uddannelsen til danseformidler
Kunstnerisk uddannelse

Danseformidler

På uddannelsen i danseformidling lærer du at forene kunstnerisk, kreativ og pædagogisk praksis. Uddannelsen foregår primært på engelsk.

Fakta

Navn:
Danseformidler
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
bestået grunduddannelse i dans på BA niveau, + minimum 2 års professionel erfaring.
Økonomi:
SU

Danseformidlingsuddannelsen er en toårig overbygningsuddannelse for professionelle, udøvende dansere og koreografer, som ønsker at forene kunstnerisk og pædagogisk praksis med henblik på at udvikle og gennemføre kunstneriske projekter, hvor deltagernes kropslige, sociale og kreativt skabende oplevelser er centrale.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Formålet med uddannelsen er at uddanne danseformidlere, som er kunstnerisk velfunderede og reflekterende. Du udvikler i løbet af to år din egen særegne praksis indenfor et selvdefineret interessefelt. Dine praksisbaserede undersøgelser understøttes af et fagligt fundament i kreativ dans og pædagogik.

Studieforløbet veksler mellem undervisning og workshops under ledelse af undervisere, forskere og kunstnere fra ind- og udland, og perioder, hvor du varetager selvdefinerede undersøgelser indenfor feltet, herunder praktikperioder hvor du planlægger og underviser danseforløb for specifikke målgrupper.

Der undervises primært på engelsk, men det er muligt at aflevere skriftlige opgaver på dansk.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Danseformidler, DDSKS København. Den engelse betegnelse er Postgraduate in Dance Partnership.

Uddannelsen foregår i København.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et større afgangsprojekt.

Optagelse og adgang

Der kræves en bestået grunduddannelse i dans, der svarer til et bachelorniveau. Du skal desuden have minimum 2 års dokumenteret professionel danseerfaring.

Der optages op til 7 studerende hvert andet år. De optages på baggrund af en skriftlig ansøgning og en praktisk optagelsesprøve, som man udvælges til.

Næste optagelsesrunde finder sted i foråret 2020. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgningsprocedure på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet danseformidler kan du blandt andet arbejde med at lede skabende projekter med dans, fx i skoler, fritidsorganisationer, teatre og andre kulturelle institutioner, samt skabe egne kunstneriske projekter.

Danseformidlere arbejder typisk freelance og engageres på projektbasis eller skaber egne projekter.

Nyuddannedes beskæftigelse

De færre end 20 nyuddannede inden for en 3-års periode er beskæftiget inden for teater og musik eller inden for undervisning, både i grundskoler og inden for voksenundervisning.

Love og bekendtgørelser

Den Danske Scenekunstskole http://www.ddsks.dk

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information