almen voksenpædagogisk grunduddannelse
Andre uddannelser

Almen voksenpædagogisk grunduddannelse

På denne uddannelse lærer du at planlægge, tilrettelægge og evaluere undervisning til voksne. Det kan fx være inden for folkeoplysning eller en anden type voksenundervisning.

Fakta

Navn:
Almen voksenpædagogisk grunduddannelse
Andre betegnelser:
Alment voksenpædagogisk grundkursus
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
120 timer
Adgangskrav:
Ingen formelle adgangskrav
Økonomi:
Deltagerbetaling på 18-20.000 kr.

Du får et bredt overblik over formidlerrollen og indgår i samarbejde, når undervisningen skal gennemføres.

Uddannelsen henvender sig til undervisere, instruktører og ledere, som har en faglig baggrund, og som vil have pædagogiske forudsætninger for at undervise voksne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at undervise engageret og varieret med udgangspunkt i den voksnes forudsætninger, behov og livserfaringer.

Almen voksenpædagogisk grunduddannelse giver dig bl.a. forudsætninger for at:

  • Vælge indhold, metoder og undervisningsformer ud fra mål og rammer for undervisningen
  • Vurdere deltagerforudsætninger og den voksnes læreprocesser
  • Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen
  • Samarbejde om at planlægge og gennemføre undervisning
  • Vurdere og vælge lærer- og formidlerrolle

Grundlaget for uddannelsen er lov om støtte til folkeoplysning, som fastsætter, at Undervisningsministeriet kan yde tilskud til uddannelse af medarbejdere inden for folkeoplysningen.

Undervisningen foregår som studietimer eller projektarbejde. Uddannelsen kan tilbydes som et samlet forløb over 5 uger eller som enkeltstående kurser, du kan følge i den rækkefølge, der passer dig. Du kan følge dag-, aften- eller weekendundervisning alt efter kursussted.

Uddannelsen kan udbydes af de voksenpædagogiske centre, professionshøjskoler, hos oplysningsforbund og af andre voksenpædagogiske miljøer som fx daghøjskoler.

Eksamen

Du får kursusbevis efter at have taget uddannelsen.

Værd at vide

Uddannelsen udbydes nogle steder under betegnelsen alment voksenpædagogisk grundkursus.

Varighed

Det samlede forløb varer normalt ca. 120 timer og kan være forskelligt tilrettelagt.

Optagelse og adgang

Der er ingen formelle adgangskrav.

Undervisningen starter året igennem i vinter-, forårs- og efterårsmånederne.

Økonomi

Uddannelsen koster fra 17.500 kr. til 20.000 kr. Der er ikke nogen former for tilskudsmuligheder.

Fremtidsmuligheder

De voksenpædagogiske centre tilbyder en række efteruddannelseskurser. Nogle af disse kurser er tilrettelagt som overbygning på den almene pædagogiske grunduddannelse.

Du kan også bygge ovenpå med uddannelsen til voksenunderviser, hvis du opfylder forudsætningerne for at blive optaget.

Få mere at vide

På hjemmesiden AVG kan du læse om udbud af kurset i Sydjylland og hovedstadsområdet.

Uddannelsen kan også udbydes andre steder i landet. Undersøg, om der er udbud i dit område.

Uddannelser der ligner

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Fortrinsvis til voksne men også til unge uden forudgående erfaring.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.