Andre ungdomsuddannelser

Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse, der gør dig parat til at tage arbejde inden for et erhverv.

Fakta

Navn:
Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Maks. 2 år
Adgangskrav:
9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdomsuddannelse
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Uddannelsen henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Du uddanner dig inden for et erhvervstema og får bevis på, at du er erhvervsassistent. Her kan du læse om de uddannelser, der udbydes i Hedensted, Horsens, Odder og Skanderborg Kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads - eller tage mere uddannelse.

Du kan tage uddannelsen i den kommune, hvor du bor, og i de kommuner, der samarbejder med din kommune. UU skal dog henvise dig.

Bor du i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder eller Skanderborg, er det Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder, der udbyder uddannelsen.

Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder tilbyder uddannelser inden for fem erhvervstemaer:

 • Byg og bolig
 • Børn, unge og ældre
 • Handel og kundeservice
 • Lager og transport
 • Mad, sundhed og service

Uddannelsens opbygning

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads.

Fag

Alle elever deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene forbereder dig på erhvervstræningen og giver dig grundlag for at vælge erhverv og beskæftigelse.

Desuden har du fag, der både giver dig flere forudsætninger for at arbejde inden for dit erhvervstema og kompetencer til at deltage i videre uddannelse.

Undervisningen

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.

Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.

Kontaktperson og forløbsplan

Din uddannelse starter med et introforløb, hvor du lærer din skole, dine undervisere og de andre elever at kende.

Du møder din kontaktperson, der sammen med UU vurderer dine kompetencer, så din uddannelse kan tilrettelægges bedst muligt. Sammen med din kontaktperson udarbejder du en plan for dit uddannelsesforløb.

Prøve og uddannelsesbevis

Til den afsluttende prøve præsenterer du et udvalg af din arbejdsmappe - eller portfolio.

Består du prøven, udsteder skolen et bevis på, at du er erhvervsassistent.

Uddannelsessteder

Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner:

 • Learnmark Horsens
 • Bygholm Landbrugsskole
 • Hedensted Ungdomsskole
 • Horsens HF og VUC
 • Horsens Ungdomsskole
 • Skanderborg Odder center for uddannelse
 • Skanderborg Ungdomsskole
 • Social- og sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens

Du kan følge undervisning på flere adresser.

Learnmark Horsens har det overordnede ansvar for at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

På Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder kan du blive erhvervsassistent inden for fem områder. Se nedenfor.

Erhvervsassistent - Byg og bolig

På Byg og bolig prøver du, hvordan arbejdsdagen kan forme sig inden for forskellige håndværksfag.

I løbet af uddannelsen gennemgår du stort set alle faser i et byggeprojekt.

Inden for murerfaget svinger du murerske og mørtel, når du prøver at mure en mindre mur.

Inden for tømrerfaget håndterer du sav og hammer, når du bygger et lille hus. Først tegner du huset i tegneprogrammet Auto-CAD.

Når du har lagt sidste hånd på tømrerarbejdet, kan maleren komme til at udføre finisharbejde på vægge, vinduer og døre.

Samtidig kan tagdækkeren gå i højden og brænde tagpap på husets tag, så det holder tæt.

I struktør- og brolæggerfaget har du fliser og sten mellem hænderne, når du udfører belægninger til fortov, indkørsler og flisegange.

Du arbejder også med enkle kloakopgaver, hvor der anvendes pvc-rør. Endelig prøver du kræfter med en simpel støbe- og forskallingsopgave i beton.

Du lærer at håndtere de redskaber, der tilhører det enkelte håndværk. Nogle ting er dog fælles. På tværs af alle fag får du undervisning i emner som måleteknik, materialelære og værktøjslære, og du lærer ikke mindst at samarbejde på byggepladsen.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i entreprenør- og brolæggervirksomheder. Desuden i tømrer-, murer-, maler- og tagdækkervirksomheder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et yderligere et relevant fag – kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i førstehjælp, brandbekæmpelse og opstilling af rulle-bukkestillads.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage job i entreprenør- og brolæggervirksomheder. Desuden i tømrer-, murer-, maler- og tagdækkervirksomheder.

Uddannelsen udbydes af Learnmark Horsens.

Se Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder.

Erhvervsassistent - Børn, unge og ældre

På temaet Børn, unge og ældre finder du ud af, om det er noget for dig at arbejde med mennesker.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med børn i alle aldre og med unge, voksne og ældre, der på forskellig måde har behov for pleje, omsorg og pædagogisk støtte.

Du får viden om mange emner inden for pleje, omsorg og pædagogik, men også en masse erfaring med, hvad det kræver af dig fysisk og mentalt at arbejde tæt på og sammen med mennesker.

Du lærer om børns udvikling på forskellige alderstrin og bruger din viden, når du skal løse konflikter og tilrettelægge kreative aktiviteter i vuggestuen, børnehaven eller SFO’en.

Du får pædagogisk viden, som du fx kan bruge, når du skal i dialog med unge og voksne om sundhed og kostvaner.

Desuden får du indblik i rehabilitering, som bl.a. handler om at hjælpe mennesker, der har været syge, til at genvinde deres funktionsevne og få en god hverdag. I den forbindelse kan du fx være med til at sætte aktiviteter i gang for ældre borgere.

En række færdigheder er grundlæggende og går på tværs af de områder, du beskæftiger dig med. Det gælder fx sprog og kommunikation, som du bruger, når du skal understøtte børns udvikling i vuggestue og børnehave, men også når du skal skabe god kontakt til forældre og pårørende.

Din viden om kost, sundhed og hygiejne bruger du også dagligt. Endelig får du undervisning i løfteteknik og arbejdsbevægelser, og du lærer at benytte forskellige former for teknologi i dit arbejde.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i daginstitutioner, inden for hjemmeplejen og i pleje- eller frivilligcentre.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et andet relevant fag – kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for enten det pædagogiske område eller pleje- og omsorgsområdet.

Uddannelsen udbydes af Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Undervisningen foregår på skolens afdeling i Horsens.

Se Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder.

Erhvervsassistent - Handel og kundeservice

Du kan arbejde med Handel og kundeservice i mange forskellige virksomheder.

Uanset om du kan se dig selv arbejde i en detailforretning eller en butikskæde, på et grossistlager, i en industrivirksomhed – eller måske som selvstændig, så spiller kunden en rolle i de opgaver, du løser.

Inden for detailhandel bliver du trænet i, hvordan butiksindretning og butiksdekoration har en betydning for, hvor meget kunden køber.

I en industrivirksomheds serviceafdeling skal du være parat til at kommunikere og yde service, så du giver kunden en god oplevelse.

På alle områder lærer du om markedsføring og får indblik i, hvordan annoncer, tilbudsaviser eller reklamer på tv og internettet påvirker kunden og bidrager til at sælge varen.

Du lærer om salgspsykologi og om, hvordan du får selvtillid i mødet med andre mennesker. Det er viden, du kan bruge, når du står over for kunden i butikken – eller når du skal søge job hos en arbejdsgiver.

Endelig giver undervisning i innovation dig en ide om, hvad der skal til for at drive egen virksomhed. Og med fag som regnskab får du forudsætninger for at beregne, om du tjener penge.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i større virksomheder inden for detail, handel, kolonial, industri og butikskæder.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et andet relevant valgfag – kan afslutte på D-niveau.

Desuden har du fag som virksomhedskommunikation, innovation mv.

Undervejs deltager du i projekter og events.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job inden for mange forskellige erhverv. Det kan være store virksomheder og butikskæder.

Uddannelsen udbydes af Learnmark Horsens og Skanderborg Odder – Center for uddannelse

Se Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder.

Erhvervsassistent - Lager og transport

På Lager og transport handler det om varernes vej fra virksomheden, hvor de fremstilles, til de havner på butikkens hylder eller hos kunden.

I produktionsvirksomheder, der har deres eget lager, kan du tage imod råvarerne, når de ankommer til lageret på vej ind i produktionen. Midtvejs stabler du de bearbejdede råvarer – eller halvfabrikata - på et mellemvarelager, så de er klar til næste trin i produktionen. Endelig kan du være med, når de færdige produkter pakkes på paller og gøres klar til fragt.

Med pallevogn og truck læsser du pakker og paller på biler og i containere, så de kan sendes fra fragtcentralen eller godsterminalen ud i verden.

Samtidig får du kendskab til fragtbreve, følgebreve, lagerlister og anden dokumentation, der følger varen på vejen fra produktion til forbruger.

På distributionslageret, der lagrer varer for forskellige firmaer, kan du lære at ’plukke’, pakke og sende varer til kunder, der bestiller og køber over internettet.

Uanset hvilken lagervirksomhed, du arbejder i, lærer du at rydde op, holde rent og tælle lager op. Det kræver nemlig overblik og ordenssans at styre strømmen af varer på den mest hensigtsmæssige måde.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i distributionslagre, på lagerhoteller, centrallagre, fragtcentraler og godsterminaler. Desuden i produktionsvirksomheders lagerhaller til råvarer, mellemvarer og færdigvarer.

Fag

Du får bl.a. undervisning i dansk, som du – sammen med et andet relevant valgfag – kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage kursus i førstehjælp og certifikater til gaffeltruck og gaffelstabler.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job som lagermedhjælper, truckfører eller som medhjælp i forbindelse med budkørsel og distrubutionskørsel.

Uddannelsen udbydes af Learnmark Horsens.

Se Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder.

Erhvervsassistent - Mad, sundhed og service

På Mad, sundhed og service vil du blandt andet lære at tilberede mad, servere og gøre rent. Du kommer til arbejde praktisk med opgaverne, og der vil være plads til, at du udfolder dig gastronomisk og prøver dine kreative evner af.

Det er en fordel, at du kan lide at være blandt andre mennesker. I køkkenet skal du nemlig samarbejde med dit team, og i restauranten eller cafeen skal du være parat til at imødekomme kundernes ønsker med et smil.

At arbejde inden for køkken, restaurant og service kræver, at du robust, stærk og klar til at yde service for mange forskellige mennesker.  Derfor får du undervisning i, hvordan kroppen fungerer. Du lærer om fordelene ved regelmæssig motion og om sammenhængen mellem kost og energi.

Du får også en masse andre redskaber til at arbejde med mad, service og sundhed. Blandt andet lærer du at kontrollere, om hygiejnen i køkkenet lever op til standarden, og du lærer at gribe rengøring og servering professionelt an.

Endelig lærer du at vurdere kvaliteten af råvarerne, og du kan sammensætte og anrette måltidet, så det er sundt og lækkert at se på og spise.

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan fx foregå i kantiner, storkøkkener, cafeer, restauranter eller delikatesseafdelingen i et supermarked. Desuden i rengøringsvirksomheder og andre virksomheder, hvor du kan servere eller håndtere fødevarer.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og naturfag, som du kan afslutte på D-niveau.

Du har fag som idræt, gastronomi, service, rengøring og servering.

Desuden får du kurser i egenkontrol og hygiejne samt førstehjælp og brandbekæmpelse.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du søge job som assistent i kantiner, storkøkkener og institutioner, der tilbereder eller anretter mad, og i cafeer, restauranter, kroer, hoteller og delikatesseafdelinger.

Desuden i servicevirksomheder, fx inden for rengøring.

Uddannelsen udbydes fra august 2017 af Learnmark Horsens

Se Kombineret Ungdomsuddannelse Horsens - Skanderborg - Hedensted - Odder.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på den første af uddannelsens fire dele.

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del.

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.

Optagelse og adgang

For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig.

For at søge ind på uddannelsen skal du i øvrigt:

 • være under 25 år
 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
 • være motiveret for at tage en uddannelse

Du må ikke have en anden ungdomsuddannelse i forvejen, dvs. en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads.

Fra august 2019 bliver KUU til FGU

Kombineret ungdomsuddannelse erstattes fra august 2019 af Forberedende Grunduddannelse, FGU. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker sidste gang i januar 2019.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse.

Er du over 18 år, kan du søge SU.

Fremtidsmuligheder

Med kombineret ungdomsuddannelse kan du søge job som erhvervsassistent.

Uddannelsen giver også adgang til at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse. Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du blive optaget på linje med andre elever.

Tal med din kontaktperson og din UU-vejleder om mulighederne.