virksomheder, der leverer udvikling, layout og design til applikationer, webløsninger, multimedie- og hjemmesideproduktion.

Uddannelsen udbydes af Korsør ProduktionsHøjskole, Nordvestsjællands Produktionsskole, og Ringsted Produktionshøjskole.

Se kuuvestsjaelland.dk.

Erhvervsassistent - Mad og sundhed

Erhvervstemaet introducerer dig til det arbejde, der foregår i køkkener og restauranter, hos madproducenter og i fødevarebutikker.

På Mad og sundhed lærer du om, hvordan gode råvarer forvandles i køkkenet til sund og lækker mad, der kan serveres for gæster eller kunder.

Du lærer at planlægge hele processen. Fra du får ideer til menuen, beregner råvarer og foretager indkøb, til du står i køkkenet og snitter, steger og anretter.

Endelig prøver du at servere og sørge for, at gæsterne får en god oplevelse.

Du beskæftiger dig også med mad som ernæring og en kilde til sundhed. Fx får du indblik i, hvor vigtig hygiejnen er. Både for cafegæsten og for kunden, der køber mad i supermarkedets delikatesseafdeling.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning foregår på arbejdspladser, hvor du arbejder med mad og ernæring.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Samtidig kan du tage certifikatkurser, fx i fødevarehygiejne og førstehjælp, og du kan tage kurser i emner som sundt køkken eller brød, kager og desserter.

Undervejs deltager i et projektforløb og evt. en studietur med fokus på mad.

Du kan tage fag på niveau med grundforløbet på erhvervsuddannelserne.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for mad og sundhed.

Det kan være i køkkener, cafeer, konditorier og restauranter, i cateringfirmaer eller fabrikker, mejerier, bryggerier og andre virksomheder, der producerer fødevarer. Desuden i butikker, der forhandler madvarer. Det kan fx være et bageri, en slagter, en grønthandler eller chokoladeudsalget i et stormagasin.

Uddannelsen udbydes af Kalundborgegnens Produktionsskole, Korsør ProduktionsHøjskole, Nordvestsjællands Produktionsskole, Produktionsskolen Holbæk, Ringsted Produktionshøjskole og Slagelse Produktionsskole.

Se kuuvestsjaelland.dk.

Erhvervsassistent - Oplevelser, markedsføring og service

Erhvervstemaet introducerer dig til opgaver, hvor du skaber gode oplevelser og leverer service til kunder, fx inden for handel og turisme.

På Oplevelser, markedsføring og service beskæftiger du dig med alt det, du skal kunne, når du betjener kunder. Fx i en butik, men også i receptionen på et hotel, i en kiosk eller på et museum.

Du lærer om god kundekontakt og øver dig på at håndtere ordren og levere varen, så kunden er tilfreds med dit salg og betaler den regning, du præsenterer.

Du kan også tilrettelægge tilbud inden for kultur og fritid, hvor du lærer om netværk og lokalt samarbejde, fx med skoletjenesten, idrætsklubben, handelsforeningen, konferencecenteret eller festivalarrangøren.

Sprog og kommunikation er nogle af dine vigtigste redskaber, og du skal gerne blive god til at planlægge og få ideer.

Service er også, at du påtager dig opgaver med at rydde op, gøre rent og dække bord. Du udvikler din sans for kvalitet og for, hvordan virksomheden, varerne og du selv tager sig ud i kundens øjne.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i virksomheder og foreninger, hvor der arbejdes med oplevelser og service.

Du kommer i erhvervstræning, fx i en butik, marketingafdelingen i en virksomhed eller i en servicevirksomhed, fx et turistkontor, et konferencecenter eller en rengøringsvirksomhed.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Undervejs deltager du i projektforløb og evt. en studietur med fokus på events, handel og kultur.

Samtidig kan du få undervisning i emner som engelsk for turistmedarbejdere, formidlingsteknik og kundeservice i detailhandlen.

Du kan tage fag på niveau med grundforløbet på erhvervsuddannelserne.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for områder som handel, turisme, detail, underholdning, sport og fritid.

Det kan være i butikker, på hoteller og andre overnatningssteder. Desuden på turistkontorer, konferencecentre, festivaler, i teatre, temaparker mv.

Uddannelsen udbydes af Kalundborgegnens Produktionsskole, Korsør ProduktionsHøjskole, Nordvestsjællands Produktionsskole og Produktionsskolen Holbæk.

Se kuuvestsjaelland.dk.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UU Nordvestsjælland.

UU Vestsjælland.

Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland:

kuuvestsjaelland.dk.