voksenunderviser-uddannelsen
Andre uddannelser

Voksenunderviser

På uddannelsen kommer du omkring alle aspekterne ved voksenundervisning igennem emner som bl.a. didaktik og psykologi.

Fakta

Navn:
Voksenunderviser
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
2-3 år på deltid, 1 år på heltid, 1 1/2-2 år som fjernundervisning
ECTS:
60
Adgangskrav:
Voksenpædagogisk grundkursus eller praktisk undervisningserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for SVU

Uddannelsen giver dig indsigt i voksenpædagogisk praksis og teori. Du får indblik i den ramme, voksenundervisningen udspiller sig i, idet du får et grundigt kendskab til uddannelsespolitik og sociologi.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har kendskab til voksenuddannelsesområdet eller erfaring inden for undervisning, vejledning og formidling og har et ønske om at gå i dybden med teori og metode bag voksenundervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver teoretisk og praktisk indsigt i voksenpædagogik. Den består af to dele. Hver del svarer til 1/2 årsværk.

Første del omfatter almen voksenpædagogik, voksenpsykologi og uddannelsessystemet for voksne.

På anden del skal du vælge et emne, som du fordyber dig i. Det kan være en bestemt uddannelse for voksne eller en særlig problemstilling inden for voksenpædagogik.

På uddannelsen arbejdes der med udgangspunkt i deltagernes erfaringer med temaer, problemstillinger og handlemuligheder inden for en række fagområder.

Undervisningen bygger på deltagernes erfaringer og interesser for voksenpædagogik.

De enkelte uddannelsessteder fastlægger det nærmere indhold af undervisningen inden for de generelle rammer.

Undervisningen tilrettelægges ofte tværfagligt og temaorienteret, hvor de enkelte fagområder er integreret. Uddannelsen består af teori, praktik, vejledning og selvstudie.

I undervisningen indgår en række obligatoriske opgaver på 1. del. Du afslutter uddannelsen på 2. del med en større opgave inden for det emne, du har valgt.

Uddannelsen udbydes på nogle professionshøjskoler, aktuelt i København, Aalborg og Hjørring.

Eksamen

Du afslutter både 1. og 2. del med bedømmelse, hvor der medvirker ekstern censor. Du får både på 1. og 2. del bestået/ikke bestået. Projekterne indgår i bedømmelsen. Der udstedes eksamensbevis, hvis begge dele af uddannelsen er bestået.

Fagoversigt

Uddannelsen omfatter ifølge bekendtgørelsen fem studieområder:

Pædagogik og didaktik

Fx pædagogiske teorier og retninger, læringsmiljøer, didaktik, undervisningsdifferentiering, evalueringsformer og it i voksenuddannelser.

Psykologi

Fx voksnes livsaldre og udvikling, læreprocesser og modstand, lærer- og elevroller, gruppearbejde og gruppestyring og desuden vejledning af voksne.

Sociologi

Fx organisationsformer og kultur, voksenuddannelsespolitik, kvalifikation og kompetence, deltagernes vilkår og livsformer, internationalisering, it og omstilling af uddannelser.

Forsøgs- og udviklingsarbejde

Fx kollegial supervision, erfaringsopsamling og afrapportering, projektledelse, dataindsamling og observation.

Praktik (otte uger)

Du beskriver, analyserer, vurderer og gennemfører voksenpædagogisk virksomhed i samarbejde med praktiksted og vejleder.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og kan tilrettelægges på deltid over normalt 2-3 år, på heltid over 1 år, og som fjernundervisning over 1 1/2-2 år. Forløbet vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • Kompetence af faglig eller erhvervsmæssig art, som kan bruges inden for voksenpædagogisk virksomhed
  • Kendskab til voksenuddannelsesområdet eller erfaring inden for undervisning, vejledning og formidling.

Uddannelsesstederne fastsætter selv de nærmere optagelsesregler.

Uddannelsen starter normalt to gange om året.

Økonomi

Deltagerbetaling - se uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag eller uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at undervise voksne i forskellige sammenhænge, afhængigt af din øvrige uddannelsesbaggrund.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Hovedparten af de meget få nyuddannede (under 100) er beskæftiget med undervisning af unge og voksne.

Andre omfatter enkeltansættelser i 14 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. januar 2018
12. oktober 2018
Neuropæd - Center Campo (uge 2,9 og uge 34,41.18) Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
8. januar 2018
12. oktober 2018
Neuropæd - Center Campo (uge 2,9 og uge 34,41.18) Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
8. januar 2018
16. februar 2018
Neuropædagogik hold 1 - ledige - Aalborg (uge 2-7) Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
7. februar 2018
15. august 2018
Voksenunderviserudd. - Netbaseret, del 2 - modul 3 Dagundervisning 1799 København V
*
5. marts 2018
20. april 2018
Neuropæd. hold 2-ledige-hjørring-(uge10-16) Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
12. marts 2018
14. december 2018
Center Campo (uge 11+18 og uge 43+50.2018) Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
12. marts 2018
14. december 2018
Center Campo (uge 15+22 og uge 43+50.2018) Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
9. april 2018
5. oktober 2018
Neuropsyk./-pæd. Chr.havn 13 (uge 15+22, 33+40/18) Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
9. april 2018
5. oktober 2018
Neuropsyk./-pæd. Odense 10 (15+22, 33+40/2018) Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
30. april 2018
8. juni 2018
Neuropæd. hold 3-ledige-Aalborg-(uge18-23) Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
1. maj 2018
9. november 2018
Neuropsyk./-pæd. Aalborg 10 (18+25/18, 38+45/18) Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
1. maj 2018
9. november 2018
Neuropæd./-psyk.Hjørring 40 (18-25/18+38-45/2018) Dagundervisning 9800 Hjørring

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Fortrinsvis til voksne men også til unge uden forudgående erfaring.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.