Andre uddannelser

Stråleterapeut

Uddannelsen i stråleterapi er en obligatorisk 1-årig uddannelse for sundhedsfagligt personale, der udfører behandlinger med stråleterapi.

Fakta

Navn:
Uddannelse i stråleterapi
Varighed:
1 år
ECTS:
60
Adgangskrav:
Sundhedsfaglig professionsbachelor
Økonomi:
Løn

En stråleterapeut varetager pleje og behandling af kræftpatienter. På uddannelsen får du faglige kompetencer til at udføre stråleterapi, som er behandling med kraftige røntgenstråler, der slår kræftcellerne ihjel. Uddannelsen er for dig, som har en sundhedsfaglig professionsbachelor. 

Du skal være ansat på et hospital i et afsnit for stråleterapi for at tage uddannelsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til selvstændigt at varetage den praktiske gennemførelse af stråleterapi. Du lærer at betjene apparaturet, lejre patienten, så strålerne rammer præcist og sikre at patienten får den rette dosis. Uddannelsen forbereder dig også på at arbejde med kvalitetsudvikling og deltagelse i det tværfaglige samarbejde i forbindelse med strålebehandlingen.

Uddannelsen varer et år og svarer til 60 ECTS. Uddannelsen veksler mellem 12 ugers teoretisk uddannelse (18 ECTS) og 33 ugers klinisk uddannelse (42 ECTS). 

Oversigt over fordeling af fag i teoriuddannelsen:

 • Teori 1 (2 uger):
  • Grundlæggende begreber indenfor klinisk fysik og apparatur
 • Teori 2 (3 uger):
  • Grundlæggende fysik og behandlingsplanlægning
  • Generel onkologi
  • Afvikling af 1. teoretiske prøve.
 • IGRT (Image Guided RadioTherapy) (1 uge):
  • Billeddannelse og billedverifikation (e-learning)
 • Teori 3 (3 uger):
  • Behandlingsteknikker og speciel onkologi
 • Teori 4 (2 uger):
  • Kvalitetssikring, forskning, samfundsfag og samarbejde
  • Afvikling af 2. teoretiske prøve
 • Teoretiske opgaver (1 uge):
  • Opgaveskrivning

Undervisningen i den teoretiske del af uddannelsen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning med eksempler fra praksis, demonstrationer, gruppearbejde, selvstudie og e-learning.

Den teoretiske del af uddannelse foregår på Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Den kliniske uddannelse foregår på dit ansættelsessted, som er en af de seks stråleterapiafdelinger i Danmark. Der er dog mulighed for kortere uddannelsesophold på andre stråleterapiafdelinger.  

Eksamen
Du afslutter uddannelsen med en individuel praktisk eksamen, hvor du bliver eksamineret i fire behandlingsforløb, som repræsenterer forskellige behandlingsteknikker. 

Optagelse og adgang

For at blive optaget på stråleterapiuddannelsen skal du opfylde følgende betingelser:

 • En gennemført sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse.
 • Opnået dansk autorisation.

Det anbefales, at ansøgere har mindst to års erhvervserfaring relateret til patienter inden for det sundhedsfaglige område.

Uddannelsen gennemføres i forbindelse med en 1-årig ansættelse på en stråleterapiafdeling.

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Som stråleterapeut finder du beskæftigelse på et hospital i en stråleterapiafdeling. 

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til kandidat i sygepleje eller til sundhedsfaglig kandidat. Du kan også tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Se også Master of Public Health.

Få mere at vide

Du kan læse mere om uddannelsen på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside, Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på de enkelte hospitalers hjemmesider.

Mulige job