Stråleterapeut indstiller maskine
Andre uddannelser

Stråleterapeut

Uddannelsen i stråleterapi er en et-årig uddannelse for sundhedsfagligt personale, der skal udføre behandlinger med stråleterapi.

Fakta

Navn:
Uddannelse i stråleterapi
Varighed:
1 år
ECTS:
Svarende til 60
Adgangskrav:
Sundhedsfaglig professionsbachelor eller tilsvarende mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse
Økonomi:
Løn

Uddannelsen i stråleterapi er obligatorisk for at kunne arbejde som stråleterapeut.

Den kvalificerer dig til at kunne behandle og pleje patienter, der modtager stråleterapi.

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer, så du kan stå for et samlet og professionelt strålebehandlingsforløb. Både i forhold til det tekniske, men også i forhold pleje- og omsorgsopgaver.

Du lærer om radiobiologi og radiofysik, men også om kræftsygdomme (onkologi), så du kan tale med kræftpatienter og deres pårørende.

Opbygning

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Uddannelsesforløbet omfatter:

  • 12 ugers teoretisk uddannelse (18 ECTS). Hvert teoriforløb varer 1-2 uger.
  • 33 ugers klinisk uddannelse (42 ECTS)

Undervisning

Den teoretiske del af uddannelsen veksler mellem fremmøde, selvstudie og e-learning. Du vil i den forbindelse få opgaver, som du skal løse i egen klinik.

Eksamen

Uddannelsen har to teoretiske prøver undervejs. Du afslutter med en praktisk eksamen.

Uddannelsessteder

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på en af fire kræftafdelinger i Danmark:

  • Aarhus Universitetshospital
  • Rigshospitalet
  • Herlev-Gentofte Hospital
  • Odense Universitetshospital

Den kliniske del af uddannelsen foregår på dit ansættelsessted. Der er dog mulighed for kortere uddannelsesophold på andre stråleterapiafsnit.

Titel

En fuld specialuddannelse giver titlen stråleterapeut.

Varighed

Uddannelsen varer et år svarende til 60 ECTS.

Læs mere om ECTS pointsystemet

Optagelse og adgang

Du skal opfylde følgende betingelser for at blive optaget på stråleterapiuddannelsen:

  • En gennemført sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse
  • Opnået dansk autorisation
  • Ansættelse i et strålebehandlingsafsnit på et af landets hospitaler

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Som stråleterapeut finder du arbejde på et hospital i en stråleterapiafdeling. 

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig med en relevant kandidat-, diplom- eller masteruddannelse. Se fx:

Få mere at vide

Du kan læse mere om uddannelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

Mulige job