Andre ungdomsuddannelser

Kombineret Ungdomsuddannelse i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
Kombineret Ungdomsuddannelse i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Gladsaxe, Gentofte, Herlev eller Lyngby-Taarbæk, er det Kombineret Ungdomsuddannelse i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbær, der udbyder uddannelsen.

Kombineret Ungdomsuddannelse i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk tilbyder uddannelser inden for seks erhvervstemaer:

 • Børn, unge og ældre
 • Handel og kundeservice
 • Kommunikation og medier
 • Mad og sundhed
 • Miljø og genbrug
 • Service og transport

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

Kombineret Ungdomsuddannelse i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbær er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • VUC Lyngby
 • Ballerup Herlev Produktionshøjskole
 • Handelsskolen K Nord
 • Produktionsskolen Medieskolen Lyngby
 • SOSU-C
 • TEC

Du kan følge undervisning på flere adresser.

VUC Lyngby har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På Kombineret Ungdomsuddannelse i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby Taarbæk kan du blive erhvervsassistent inden for tre områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Ejendomsservice

På uddannelsen lærer du ikke alene om ejendomsservice, men også om beslægtede områder som anlægsgartner og lager.

I løbet af uddannelsen får du kendskab til flere erhvervstemaer:

 • Byg og bolig
 • Miljø og genbrug
 • Service og transport

På værkstederne arbejder du med vedligehold af bygninger og installationer. Det kan fx være mindre tømreropgaver og andre håndværksopgaver inden for varme, ventilation, el og vandforsyning.

Du får forudsætninger for at passe de grønne arealer omkring bygningerne. Derfor har du fag om natur, økologi og miljø, og at du lærer at udføre brolægning, flisearbejde m.m.

Derudover får du bl.a. kendskab til beboerdemokrati, og du lærer om kommunikation og kundebetjening, så du kan handle korrekt over for alle slags beboere i ejendommen.

Endelig arbejder du på lager med transport, logistik og opbevaring. Fx lærer du om lagerstyring og lagerøkonomi, herunder lagertælling og registrering af emner til lager.

Erhvervstræning

Erhvervstræning finder fx sted i større og mindre ejendomsselskaber, lagervirksomheder, skoler mv.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage førstehjælpsbevis og evt. truckførerkort.

Du kan deltage i faglige ekskursioner.

Job

Som færdig erhvervsassistent inden for ejendomsservice kan du varetage jobfunktioner som varmemester, gårdmand, pedel, skolebetjent og anlægsgartner mv.

Inden for lager kan du arbejde i godsterminaler, stormagasiner, lagervirksomheder og på andre opbevaringssteder.

Uddannelsen udbydes af Ballerup Herlev Produktionshøjskole. Den er forankret på Ballerup Herlev Produktionshøjskole, men udbydes i samarbejde med en række andre uddannelsessteder i området.

Erhvervsassistent - Medier og it

På Medier og it kan du kombinere din interesse for computere og grafisk arbejde med færdigheder inden for salg og service.

Du deltager i værksteder inden for temaerne:

 • Handel og service
 • Kommunikation og medier

Uddannelsen giver dig en grundlæggende introduktion til pc, it-systemer og Officepakken.

På værkstederne anvender du desuden grafiske programmer som InDesign, Photoshop og WordPress, når du skal sætte tekst op, behandle billeder og færdiggøre dit produkt på computeren, så det kan blive trykt eller lagt på nettet.

Undervejs beskæftiger du dig bl.a. med elementær billedforståelse, og du lærer at planlægge hele processen fra ide og skitse til færdigt produkt og dokumentation.

Endelig lærer om salg og service. Du kan bruge din viden som medhjælper i en forretning, der sælger it-udstyr. Eller du kan være den medarbejder, der sætter pc’ere og AV-udstyr op i din virksomhed og rådgiver ansatte, der har brug for din hjælp.

Med til service hører også, at du lærer førstehjælp.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i mindre eller mellemstore virksomheder inden for den grafiske branche, it-kommunikation og detailhandel.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage førstehjælpskursus.

Du kan også deltage i faglige ekskursioner og virksomhedsbesøg.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde i mindre virksomheder med opdatering af hjemmesider og grafisk opsætning af informations- og reklamebudskaber til tryk og kopi. Desuden kan du arbejde som frontlinemedarbejder med salg eller opsætning af pc’er og andet AV-udstyr.

Uddannelsen udbydes af Medieskolen Lyngby.

Den er forankret på Medieskolen Lyngby, men udbydes i samarbejde med en række andre uddannelsessteder i området.

Erhvervsassistent - Sundhed, omsorg og ernæring

På sundhed, omsorg og ernæring får du en hverdag, hvor du arbejder med mennesker. Du lærer bl.a. at lave mad og planlægge aktiviteter for både børn og ældre.

Din uddannelse kombinerer elementer fra to erhvervstemaer:

 • Børn, unge og ældre
 • Mad og sundhed

I værkstederne stifter du bekendtskab med emner som omsorg, kommunikation, krop og bevægelse, natur og kreativitet, kost og sundhed.

Du får færdigheder i et køkken og viden om, hvad kost og bevægelse betyder for at fremme sundhed og forebygge livsstilssygdomme.

I køkkenet får du kendskab til råvarer og hygiejne, og du lærer at sammensætte og tilpasse måltidet, alt efter om du serverer frokost til børn i voksealderen eller mad for ældre med en lille appetit.

Du lærer at tilrettelægge aktiviteter, hvor der indgår bevægelse. Fx kan du arrangere bevægelseslege i børnehaven, sport for unge i SFO’en eller dans og gymnastik for ældre på plejecenteret.

Du får også erfaring med, hvordan du året rundt kan bruge naturen som ramme for aktiviteter, fx når du er med børnehaven på naturlegeplads eller med ældrecenterets beboere på udflugt.

Emner som sprog, kommunikation og kultur spiller en vigtig rolle. Du lærer at lytte og have god kontakt – også til forældre, pårørende og kolleger.

Du får desuden kendskab til psykologi og viden om almindelige diagnoser, der kræver særlig omsorg. Det kan være ADHD, demens mv.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i både offentlige institutioner og private virksomheder. Det kan være børnehaver, køkkener, værksteder, plejecentre mv.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og et andet fag, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage førstehjælps- og hygiejnebevis og en række fag inden for bl.a. sundhed, pædagogik og kreativitet.

Du kommer også på besøg i institutioner.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du arbejde som medhjælper i fx institutioner, køkkener værksteder og plejecentre.

Uddannelsen udbydes af Ballerup Herlev Produktionshøjskole i samarbejde med en række andre uddannelsessteder i området.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UU-Nord.