filminstruktøruddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Filminstruktør

På filmuddannelsen får du indsigt i filmens tradition, historie og billedsprog. Du bliver trænet i samarbejdet mellem fotograf, manuskriptforfatter og producer.

Fakta

Navn:
Filmuddannelsen, faglinje filminstruktør
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Personlig modenhed, bred viden og erfaring fra kunstnerisk arbejde, arbejdslederevner og beherskelse af de skandinaviske sprog samt engelsk
Økonomi:
SU

På uddannelsen til filminstruktør får du undervisning i at udvikle en historie, skrive et manuskript og iscenesætte en fortælling. Du lærer bl.a. om billedsprog, æstetik og produktionsmetodik.

Som færdiguddannet filminstruktør kan du fungere som instruktør af forskellige typer film. Det kan fx være spillefilm eller dokumentarfilm. Du kan også finde beskæftigelse som instruktørassistent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til filminstruktør er en af fem faglinjer på filmuddannelsen, hvor du arbejder kunstnerisk, teoretisk og praktisk med professionel produktion af spillefilm, novellefilm, tv-serier, dokumentarisme og animation.

De fire andre faglinjer er: foto, klip, lyd og produktion.

Faglinjerne fungerer i et tæt fagligt og kunstnerisk samarbejde. Du får en del af tiden parallel undervisning i bl.a. filmhistorie, -analyse og dramaturgi og arbejder sammen om øvelser og produktioner.

På filminstruktørlinjen arbejder du med centrale emner som din personlige fortællerstemme, ledelse, filmiske virkemidler og kommunikation med skuespillerne. Du gennemfører en række prøver, hvor du bl.a. træner protoscener og har fokus på at udforske dit eget unikke filmsprog.

Som instruktør er du filmens kunstneriske leder og skal være i stand til at inspirere og lede et produktionshold.

Faglige kernepunkter:

  • Den personlige fortæller
  • Manuskriptudvikling
  • Filmsprog
  • Skuespilinstruktion
  • Mise-en scène
  • Lederskab
  • Penneprøver

Filmproduktionsforløbene varierer fra få dage til flere måneder. Du skal både arbejde som instruktør på dine egne produktioner og som instruktørassistent og indspilningsleder på dine kollegers produktioner. I produktionsperioderne er der omfattende ekstraarbejde om aftenen og i weekender, helligdage og ferier.

Undervisningen

Undervisningen består af forelæsninger og klasseundervisning, øvelser i filmproduktion og eventuelt praktik.

Eksamen

Der er ikke en egentlig eksamen, men din studieindsats bliver løbende vurderet. Du afslutter uddannelsen med produktion af en afgangsfilm, der vises offentligt.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Instruktør, DDF. Den engelske betegnelse er Film Director.

Adgangskrav

Der er ikke krav om, at du har en særlig uddannelsesbaggrund. For at blive optaget skal du igennem en optagelsesproces, der vil kræve personlig modenhed og en bred viden og erfaring, som du kan have fået gennem arbejde og studier. Desuden kræves erfaringer fra kunstnerisk arbejde, erfaringer med formidling og organisatorisk arbejde inden for medieområdet (dvs. film, tv, video, radio, teater).

Der lægges især vægt på ansøgerens selvstændige forsøg som instruktør på film-, tv- eller videoproduktion af både fiktiv og dokumentarisk karakter. Der kræves også evne til at fungere som arbejdsleder. Man skal beherske de skandinaviske sprog samt engelsk.

Se nærmere om adgangskravene på http://www.filmskolen.dk/.

Optagelse

Der er optagelse hvert andet år. Du kan kun ansøge online. Hold øje med skolens hjemmeside.

Der skal betales et ansøgningsgebyr. Optagelsesproceduren er forskellig på hver faglinje, men består typisk af 3-5 trin med samtaler, interviews og faglige prøver af forskellig praktisk karakter. Forløbet varer ca. 3 måneder.

Der optages typisk seks ansøgere. Se mere om den særlige ansøgningsprocedure på Filmskolens hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Instruktøruddannelsen kvalificerer til at fungere som instruktør af film- og tv-produktioner på professionelt niveau, både kunstnerisk og praktisk. Karrieremulighederne bygger på den enkelte instruktørs forudsætninger.

Dine karrieremuligheder vil derfor i høj grad afhænge af din egen kunstneriske energi, din iagttagelsesevne og livserfaring, din tekniske indsigt og dit organisatoriske talent. Disse områder skal hele tiden udvikles.

Du kan videreuddanne dig ved fx at læse dramaturgi, filmvidenskab, teatervidenskab og æstetisk kulturarbejde på universitetet.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information