Andre ungdomsuddannelser

Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden - Bornholm

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden - Bornholm
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Bornholm, Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Bornholm, Dragør, Frederiksberg, København eller Tårnby, er det Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden - Bornholm, der udbyder uddannelsen.

Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden - Bornholm tilbyder uddannelser inden for 5 erhvervstemaer:

 • Børn, unge og ældre
 • Genbrug, byg, bolig, design og innovation
 • Kommunikation og medier
 • Mad og sundhed
 • Service, turisme, kultur og fritid

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden - Bornholm er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Københavns VUC
 • AFUKs produktionsskole
 • BornPro - Bornholm produktionsskole 
 • Den Økologiske Produktionsskole 
 • Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby 
 • Københavns Kommunes Ungdomsskole
 • Produktionsskolen k-u-b-a

Øvrige parter:

 • Campus Bornholm
 • Frederiksberg Daghøjskole og kursuscenter
 • Hotel- og Restaurantskolen
 • Københavns Tekniske Skole
 • Professionshøjskolen UCC
 • Sundheds og Sygeplejeskolen Bornholm
 • Teknisk Erhvervsskole Center
 • VoksenUddannelsescenter Frederiksberg
 • VUC Hvidovre-Amager

Du kan følge undervisning på flere adresser.

Københavns VUC har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden - Bornholm kan du blive erhvervsassistent inden for fem områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Børn, unge og ældre

På uddannelsen kommer du til at arbejde med mennesker i alle aldre - både børn, unge og ældre.

Din vigtigste opgave er at skabe og styrke fællesskaber mellem mennesker, så de trives. Det gør du gennem forskellige former for aktiviteter, som du selv er med til at organisere.

Undervisningen præsenterer dig for temaer, som giver dig den faglige viden til at arbejde med aktiviteter i folkeskoler, daginstitutioner eller i ældreplejen.

Du kan arbejde med musik, bevægelse, idræt og forskellige kreative aktiviteter, der er tilpasset den gruppe, du tilrettelægger aktiviteten for. Bl.a. kan du overveje faktorer som alder, køn, fysisk form, sprog mv.

Fx kan du tage højde for børns motoriske udvikling og ældres fysik, når du er med til at arrangere bevægelseslege, ældregymnastik, udflugter mv.

Du kan også beskæftige dig med, hvordan grupper fungerer, og hvordan du opbygger og styrker relationer, så fx børn føler sig trygge og har lyst til at tage del i det, der skal ske i legen.

Den faglige teori afprøver du på skolen i praktiske øvelser og siden, når du kommer i erhvervstræning. Her får du værdifuld praktisk erfaring – fx med, hvor længe børn kan koncentrere sig, hvor lang busturen med de ældre beboere må være osv.

Afhængigt af uddannelsessted kan du specialisere dig som:

 • Aktivitetsassistent
 • Urban Green-assistent
 • Idrætsassistent

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i daginstitutioner, folkeskoler, plejehjem og ældrecentre.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og formidling, der kan afsluttes på D-niveau.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx assistere med aktiviteter for børn, unde og ældre i daginstitutioner, folkeskoler, plejehjem og ældrecentre. Desuden i foreninger og fritidstilbud.

Uddannelsen udbydes af AFUK Produktionsskole, Den Økologiske Produktionsskole og KVUC.

Se erhvervsassistent.dk.

Erhvervsassistent - Genbrug, byg, bolig, design og innovation

Uddannelsen giver dig en introduktion til forskellige håndværk inden for byggeriet. Samtidig bliver du klogere på, hvordan gammelt materiale kan forvandles til nye produkter.

Du arbejder inden for temaet Genbrug, byg, bolig, design og innovation. Bl.a. får du forudsætninger for at deltage i det praktiske arbejde på en byggeplads, og du får viden om genbrug og bæredygtighed.

Bæredygtighed handler om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden. Det kan du bl.a. bidrage til ved at genbruge materialer på nye måder, men det er ikke ligegyldigt, hvordan du gør.

I værkstederne får du viden om, hvordan forskellige typer af materialer skal håndteres. Herunder hvordan du bedst sorterer og genanvender fx byggematerialer.

Du lærer også, hvordan du bruger og vedligeholder værktøj og maskiner til at skære, save, slibe, pudse mv.

Desuden får du viden om byggeprocesser og designmetoder. Begge dele kan du bruge, når du får opgaver, du gerne vil løse på nye smarte måder. Fx forbedre et produkt eller gøre det billigere.

Afhængigt af uddannelsessted kan du specialisere dig som:

 • Designassistent
 • Genbrugsassistent
 • Grøn assistent
 • Træ- og designassistent

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i en håndværksvirksomhed eller på en fabrik.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og formidling, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden får du undervisning i byggefag, og du kan tage kursus i førstehjælp.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde hos en tømrer eller i andre byggevirksomheder. Desuden i design- og produktionsvirksomheder.

Uddannelsen udbydes af AFUK Produktionsskole, BornPRO – Bornholm produktionsskole, Den Økologiske Produktionsskol og, Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby.

Se erhvervsassistent.dk.

Erhvervsassistent - Kommunikation og medier

Du uddanner dig inden for kreativ kommunikation og lærer at få dine budskaber ud til bestemte målgrupper via forskellige medier.

Undervisningen tager især afsæt i temaet Kommunikation og medier, men inddrager også Handel og kundeservice, når det drejer sig om oplevelser, markedsføring, service og iværksætteri.

Du vil i praksis beskæftige dig med at generere idéer, udvikle koncepter, forfatte tekster og brande virksomheder eller produkter, så de får en stærk identitet på alle medier.

Typiske opgaver kan fx være produktion af små film, fotos, billeder, logoer, visuel identitet og tilhørende musik og lyd.

Du får bl.a. kendskab til:

 • Virksomheders brug af sociale medier som Facebook, Instagram, Twitter mv.
 • Kommunikation og kommunikationsstrategier
 • Grafisk retorik, fx logoer
 • Programmer som InDesign, Photoshop, Illustrator og Final Cut
 • Virksomheders storytelling – historier, der kan sælge produkter
 • Målgruppeanalyse, markedsføring, branding og kampagner
 • Salg af både budskaber, værdier og fysiske varer
 • Produktion og vedligehold af hjemmesider
 • Fundraising og crowdraising

Du deltager desuden i studieture og ekskursioner.

På Kommunikation og medier bliver du erhvervsassistent i kreativ kommunikation.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i mindre eller mellemstore virksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og formidling, der kan afsluttes på D-niveau.

Du har desuden mulighed for at forbedre dit niveau i matematik med særlig fokus på praksisorienteret matematik. Hvis du vil forberede dig til matematiktesten på eud eller tage 9. klasses prøven i matematik, er det også en mulighed.

På uddannelsen er der både teoretisk og praktisk undervisning i forskellige fag inden for kommunikation og medier,

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage alsidige job i mindre eller mellemstore virksomheder.

Det kan fx være i relation til mindre virksomheders kommunikation på de sociale medier, markedsføring, salg, planlægning og afvikling af kampagner, opbygning af hjemmesider, produktion af små film, billeder og tekst. Desuden runner på filmproduktioner m.m.

Uddannelsen udbydes af Produktionsskolen k-u-b-a.

Se erhvervsassistent.dk.

Erhvervsassistent - Mad og sundhed

Du arbejder inden for temaet mad og sundhed, hvor du lærer at lave mad til mange mennesker ad gangen.

Maden skal være sund og lækker - uanset om du serverer den i et firmakøkken, på en café eller i kantinen på en skole.

Du lærer derfor noget grundlæggende om ernæring og praktisk madlavning i store køkkener.

Det indebærer fx, at du bliver fortrolig med at beregne ingredienser til store portioner. Du lærer også at organisere arbejdet, så maden når at blive klar til frokostpausen.

Desuden får du kendskab til råvarerne, og hvordan de skal behandles, for at den mad, du serverer, er indbydende og fuld af næring.

Arbejde i storkøkkener er teamarbejde, hvor alle kender deres funktion. Du lærer, hvordan det kan tilrettelægges, så alt klapper. Fra planlægning af menu og indkøb af råvarer til tilberedning af retter og anretning på fade og tallerkener.

Under hele processen har du fokus på hygiejnen. Både når du håndterer råvarer under madlavningen, og når du rydder op og gør klar til næste ordre i køkkenet.

På Mad og sundhed bliver du gastronomisk assistent.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i storkøkkener hos virksomheder, på skoler eller andre institutioner.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og formidling, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kursus i køkkenhygiejne.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde i institutionskøkkener, hos leverandører af skolemad, i kantiner, cafeer mv.

Uddannelsen udbydes af Den Økologiske Produktionsskole og Produktionsskolen k-u-b-a.

Se erhvervsassistent.dk.

Erhvervsassistent - Service, turisme, kultur og fritid

På uddannelsen lærer du at give god service til turister eller kunder. Desuden får du erfaring med at holde styr på både små og store projekter.

Du arbejder inden for temaet Service, turisme, kultur og fritid. Fx kan du guide turister ved en turistattraktion. Du kan også være med til at afholde events sammen med bl.a. handelsforeninger og idrætsklubber.

Det er en fordel, hvis du kan lide at have kundekontakt og være med der, hvor tingene sker. Du bruger nemlig dig selv og din personlighed, når du modtager gæster i en reception eller betjener kunder i en museumsshop.

Derfor lærer du noget om at kommunikere, betjene kunder og yde service, så kunden føler sig godt behandlet og har lyst til at vende tilbage.

Hvis du er med til at arrangere kulturdage sammen med en cityforening - eller aktiv ferie for turister sammen med et turistbureau og en idrætsklub - har du brug for at planlægge tingene.

Du lærer nogle metoder til at holde styr på projekter, og du får en introduktion til værktøjer, du fx kan bruge til at planlægge og evaluere et arrangement eller en event.

Endelig kan du lære noget om logistik, der fx handler om indkøb af varer, styring af ordrer og varelager mv.

Afhængigt af uddannelsessted kan du specialisere dig som:

 • Global kulturassistent
 • Kultur- og eventassistent
 • Kultur- og turismeassistent
 • Kundeassistent
 • Turismeassistent

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i butikker, ved overnatningssteder og turistattraktioner.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og formidling, som du kan afslutte på D-niveau.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx arbejde med service og betjening af kunder i butikker og i forbindelse med event- og kulturarrangementer.

Uddannelsen udbydes af AFUK Produktionsskole, BornPRO – Bornholm produktionsskole, Den Økologiske Produktionsskole, Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby og Københavns Kommunes Ungdomsskole.

Se erhvervsassistent.dk.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.