Andre uddannelser

Stråleterapeut

Uddannelsen i stråleterapi er en obligatorisk ét-årig uddannelse for sundhedsfagligt personale, der udfører behandlinger med stråleterapi.

Fakta

Navn:
Uddannelse i stråleterapi
Varighed:
1 år
ECTS:
Svarende til 60
Adgangskrav:
Sundhedsfaglig professionsbachelor eller tilsvarende mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse
Økonomi:
Løn

En stråleterapeut udfører strålebehandlinger til kræftpatienter og varetager pleje- og behandlingsopgaver, som er relateret til strålebehandlingen. 

Du skal være ansat på et hospital i et afsnit for stråleterapi for at tage uddannelsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at varetage den praktiske gennemførelse af stråleterapi, så du kan begrunde og vurdere tilrettelæggelsen, udførelsen og monitoreringen af strålebehandlingsforløb - både i forhold til de tekniske, sygepleje- og omsorgsmæssige aspekter.

Du vil også opnå kompetencer i forhold til selvstændigt at anvende og evaluere de radioterapeutiske behandlingsteknikker samt, med afsæt i viden om specialiseret onkologi, radiobiologi og radiofysik, varetage den sundhedsprofessionelle indsats i forhold til kræftpatienten og dennes pårørende.

Derudover giver uddannelsen dig også kompetencer til at forberede og udføre kvalitetssikring og udvikling relateret til stråleterapi.

Uddannelsen varer et år svarende til 60 ECTS. Uddannelsen veksler mellem teoretiske perioder af 1 til 2 ugers varighed - i alt 12 ugers teoretisk uddannelse (18 ECTS) og 33 ugers klinisk uddannelse (42 ECTS). 
 

Undervisningen i den teoretiske del af uddannelsen veksler mellem fremmøde, selvstudie og e-learning. Du vil i den forbindelse få opgaver, som du skal løse i egen klinik.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på en af de fire kræftafdelinger i Danmark: Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, Herlev-Gentofte Hospital og Odense Universitetshospital.

Den kliniske del af uddannelsen foregår på dit ansættelsessted. Der er dog mulighed for kortere uddannelsesophold på andre stråleterapiafsnit.

 

Prøver og Eksamen
Der er i uddannelsen to individuelle teoretiske prøver og afslutningsvis en individuel praktisk eksamen.

Eksaminerne har henholdsvis intern og ekstern censurering.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på stråleterapiuddannelsen skal du opfylde følgende betingelser:

  • En gennemført sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse
  • Opnået dansk autorisation
  • Ansættelse i et strålebehandlingsafsnit på et af landets hospitaler

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Som stråleterapeut finder du beskæftigelse på et hospital i en stråleterapiafdeling. 

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til kandidat i sygepleje eller til sundhedsfaglig kandidat. Du kan også tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Se også Master of Public Health.

Mulige job