Andre ungdomsuddannelser

Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg eller Ærø, er det Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn, der udbyder uddannelsen.

Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn tilbyder uddannelser inden for fire erhvervstemaer:

 • De grønne områder
 • Produktion, håndværk og industri
 • Service, butik og miljø
 • Service, turisme og omsorg

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

På introforløbet deltager du også i aktiviteter som teambuilding, løb på skolen, motion og virksomhedsbesøg.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

Kombineret ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole
 • Dalum Landbrugsskole, Korinth
 • Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
 • Social- og Sundhedsskolen FYN
 • Svendborg Erhvervsskole

Du kan følge undervisning på flere adresser.

Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn kan du blive erhvervsassistent inden for fire områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Det grønne område

Uddannelsen giver dig praktisk erfaring med mange forskellige opgaver inden for gartneri, naturpleje, landbrug, anlægsgartneri og miljø.

Du arbejder med planter og dyr – ofte ude i den friske luft. Samtidig kan du bl.a. lære at køre truck og traktor og betjene mindre maskiner, som du anvender til dit arbejde.

Inden for gartneri er du med til at passe blomster og grønne planter og arbejde med træer og buske, fx frugttræer. Du kan også arbejde i væksthuse med at så, drive og potte nye planter.

Inden for landbrug kan du fx lære at fodre dyr og køre med redskaber til jordbrug.

Inden for anlægsgartneri prøver du bl.a. at vedligeholde grønne områder og andre udendørs arealer.

Uanset om du arbejder inden for landbrug eller gartneri, beskæftiger du dig med miljøet. Du kan lære om dyrkning af sunde fødevarer, og du hører om forskellige måder at bekæmpe ukrudt og skadedyr på.

På værkstederne får du desuden kendskab til forskellige emner inden for byggeri, rengøring og genbrug.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i planteskoler, frugtplantager og maskinforretninger. Desuden i rengøringsselskaber og virksomheder, der tilbyder rengøring og haveservice.

Du kan også komme ud i supermarkeder, fabrikker og hos entreprenørvirksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser inden for faglige emner som gartneri, væksthus, anlæg, miljø, dyrehold, service og rengøring.

Du deltager også i idræt, virksomhedsbesøg og ekskursioner, som er relevante for din uddannelse.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge arbejde i gartnerier, på genbrugspladser, i entreprenørvirksomheder, hos anlægsgartnere og i landbruget.

Uddannelsen udbydes af Faaborg Midtfyn Produktionsskole.

Se blivuddannet.dk.

Erhvervsassistent - Produktion, håndværk og industri

Uddannelsen giver dig en introduktion til de opgaver, maskiner og måder at arbejde på, du møder inden for produktion, håndværk og industri.

Du kan arbejde med håndværk i fx bygge og anlægs-, entreprenør- og produktionsvirksomheder, men dit håndelag og kendskab til maskiner og værktøjer bruger du også til at løse opgaver i industrien. 

Ud over maskinfabrikker og smedevirksomheder foregår industrielt arbejde også på andre virksomheder, der fremstiller produkter i større målestok.

Det, virksomhederne producerer, kan være meget forskelligt. Madvarer og slik, du finder på supermarkedets hylder; de møbler, du bestiller hjem fra varehuset, eller de træplader, skruer og vvs-dele, du køber i byggemarkedet – alle de produkter kommer fra fabrikker i industrien.

På skolens værksteder får du kendskab til de mest almindelige værktøjer og maskiner til at save, fræse, klippe, presse, slibe, valse og svejse materialer med.

Du lærer desuden at vedligeholde værktøjet og udføre den service, som sikrer, at skolens maskinpark fungerer.

Det er også i industrien, det foregår, når produkter skal forbedres, eller nye produkter skal udvikles. Derfor får du undervisning i innovation, der handler om at tænke og gøre ting på nye måder, og du kan arbejde med at tegne og modellere nye produkter på computer.

Ikke kun produkterne, men også arbejdsmetoderne i fabrikken kan fornys, så fabrikken kan producere mere, uden at medarbejderne skal arbejde hårdere. Undervisningen kan fx give dig metoder til samarbejde og indblik i metoden ”lean”, som virksomheder kan anvende til at forbedre arbejdsgangen i fabrikken.

Endelig får du kendskab til dagligdagen og alle de andre opgaver, der skal løses hos en håndværker eller i en industrivirksomhed. Det kan være oprydning og rengøring af maskiner eller måske transport af materialer fra én afdeling til en anden.

I løbet af uddannelsen får du undervisning i emner som sikkerhed, arbejdsteknik og personlig udvikling.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i maskinfabrikker, smedevirksomheder. Desuden i virksomheder, der fremstiller trævarer, møbler, fødevarer og nydelsesmidler samt andre industrivirksomheder.

Du kan også komme ud på maskinstationer, i vvs-firmaer, grossistvirksomheder savværker og entreprenørvirksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Du kan tage truck-, kran- og sikkerhedscertifikater og desuden tage kurser i emner som førstehjælp, brandbekæmpelse, it, lodning, svejsning, termisk skæring og slibning m.fl.

Undervejs deltager du i projektarbejde, virksomhedsbesøg og ekskursioner.

Sport og motion er også en del af din skoledag.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde i industri- og entreprenørvirksomheder med opgaver inden for rengøring, kundebetjening, service, kontrol af maskiner og kvalitet.

Desuden betjening af truck og kran, varemodtagelse og -udlevering, transport, lager og logistik.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole.

Se blivuddannet.dk.

Erhvervsassistent - Service, butik og miljø

Uddannelsen giver dig praktisk erfaring med mange forskellige opgaver inden for butik, rengøring, lager, miljø og genbrug.

Uanset om du vil arbejde i en forretning, på en genbrugsstation eller i et rengøringsfirma, lærer du at levere en god service.

I butikken lærer du fx at betjene kunder og fylde varer på hylderne. På miljøstationen kan du vejlede kommunens borgere i, hvordan deres affald skal sorteres.

Inden for rengøring lærer du at betjene mindre maskiner, som du bruger, når du støvsuger, vasker, vedligeholder gulve mv. Du er også opmærksom på at løse rengøringsopgaven som aftalt, så kunden bliver tilfreds og vender tilbage.

På lageret kan du modtage varer og køre dem på plads med virksomhedens truck. Du finder varerne igen, når de skal ud på hylderne eller sendes til en kunde. Så kan du evt. også emballere, pakke og lære at sørge for fragtpapirer.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i butikker og supermarkeder, på fabrikker, i miljøcentre, renovationsfirmaer og kommunale virksomheder inden for energi og miljø.

Desuden i planteskoler, hos anlægsgartnere og virksomheder, der tilbyder rengøring og haveservice.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden lærer du at køre truck, og du kan tage kurser inden for emner som hygiejne, lager og logistik, miljø, service og rengøring.

Du deltager også i idræt, virksomhedsbesøg og ekskursioner, som er relevante for din uddannelse.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde i butikker og supermarkeder, på fabrikker, i miljøcentre, renovationsfirmaer og kommunale virksomheder inden for energi og miljø.

Uddannelsen udbydes af Faaborg Midtfyn Produktionsskole.

Se blivuddannet.dk.

Erhvervsassistent - Service, turisme og omsorg

På Service, turisme og omsorg kommer du til at arbejde med mennesker, men du beskæftiger dig samtidig med opgaver inden for så forskellige områder som kontor, køkken, rengøring, teknik og events.

Du lærer noget om at arbejde pædagogisk med forskellige grupper af mennesker. Det kan være børn, ældre og handicappede.

Fx kan du være med til at planlægge leg og idræt for børn i alle aldre. Du kan også deltage, når plejecenteret tilrettelægger aktiviteter for kommunens ældre borgere.

Interesserer du dig for turisme og kultur, kan du tilrettelægge rundvisninger for museumsgæster og fremstille foldere eller anden information til turistkontoret. Det er en fordel, hvis du kan lide at lære sprog, fx tysk og engelsk.

Uanset om du laver skattejagt i børnehaven, strikkeværksted i ældrecentret eller events for turister, bruger du dig selv og din personlighed til at skabe en god kontakt til andre mennesker. Det bliver du klædt på til med undervisning i emner som, kommunikation, personlig udvikling mv.

Inden for omsorg kommer du tæt på andre mennesker, når du hjælper med at tage tøj på, rede hår og lægge makeup. Derfor lærer du også noget om kroppen og om personlig pleje.

Service er der brug for i de fleste virksomheder. Du lærer bl.a. at klare lettere opgaver på kontor og i køkken. I receptionen kan du fx besvare telefoner og bruge en pc. I køkkenet lærer du noget om bagning og om at anrette og servere, fx til møder.

På værkstederne inden for service løser du også opgaver inden for teknisk service. Du lærer noget om at vedligeholde bygninger, og du kan betjene mindre maskiner til at gøre rent og vedligeholde grønne områder og andre arealer udendørs.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregår i plejehjem, beskyttede boliger, skoler, SFO, børnehaver, vuggestuer og andre institutioner. Desuden i butikker og supermarkeder, på tankstationer, i kiosker, kantiner og restauranter.

Du kan også komme ud i hoteller, på vandrerhjem, campingpladser og i fitnesscentre, sports- og svømmehaller. Flere muligheder er færgeselskaber, rengøringsselskaber og boligselskaber eller i både kommunale og private virksomheder, der udfører haveservice. Desuden i forskellige større virksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Samtidig kan du tage kurser i sikkerhed, førstehjælp, brandslukning og it. Du kan også tage kurser i sprog, hygiejne, rengøring, bagning mv.

Endelig kan du deltage i projekter og aktiviteter som sport, motion, virksomhedsbesøg og ekskursioner.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job som medhjælper i butik, cafe og køkken, i borgerservice og turistbureau.

Desuden kan du udføre service- og medhjælperfunktioner ved museer og turistattraktioner, på campingpladser samt i forlystelsescentre, fitness- og sportscentre, på musik-og teatersteder, i reklamebureauer og trykkerier. Du kan også løse opgaver inden for telemarketing, for netbutikker samt sundheds-og wellnessvirksomheder.

Endelig kan du arbejde som medhjælper i børneinstitutioner, på lokalcentre og i privat ældrepleje.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole.

Se blivuddannet.dk.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UU-Center Sydfyn.

Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn:

Se blivuddannet.dk.