Andre ungdomsuddannelser

Kombineret Ungdomsuddannelse i Aalborg og Himmerland

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
Kombineret Ungdomsuddannelse i Aalborg og Himmerland
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Mariager Fjord, Rebild, Vesthimmerland og Ålborg Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Mariager Fjord, Rebild, Vesthimmerland eller Ålborg, er det Kombineret Ungdomsuddannelse i Aalborg og Himmerland, der udbyder uddannelsen.

Kombineret Ungdomsuddannelse i Aalborg og Himmerland tilbyder uddannelser inden for seks erhvervstemaer:

 • Byg og bolig
 • Børn, unge og ældre
 • Handel og kundeservice
 • Mad og sundhed
 • Service og transport
 • Teknik og landbrug

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

Kombineret Ungdomsuddannelse i Aalborg og Himmerland er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • AMU Nordjylland
 • AOF Daghøjskolen Aalborg
 • Erhvervsskolerne Aars
 • FOKUS Daghøjskone Aalborg
 • Hadsund Produktionsskole
 • Hobro Produktionshøjskole
 • Kvindedaghøjskolen Aalborg
 • Lille Vildmose Produktionsskole
 • Nordjyllands Landbrugsskole
 • Næsbyhus Produktionsskole
 • Produktionsskolen Kongshøjgaard
 • Rebild Produktionsskole
 • SOSU Nord
 • Tech College Aalborg
 • Tradium Hobro
 • UngAalborg
 • VUC&hf Nordjylland
 • Aalborg Handelsskole
 • Aalborg Produktionsskole

Du kan følge undervisning på flere adresser.

AMU Nordjylland har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På Kombineret Ungdomsuddannelse i Aalborg og Himmerland kan du blive erhvervsassistent inden for seks områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Byg og bolig

På Byg og bolig beskæftiger du dig med forskellige opgaver inden for nybyggeri, renovering, anlægsarbejder og ejendomsservice. Det kan være i byggevirksomheder, mindre håndværkerfirmaer, boligselskaber, skoler eller lignende.

I løbet af uddannelsen arbejder du med projekter og emner inden for områderne:

 • Byggeri og renovering
 • Anlægsopgaver
 • Ejendomsservice

Inden for byggeri og renovering lærer du de grundlæggende principper for forskalling og støbning i beton. Du får også kendskab til, hvordan man lægger kloakker og udfører belægning med fliser og sten.

Desuden vil du arbejde med vedligehold og renovering af lejligheder, når beboere flytter til eller fra en lejlighed i boligselskabet.

Inden for anlægsopgaver kan du være med til at anlægge fortove, indkørsler og større flisearealer. Du lærer også at betjene og vedligeholde de maskiner, som du anvender til at skære fliser, stampe jord mv.

Inden for ejendomsservice får du grundlæggende færdigheder inden for de håndværk, der er bud efter, når ejendomsselskabet vedligeholder bygninger og lejligheder. Du får fx undervisning i emner fra murer, tømrer, vvs og elektriker.

Som håndværker er du virksomhedens ansigt udadtil, og mødet med kunden er en del af jobbet. Derfor vil du også arbejde med personlig fremtræden og kundeservice.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i virksomheder inden for byggeri, entreprenør og ejendomsservice.

Interesserer du dig for anlægsopgaver, kan erhvervstræningen også foregå hos en anlægsgartner.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Du tager bl.a. også certifikatkursus i vejen som arbejdsplads og inden for arbejdsmiljø og arbejde med epoxy.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job ved bygge- og anlægsvirksomheder, hos mindre håndværksmestre, i boligselskaber eller som pedelmedhjælper på skoler og institutioner.

Uddannelsen udbydes af AMU Nordjylland i Ålborg.

Se kuusam.dk.

Erhvervsassistent - Børn, unge og ældre

På Børn, unge og ældre vil du blive introduceret til forskellige opgaver inden for pædagogik, kommunikation, omsorg og pleje.

Du lærer bl.a. at skabe sammenhæng i dagligdagen i en børneinstitution. Det kan handle om rammer og regler, men også om at sætte aktiviteter i gang, der skaber tryghed for børnene.

I værkstederne beskæftiger du dig med leg og bevægelse, udvikling, sang, teater og underholdning. Desuden lærer du, hvordan forskellige hjælpemidler kan indgå i det pædagogiske arbejde.

Emner som motivation, sprog, kommunikation og kultur spiller en vigtig rolle. Du lærer at lytte og have god kontakt – også til forældre og pårørende.

I arbejdet med ældre eller handikappede er omsorg og fysiske udfordringer væsentlige emner, men også nærvær og din evne til at skabe relationer til alle slags mennesker.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i institutioner eller virksomheder, der arbejder med børn, unge eller ældre.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Undervejs deltager du i projektforløb med fokus på børn, unge og ældre.

Samtidig kan du tage certifikater i førstehjælp og brandbekæmpelse og kurser i arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed. Desuden kurser i praktisk hjælp til ældre, stresshåndtering mv.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for omsorg og pædagogik.

Det kan være i institutioner som vuggestuer, børnehaver og skoler eller i klubber, oplevelsesparker, legeparker og inden for privat børnepasning. På pleje- og ældreområdet inden for hjemmehjælp, på plejehjem og aktivitetscentre, som handikaphjælper, personlig assistent mv.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem AOF Nord Daghøjskolen i Nørresundby og SOSU Nord i Ålborg.

Se kuusam.dk.

Erhvervsassistent - Handel og kundeservice

På Handel og service stifter du bekendtskab med en række opgaver inden for salg, service og kundebetjening.

Hvad enten du vil arbejde i et varehus, et supermarked eller en detailbutik, lærer du at vejlede kunder, betjene kassen og håndtere varerne.

Du får også kendskab til de opgaver, du kan løse i en engrosvirksomhed. Det kan fx være service over telefon og computer eller indblik i, hvordan varerne ekspederes fra lageret.

På værkstederne følger du varen fra indkøb og lagerstyring til præsentationen i butikken og salget til kunden. Undervejs får du viden om emner som butiksindretning og markedsføring.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i varehuse, dagligvarebutikker og detailbutikker, der sælger tøj, sportsartikler, dagligvarer eller lignende.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden har du bl.a. fag som samfundsfag og informationsteknologi.

I løbet af din uddannelse deltager du også i projekter og virksomhedsbesøg.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for detailhandel, i dagligvarebutikker og engrosvirksomheder.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem AMU Nordjylland og Aalborg Handelsskole.

Se kuusam.dk.

Erhvervsassistent - Mad og sundhed

Uddannelsen introducerer dig til det arbejde, der foregår i køkkener og restauranter, hos madproducenter og i fødevarebutikker.

På Mad og sundhed lærer du om, hvordan gode råvarer forvandles i køkkenet til sund og lækker mad, der kan serveres for gæster eller kunder.

Du lærer at planlægge hele processen. Fra du fastlægger menuen, beregner råvarer og foretager indkøb, til du står i køkkenet og tilbereder, anretter og til sidst serverer menuen for gæsterne i restauranten.

Kort sagt får du indblik i hele processen, og du lærer at sørge for, at gæsterne får en god oplevelse.

Du beskæftiger dig også med mad som ernæring og en kilde til sundhed. Fx får du indblik i, hvor vigtig hygiejnen er. Både for cafegæsten og for kunden, der køber mad i supermarkedets delikatesseafdeling.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning foregår på arbejdspladser, hvor du arbejder med mad og ernæring.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Samtidig kan du tage certifikatkurser, fx i fødevarehygiejne, og du kan tage kurser i emner som sundt køkken eller brød, kager og desserter.

Undervejs deltager du i et projektforløb, hvor dit hold etablerer en restaurant for skolens øvrige elever.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for mad og sundhed.

Det kan være i køkkener, cafeer, konditorier og restauranter, i cateringfirmaer eller fabrikker, mejerier, bryggerier og andre virksomheder, der producerer fødevarer.

Desuden i butikker, der forhandler madvarer. Det kan fx være et bageri, en slagter, en grønthandler eller chokoladeudsalget i et stormagasin.

Uddannelsen udbydes af AMU Nordjylland i Ålborg.

Se kuusam.dk.

Erhvervsassistent - Service og transport

På Service og transport arbejder du med kunder inden for meget forskellige brancher.

Fælles for alle områder er, at du skal være parat til at yde service og have en arbejdsdag, hvor du har direkte kontakt med mange forskellige mennesker. Det kan også foregå via din computer eller over telefonen.

Inden for transport kan du lære, hvordan et bus- eller budfirma løser det store puslespil med at styre ruter, chauffører og ordrer. Det indebærer, at du får kendskab til logistik og lager.

I handels- og grossistfirmaer kan det dreje sig om at håndtere kundeforespørgsler og ekspedere ordrer, så kunden føler sig godt behandlet og har lyst til at handle med virksomheden igen.

I servicefirmaer, der fx leverer rengøring, kan det handle om at afstemme forventninger, så kunderne oplever at få den ydelse, de betaler for. Samtidig lærer du teknikker til rengøring og vedligehold af bygninger.

I løbet af uddannelsen får du nogle redskaber, som du kan anvende, uanset hvilken branche du interesserer dig for.

Du deltager i projekter, hvor de opgaver, du arbejder med, hænger sammen og du bruger alt det, du har lært.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå hos grossistlagre og i firmaer, der sælger varer via internettet, i bud- og transportfirmaer og i rengøringsfirmaer.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage hygiejnebevis.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage job som lager- og pakkemedarbejder i handelsfirmaer og som chauffør i bud- og kurerfirmaer, der fragter mindre pakker.

Desuden kan du arbejde som medarbejder inden for klargøring og rengøring.  Det kan fx være i forbindelse med sommerhusudlejning, på hoteller, ved turistattraktioner eller campingpladser.

Uddannelsen udbydes af AMU Nordjylland i Ålborg.

Se kuusam.dk.

Erhvervsassistent - Teknik og landbrug

På Teknik og landbrug kan du dyrke din interesse for maskiner og samtidig beskæftige dig med jordbrug, planteavl og dyrehold i landbruget. 

Inden for landbrug kan du arbejde i det fri. Men for en del opgaver gælder, at du i perioder bruger tid på at planlægge dit arbejde, fx ved computeren.

Du kan beskæftige dig med planlægning af afgrøder, såning og høst på en landbrugsejendom. Du får også viden om planters vækstforhold.

Du kan være med, når de maskiner, du mest anvender til jordbrug og andet landbrugsarbejde skal vedligeholdes og repareres. Det kan være landbrugsredskaber til at pløje, tromle, sprøjte, så og høste, men også maskiner, der bruges i entreprenørvirksomheder til at flytte, grave og bearbejde jord med.

Fx får du kendskab til maskinernes opbygning, og du lærer også at betjene de forskellige maskintyper.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå hos virksomheder inden for jordbrug, ved maskinstationer eller tekniske værksteder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage faglige kurser inden for temaets forskellige områder, fx om planteavl, dyrehold eller vedligehold af maskiner.

Du deltager i projektforløb, hvor de forskellige opgaver hænger sammen, og du bruger alt det, du har lært.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage opgaver inden for jordbrug, kvægbrug eller teknisk vedligehold og reparation.

Det kan fx være på landbrugsejendomme, på maskinstationer  eller i kommunale vej- og parkvirksomheder.

Uddannelsen udbydes af Erhvervsskolerne Aars.

Se kuusam.dk.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.

Få mere at vide

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UU Mariagerfjord.

UU Rebild.

UU Vesthimmerland.

UU-Aalborg.

Kombineret Ungdomsuddannelse i Aalborg og Himmerland:

kuusam.dk.