translatøreksamen
Andre uddannelser

Translatøreksamen

Translatøreksamen er ikke en uddannelse, men en omfattende eksamen, man kan melde sig til, når man mener at have den nødvendige viden og ekspertise inden for det sprog, man gerne vil tolke eller oversætte i.

Fakta

Navn:
Translatøreksamen
Adgangskrav:
Krav om sprogkundskaber på højt niveau
Økonomi:
Deltagerbetaling

Med en translatøreksamen bliver du sproglig specialist. Du kan få job som translatør og tolk ved fx internationale konferencer, i EU, inden for retssystemet, i erhvervslivet og andre steder, hvor der er brug for oversættelse.

Bemærk: Translatøreksamen på CBS er under afvikling, og der optages ikke nye studerende. I sprogene engelsk, spansk, tysk og fransk findes der en translatør- og tolkelinje til cand.ling.merc.-uddannelsen ved Aarhus Universitet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du kan tage translatøreksamen i de sprog, som ikke bliver udbudt under uddannelsen til cand.ling.merc., dvs. andre sprog end engelsk, fransk, spansk eller tysk.

Copenhagen Business School giver vejledning til translatøreksamen, men ikke undervisning. Du skal selv skaffe dig den nødvendige viden, inden du melder dig. Det kan ske ved studier på danske eller udenlandske universiteter og ved praktisk arbejde med oversættelse og tolkning. Se humanistiske kandidatuddannelser.

Translatøreksamen består af fire grupper af prøver. Du tilmelder dig til hver gruppe, og hver gruppe skal være bestået, før du kan tilmelde dig næste gruppe. Prøverne omfatter:

  • Egnethedsprøve
  • Specialeafhandling
  • SKriftlige prøver
  • Mundtlige prøver

Egnethedsprøven er skriftlig og skal være bestået, før du kan få godkendt dit specialeemne. Prøven afholdes en gang om året, normalt i maj; se tilmeldingsfirst på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du vælger selv emnet for din specialeafhandling. Det skal godkendes af en vejleder, som du får stillet til rådighed et begrænset antal timer.

Når du har udarbejdet og bestået denne del, kan du gå videre til de skriftlige prøver. Dem er der i alt ni af, tre almensproglige og seks fagsproglige. Du afslutter med fem mundtlige prøver.

Alle eksamener foregår på Copenhagen Business School (CBS). De skriftlige prøver kan evt. efter aftale aflægges på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Optagelse og adgang

Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelse, men du skal sprogkundskaber i dansk og et fremmedsprog på højt niveau. Du skal desuden bestå en egnethedsprøve, før du kan indstille dig til translatøreksamen,

Økonomi

Translatøreksamen koster i alt 10.000 kr. Du betaler et beløb forud for hver gruppe af prøver. Der betales ekstra for eventuelle prøver, du skal tage om.

Fremtidsmuligheder

De fleste translatører er ansat i internationale institutioner, fx EU, i multinationale virksomheder eller i virksomheder med stor udlandskontakt.

Mange translatører og tolke har selvstændig translatørvirksomhed eller arbejder for oversættelsesbureauer.

Et mindre antal translatører og tolke arbejder i offentlige institutioner inden for stat, regioner og kommuner.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Alice Nielsen er uddannet som Secretary and business administration i Syrien. Hun er ansat i...

Få hjælp til at finde din ungdomsuddannelse.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Fortrinsvis til voksne men også til unge uden forudgående erfaring.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.