Læreruddannelsen på det nødvendige seminarium
Andre uddannelser

Det Nødvendige Seminarium

Læreruddannelsen på Det Nødvendige Seminarium på Tvind giver mulighed for at arbejde som lærer på de frie skoler.

Fakta

Navn:
Læreruddannelsen ved Det Nødvendige Seminarium
Type:
Privat uddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller en udenlandsk eksamen
Økonomi:
Der er et startgebyr. Du arbejder på skolen sideløbende med studierne og tjener på den måde til opholdet.

Alle studerende bor og arbejder på skolen, og der lægges vægt på det kollektive og internationale aspekt i det indbyrdes samarbejde og i pædagogikken.

Skolen optager også studerende fra udlandet, derfor er undervisningssproget engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Læreruddannelsen på Det Nødvendige Seminarium varer 3 år med følgende indhold:

1. år: Det internationale praksisfelt

Der indgår bl.a. 2 måneders praktisk og teoretisk forberedelse af en 4 måneders busrejse gennem Nordafrika. Desuden undervises der i verdenshistorie og undersøgelse som videnskabelig metode. Der vil være 3 måneders efterbearbejdelse og informationsarbejde samt studier og eksamen.

2. år: Det europæiske praksisfelt

Der indgår bl.a. undervisning i sociologi, karisma, selvforsyning og filosofi. Der er endvidere 6 måneders træning i oplevelse og forståelse af den Europæiske virkelighed, lige som der indgår der en 3 måneders projektperiode. Du skal til eksamen i nogle af fagene, og heri indgår et 3 måneders pædagogisk speciale.

3. år: Skolepraksisfeltet

Det sidste år indeholder en 8 måneders praktik som lærer på en skole i Europa. Desuden en studieperiode og eksamener. Uddannelsen afsluttes med et pædagogisk speciale.

Det fælles sprog på skolen er engelsk.

Uddannelsen foregår i Tvind ved Ulfborg.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have enten studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx).

Du kan også blive optaget med en eksamen fra et andet land, eller hvis du har afsluttet 10. klasse og tager hf i løbet af læreruddannelsens to første år.

Du skal desuden være statsborger i EU-land.

Kontakt skolen, hvis du ønsker at søge om optagelse.

Økonomi

Der skal betales et startgebyr. Under uddannelsen har du fælles økonomi med de andre studerende på samme årgang.

Du arbejder på skolen som en del af uddannelsens program og tjener på den måde penge til dækning af dine private udgifter og skolepenge.

Uddannelsen giver ikke adgang til SU.

Fremtidsmuligheder

Der er mulighed for at søge undervisningsjob på frie grundskoler og private skoler.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information